lördag 26 januari 2013

Dagens bonuscitat

"Detta beslut är mycket märkligt och faktiskt inte försvarbart eftersom det inte var regeringen som ansökte om medlemskap i EU. Det var alltinget som gjorde detta. Det är regeringen som beslutar att bromsa eller frysa denna process eller vad de vill kalla det i marknadsföring. Det är inte alltinget, så jag ser inget lov till att göra detta."

Þráinn Bertelsson, alltingsledamot för Gröna vänstern, säger i RÚV att regeringen inte har rätt att frysa förhandlingarna om EU-medlemskap eftersom det inte var regeringen utan en majoritet av alltingets ledamöter som ansökte om inträde i unionen.