torsdag 31 januari 2013

Dagens citat

"Om Icesave uppstod en av de största konflikterna på senaste tid för vår utmärkta nation, som ledde till att den utnyttjade sin konstitutionella rättighet att i kraft av presidentens överprövningsrätt genom folkomröstning  avvisa avtalen. Man kan säga att vår författning klarade testet. Demokratin, som den är utformad i landets konstitution, fungerade. Författningen kunde avgöra tvisten och föra in Icesave-frågan på en väg som det till sist nåddes en bred enighet om, och som ledde till det framgångsrika resultat som domen innebär."

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson i DV om Icesave-domen.