torsdag 13 december 2012

Sex av tio vill se Árni Páll Árnason som ny S-ledare

Árni Páll Árnason är favorit till att ta över ordförandeskapet inom Socialdemokraterna. Hela 57,5 procent av de egna väljarna vill se honom som Jóhanna Sigurðardóttirs efterträdare. Utmanaren Guðbjartur Hannesson har i de egna leden stöd av 42,5 procent. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR på uppdrag av Viðskiptablaðið.

I början av februari väljer Socialdemokraterna ny partiledare. Hittills har två kandidater anmält sig, Árni Páll Árnason och Guðbjartur Hannesson. Bägge gick segrande ur partiets provval - Árni Páll Árnason i den tunga sydvästra valkretsen och Guðbjartur Hannesson i nordväst.

Guðbjartur Hannesson, som i dagsläget är välfärdsminister, är en uppenbar kompromisskandidat. Efter provvalen finns ett antal politiker som bidar sin tid och ännu inte är mogna att ta upp kampen om ordförandeskapet. Som Magnús Orri Schram, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir och Oddný G. Harðardóttir. Guðbjartur Hannesson är mittfårans och partitoppens kandidat, en trygg samrådspolitiker utan några större fläckar i meritförteckningen.

En röst på Guðbjartur Hannesson är också en röst på målet att nå förnyat förtroende för den rödgröna koalitionsregeringen. MMR:s mätning visar just att han bland Gröna vänsterns väljare är en betydligt mer populär kandidat än Árni Páll Árnason, som lutar mer åt höger och hellre skulle se ett regeringssamarbete med Framstegspartiet eller Självständighetspartiet.

Árni Páll Árnason blev som statsråd till slut för frispråkig för Jóhanna Sigurðardóttirs smak. Han gick emot statsministern i frågan om departementsbantningar och ett antal penningpolitiska frågor. Principfast, enligt anhängarna. Illojalt, enligt motståndarna. Och att betraktas som en politiker som låter de egna värderingarna gå före partiets väl är problematiskt i många läger.

MMR:s mätning visar att Árni Páll Árnason i dagsläget har ett klart försprång mot Guðbjartur Hannesson. Av de egna väljarna ser 57,5 procent helst Árni Páll Árnason som ny ordförande medan 42,5 procent föredrar Guðbjartur Hannesson.

Nomineringstiden har visserligen inte gått ut, men flera av de tänkbara ordförandekandidaterna har redan tagit ställning för Guðbjartur Hannesson. Möjligen inte enbart av hänsyn till partiet. Han är också betydligt äldre än Árni Páll Árnason. Det gör att ordförandestolen åter kan stå tom ganska snart, och att de namn som i dag figurerar i skuggorna då kan vara beredda att ta strid om ledarskapet.

Det enda återstående namnet som skulle ha en chans att utmana är finansminister Katrín Júlíusdóttir. Hon har ett starkt internt stöd och är Jóhanna Sigurðardóttirs favorit, men förlusten mot Árni Páll Árnason i provvalen stärkte inte hennes aktier. Hon har visserligen inte lämnat något besked om hon ändå avser att utmana om ordförandeposten. Det är dock knappast troligt i dagsläget. Hon och Guðbjartur Hannesson skulle riskera att utplåna varandra i kampen om de socialdemokratiska mittenväljarna medan Árni Páll Árnason skulle nå en betryggande seger.

I stället är det inte osannolikt att Katrín Júlíusdóttir bestämmer sig för att utmana Dagur B. Eggertsson om uppdraget som vice ordförande. Som partiets toppnamn i Reykjavík har han haft en tuff mandatperiod med många svåra beslut. Han är heller inte särskilt populär i huvudstaden. Trots att Katrín Júlíusdóttir hör hemma i samma valkrets - vilket aldrig brukar vara ett plus i den här typen av val - som Árni Páll Árnason skulle hon ändå ha goda möjligheter att segra.

Frågan är också om det är Katrín Júlíusdóttirs enda chans att behålla en statsrådspost. Ministerportföljerna är i regel öronmärkta åt de politiker som toppar partiets listor i sina hemdistrikt. Som vice ordförande skulle hon dock klättra några placeringar i den interna hierarkin och därmed bli svårare att förbigå om Socialdemokraterna skulle behålla regeringsmakten.

Här kan du läsa mer om ledarstriden inom Socialdemokraterna.