måndag 21 januari 2013

Ljus framtid är Islands tredje största parti

Ljus framtid är större än både Framstegspartiet och Gröna vänstern och är därmed Islands tredje största parti. Samtidigt är Självständighetspartiet mer än dubbelt så stort som de två regeringspartierna tillsammans. Om det var val till alltinget i dag skulle ledaren Bjarni Benediktsson kunna bilda en majoritetsregering med bara ett av de fyra övriga partierna som klarar spärren. Det visar en opinionsmätning utförd av Fréttablaðið.

Med drygt tre månader kvar till alltingsvalet ser Ljus framtid ut att vara på god väg att säkra representation i parlamentet. Ljus framtid får nu 13,4 procent, vilket är den högsta noteringen för partiet någonsin. Det skulle ge nio mandat i alltinget.

Ljus framtid är nu större än både Gröna vänstern och Framstegspartiet. För Gröna vänstern fortsätter opinionsraset till historiskt låga 7,3 procent, vilket bara skulle ge fem mandat. Sedan alltingsvalet i april 2009 har två av tre väljare lämnat partiet.

Framstegspartiet fortsätter att ligga stabilt strax över 10 procent, men lyckas inte lyfta i opinionen. I denna mätningen landar stödet på 11,9 procent och åtta mandat.

Självständighetspartiet är med fortsatt bred marginal Islands i särklass största parti. Med 40,7 procent och 28 mandat skulle ordföranden Bjarni Benediktsson kunna bilda en tvåpartiregering med vilket som helst av de fyra övriga partierna.

Socialdemokraterna har liksom Gröna vänstern drabbats av en massflykt sedan valet 2009. Här stannar dock tappet vid var tredje väljare. Socialdemokraterna får nu 19,2 procent vilket motsvarar tretton mandat i alltinget.

Inget av de övriga partierna är i närheten av att klättra över femprocentsspärren. Gryning och Högergröna får 1,9 procent var, Optimismpartiet 1 procent och Solidaritet och Piratpartiet 0,6 procent var.

Värt att notera är dock att Självständighetspartiet brukar ligga något högre i Fréttablaðiðs mätningar än hos opinionsinstituten. Som tredje fråga får nämligen deltagarna, om de inte kunnat uppge något parti, svara på om de sannolikt skulle rösta på Självständighetspartiet eller något annat parti. Eftersom den sista frågan är ledande kan den förklara varför partiet av tradition alltid mäts något högre av Fréttablaðið.

Av de tillfrågade svarade 59,8 procent på frågan. Det gör att bortfallet och felmarginalen är betydligt högre än hos opinionsinstituten.

En nätundersökning utförd av Plúsinn, där intresserade själva anmäler sig, på uppdrag av Bylgjan ger en liknande bild av opinionsläget. Där får Självständighetspartiet 40,6 procent, Socialdemokraterna 19,9 procent, Ljus framtid 14,1 procent, Framstegspartiet 12,5 procent och Gröna vänstern 5 procent.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.