tisdag 15 januari 2013

Islands EU-förhandlingar läggs på is - Jón Bjarnason petas

Tuffare press från Gröna vänstern tvingar Socialdemokraterna att göra en paus i Islands förhandlingar om EU-medlemskap. Målet är att samtalen ska återupptas efter alltingsvalet. Trots reträtten i en nyckelfråga går inte Socialdemokraterna lottlösa ur uppgörelsen med koalitionspartnern. Samtidigt får nämligen EU-motståndaren Jón Bjarnason sparken från utrikesnämnden. Där kan nu politiker som följer regeringens linje förhindra att alltinget åter måste ta ställning till om förhandlingarna ska stoppas i förtid.

Beskedet att Island enligt ett pm lägger förhandlingarna om EU-medlemskap på is kom inte helt oväntat. I sitt nyårstal aviserade Steingrímur J. Sigfússon, näringsgrensminister och ledare för Gröna vänstern, att han ville se en omprövning av de pågående förhandlingarna. Ju närmare valdagen, desto mer besvärande blir EU-frågan för partiet. Nu har Gröna vänstern i någon mån lyckats undanröja den under den kommande valrörelsen.

Av de 33 förhandlingsavsnitten har hittills 27 öppnats och 11 avslutats. Återstår gör bland annat fisket och jordbruket, två nyckelområden som EU mot vissa isländska protester bestämt sig för att förhandla allra sist.

Gårdagens överenskommelse innebär att inga nya förhandlingsavsnitt inleds före valet den 27 april. I praktiken innebär detta att Island fryser förhandlingarna. Inga nya parlaments- eller regeringsbeslut sker därför om EU innan valet.

För Socialdemokraterna är beslutet en svår kompromiss och det gav redan i går upphov till en svekdebatt. Samtidigt förefaller det osannolikt att partiet skulle kunna regera vidare utan uppbackning från Gröna vänstern. I stället för att äventyra de sista månadernas regeringssamarbete valde därför Socialdemokraterna att gå koalitionspartnern till mötes.

Socialdemokraterna går dock inte lottlösa ur uppgörelsen. Samtidigt får nämligen Gröna vänsterns Jón Bjarnason som kompensation sparken från utrikesnämnden. I nämnden hade han gjort upp med Framstegspartiet och Självständighetspartiet om ett nytt krav på att återkalla Islands ansökan om EU-medlemskap. Detta krav skulle behandlas i nämnden i dag. Den risken är nu ur världen. Ersättaren Þuríður Backman är nämligen lojal mot partilinjen.

Steingrímur J. Sigfússon säger till RÚV att han erbjöd Jón Bjarnason andra nämndplatser, men att han avböjde. I nuläget representerar han alltså inte Gröna vänstern i någon av alltingets nämnder.

Jón Bjarnason har sedan han petades som fiske- och jordbruksminister glidit längre och längre ifrån regeringen. Han meddelade nyligen att han inte ställer upp för omval för Gröna vänstern, och hävdade samtidigt att partiet svikit många av sina kärnvärderingar. Vid omröstningen om årets budgetproposition lade han ned sin röst, vilket också fick många internt att gnissla tänder.

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson sade sig efter gårdagens regeringssammanträde vara nöjd med beslutet. Samtidigt är det nu ett faktum att regeringen inte lyckas slutföra förhandlingarna om villkoren för ett isländskt EU-medlemskap före mandatperiodens slut. Det kan inte betraktas som annat än ett misslyckande. Om Socialdemokraternas ursprungliga tidtabell hade hållits hade Island i dag redan varit EU-medlem.

Össur Skarphéðinsson pekade ut två huvudskäl till de försenade förhandlingarna, de två nyckelområdena lantbruk och fiske. De försenade överläggningarna om lantbruket skyllde utrikesministern på interna faktorer - läs tidigare statsrådet Jón Bjarnasons effektiva förhalningstaktik - och när det gällde fisket pekade han ut EU som ansvarigt. Visserligen påstod EU offentligt att makrillkriget var en bilateral tvist, men det fanns enligt Össur Skarphéðinsson ingen tvekan om att det i själva verket var fiskedispyten som låg bakom att flera EU-länder ännu inte vill låta Island förhandla om fisket.

Den socialdemokratiska reträtten väckte viss intern kritik. Baldur Þórhallsson, ersättare för partiet i alltinget och professor i statsvetenskap, hävdade på Facebook att Socialdemokraterna nu bestämt sig för att gå till val med byxorna neddragna sedan Gröna vänstern tillåtits diktera utrikespolitiken. Hrannar Björn Arnarsson, assistent åt statsminister Jóhanna Sigurðardóttir, svarade att partiet visserligen tvingats backa men att dörren nu hålls öppen för fortsatt regeringssamarbete. Det innebär också att dörren för EU-medlemskap alltjämt står öppen.

Egill Helgason, programledare, journalist och politisk kommentator, skriver i ett blogginlägg att stoppet är en seger för Steingrímur J. Sigfússon. Samtidigt befarar han att kompromissen kan bli dyrbar för Socialdemokraterna. Partiet är det enda i alltinget där EU-vännerna är i majoritet. Därför kan eftergifterna medföra en risk att ännu fler socialdemokrater lämnar partiet till förmån för Ljus framtid.

I någon mån är beskedet också positivt för den borgerliga oppositionen. När inga förhandlingar pågår blir det lättare för Självständighetspartiet och Framstegspartiet att vid en valseger inte återuppta överläggningarna utan i stället låta frågan om de ska fortsätta avgöras i en folkomröstning.

Här kan du läsa mer om det politiska läget inför valet.