fredag 7 december 2012

Valskådare i Húsavík i ordkrig - osann reklam stoppas

Norðursigling i Húsavík får inte längre påstå sig vara de mest erfarna valskådarna i landet. Företaget får heller inte påstå sig vara nummer ett i branschen eftersom det inte finns några belägg för påståendena. Om inte den olagliga marknadsföringen upphör tvingas Norðursigling till böter. Det beslutar Neytendastofa som tagit sig an frågan efter klagomål från konkurrenten Gentle Giants.

Vid hamnen i Húsavík ligger de två valskådningsföretagen Norðursiglings och Gentle Giants kontor och båtar sida vid sida. Bägge ordnar valsafari i gamla fiskebåtar, håller samma priser och erbjuder samma villkor om några valar inte skulle visa sig under turen. Det enda som skiljer företagens resor åt är vilka bullar som serveras ombord.

Sedan många år är företagen bittra konkurrenter. Gentle Giants har länge knorrat över att rivalen marknadsför sig med sloganer som Iceland's #1 whale watching company, Iceland's #1 whale watching tour och The most experienced whale company in Iceland. Gentle Giants anser att Norðursigling därmed påstår sig vara det bästa och mest rutinerade företaget i branschen - och hävdar att samtliga dessa påståenden saknar täckning.

Dessutom kan det egna bolaget i själva verket ha varit först. Gentle Giants har nämligen tagit över Ferðaskrifstofa Húsavíkur som i liten skala började med turer redan 1982. Flera aktörer från Húsavík och Dalvík var också före Norðursigling och har alltjämt viss verksamhet.

Gentle Giants vände sig först direkt till konkurrenten. Norðursigling svarade att de två första sloganerna skulle kunna missförstås på det som Gentle Giants hävdar, men att syftet inte var att säga att Norðursigling var bäst, utan det företag som har erbjudit kommersiell valskådning längst. Företaget erbjöd sig att fasa ut den reklam där påståendet om att Norðursigling skulle vara nummer ett förekom.

Norðursigling menade däremot att det inte handlade om vilseledande marknadsföring. Att vissa påståenden ändå skulle skrotas handlade enligt företaget snarare om att minimera risken för missförstånd. Dessutom krävde Norðursigling att även Gentle Giants skulle ändra sin marknadsföring på flera punkter.

Men det blev ingen kompromiss mellan konkurrenterna. Annonser fortsatte att dyka upp där Norðursigling marknadsförde sig som branschens nummer ett. Gentle Giants vände sig därför till konsumentmyndigheten Neytendastofa.

Neytendastofa fastslår att Norðursigling måste upphöra med den marknadsföring som framhåller att företaget är nummer ett och det mest erfarna företaget i branschen. Dessa påståenden saknar enligt myndigheten täckning och bryter därför mot marknadsföringslagen. Om de inte försvinner tvingas Norðursigling till böter.

Norðursigling började med regelbundna valskådningsturer 1995. Enligt företaget ska detta ha varit före något annat företag inledde kommersiell valskådning. Neytendastofa anser dock att det saknas belägg för detta påstående.

Norðursigling hänvisar till en lista över valskådningsföretag från turistrådet Ferðamálastofa. Företaget hävdar att den bevisar att inget av de företag som kan ha varit före på marknaden är verksamt i dag. Det skulle i sin tur belägga Norðursiglings erfarenhet.

Detta resonemang döms ut av Neytendastofa. Förteckningen från Ferðamálastofa är inte upprättad med syftet att användas i en process, utan är en allmän sammanställning som inte behöver vara komplett och som kan ifrågasättas. Norðursigling har gjort en egen tolkning av materialet som myndigheten underkänner. Företaget får därför inte längre marknadsföra sig som Islands mest erfarna valskådningsarrangör.

Myndigheten sätter också stopp för alla påståenden där Norðursigling säger sig vara nummer ett. Neytendastofa anser att det är sannolikt att kunderna tolkar det som att företaget skulle vara bättre än konkurrenterna - och även för detta saknas belägg. Eftersom det är otillåtet att säga sig vara bäst utan att kunna backa upp detta bryter även dessa påståenden mot marknadsföringslagen.

Här kan du läsa mer om valskådning på Island.