söndag 20 januari 2013

Dagens citat

"Det har blivit dags att politikerna medger att deras uppmärksamhet bör riktas mot att nå ett gott avtal. ... När ett avtal föreligger kan vi diskutera om vi vill gå med i EU eller inte, och i slutändan är det naturligtvis folket som röstar om frågan."

Guðmundur Steingrímsson, ledare för Ljus framtid, i Smugan om turerna kring Islands ansökan om EU-medlemskap.