tisdag 15 januari 2013

Jón Ásgeir Jóhannesson nära att stämma sig själv

Inför publiceringen av uppgifter om att Jón Ásgeir Jóhannesson skulle ha överfört stora summor pengar till skatteparadiset Tortola hotade affärsmannen att stämma den ansvarige journalisten. Men det blev aldrig någon rättsprocess. Reportern hade nämligen inskrivet i anställningsavtalet att alla eventuella rättegångskostnader skulle täckas av Stöð 2 - den tv-kanal som Jón Ásgeir Jóhannesson ägde.

Kristinn Hrafnsson, i dag mest känd som talesperson för Wikileaks, arbetade hösten 2008 på Stöð 2:s program för undersökande journalistik, Kompás. I november samma år gick programmet ut med uppgifter om att affärsmannen Jón Ásgeir Jóhannesson skulle ha överfört stora summor pengar till ett brevlådeföretag på ön Tortola i Brittiska Jungfruöarna. Syftet skulle ha varit att förhindra att de frös fast i konkursbon eller öronmärktes åt fordringar.

Jón Ásgeir Jóhannesson fick strax före sändning kännedom om innehållet. Han ringde då Kristinn Hrafnsson och hotade att stämma honom om inslaget sändes.

Facebook berättar nu Kristinn Hrafnsson om det underliga samtalet. Han uppmanade Jón Ásgeir Jóhannesson att se programmet innan han tog ställning till innehållet. När han ändå hävdade att en publicering skulle leda till en rättsprocess berättade Kristinn Hrafnsson att det i hans anställningsvillkor fanns en klausul som sade att Stöð 2 skulle stå för alla eventuella rättegångskostnader som kunde uppstå i anslutning till programmet.

Ägare av Stöð 2 var vid den här tiden just Jón Ásgeir Jóhannesson. Senare tog hustrun Ingibjörg Pálmadóttir över ägarskapet. En stämningsansökan mot Kristinn Hrafnsson skulle alltså i praktiken betyda att Jón Ásgeir Jóhannesson skulle stämma sig själv.

Jón Ásgeir Jóhannesson avstod från att ta Kristinn Hrafnsson till domstol. Två månader senare, i januari 2009, lades programmet Kompás ned.