fredag 11 januari 2013

Katrín Jakobsdóttir får bäst betyg i regeringen

Katrín Jakobsdóttir är regeringens populäraste statsråd. Hälften av islänningarna anser att kultur- och utbildningsministern gör ett bra jobb. Det största missnöjet riktas mot statsminister Jóhanna Sigurðardóttir. Trots att hennes förtroende ökar anser även socialdemokratiska väljare att flera av Gröna vänsterns statsråd sköter sig bättre. Det visar en opinionsmätning utförd av Capacent Gallup.

För femte gången denna mandatperiod mäter Capacent Gallup enskilda statsråds popularitet. Katrín Jakobsdóttir fortsätter att vara den i särklass mest uppskattade ministern. Hela 49,7 procent anser att hon gör ett bra jobb, vilket motsvarar en ökning med 6,5 procentenheter jämfört med mars 2012. Av de tillfrågade uppger 30 procent att de är missnöjda med hennes arbete. Detta är också de i särklass lägsta siffrorna bland samtliga åtta statsråd.

Näst populärast är välfärdsminister Guðbjartur Hannesson, som får tummen upp av 31,4 procent. Vidare är 29,4 procent nöjda med inrikesminister Ögmundur Jónasson, 28,7 procent med näringsgrensminister Steingrímur J. Sigfússon, 28,5 procent med finansminister Katrín Júlíusdóttir, 25,9 procent med statsminister Jóhanna Sigurðardóttir, 24,9 procent med utrikesminister Össur Skarphéðinsson och 21,9 procent med miljöminister Svandís Svavarsdóttir.

Samtliga statsråd utom Guðbjartur Hannesson och Katrín Júlíusdóttir får bättre betyg nu än i marsmätningen. Partisympatierna säger också mycket om hur nöjda väljarna är med ett statsråd - Gröna vänsterns sympatisörer ger i regel de egna ministrarna högre betyg och detsamma gäller Socialdemokraternas väljare.

Men för Socialdemokraternas del sviktar förtroendet på sina håll gentemot de egna. Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir och Steingrímur J. Sigfússon får nämligen högre betyg av de socialdemokratiska väljarna än något av de egna statsråden.

Hela 60 procent säger sig vara missnöjda med Jóhanna Sigurðardóttir. Stödet för statsministern hos de borgerliga väljarna är närmast mikroskopiskt. Bara 0,7 procent av Framstegspartiets väljare och 1,7 procent av Självständighetspartiets väljare uppger att de är nöjda med hennes arbete. Utfallet är ändå betydligt bättre än i föregående mätning då inte en enda framstegspartist ansåg att regeringschefen gjorde ett bra jobb.

Nästan lika många väljare, 58 procent, är missnöjda med Svandís Svavarsdóttir och Steingrímur J. Sigfússon.

Samtidigt har förtroendet för oppositionen ökat något. Nu uppger 22 procent av de tillfrågade att de är nöjda med oppositionens arbete medan 52 procent säger sig vara missnöjda.

Väljarna fick också frågan om oppositionen skulle sköta sig bättre än regeringen när det gällde välfärds-, utbildnings-, hälso- och ekonomifrågor. I samtliga kategorier ansåg de tillfrågade att oppositionen skulle göra ett bättre jobb än den rödgröna koalitionen.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.