söndag 27 januari 2013

Dagens citat

"Vi erbjuder ett mer sansat och mer rimligt angreppssätt och betonar att vi försöker nå större enighet om stora och viktiga frågor utan att vi förringar att våra åsikter i samhället är delade."

Guðmundur Steingrímsson, ledare för Ljus framtid, i Vísir om partiets uppgång i opinionsmätningarna.