lördag 5 januari 2013

Professor sågar teori om isländska domedagsvulkanerUndergången kan komma från Islands vulkaner. Det påstår amerikanska PBS i ett program med titeln Doomsday Volcanoes. Även New York Times tycks köpa påståendet att 2013 års hot mot civilisationen heter Katla, Hekla, Laki eller Eyjafjallajökull. Men isländska experter avfärdar teorierna som sensationsjournalistik.

Doomsday Volcanoes börjar som väntat med Eyjafjallajökull, vulkanen som var besvärligare för den internationella flygtrafiken än både 11/9-attackerna och orkanen Katrina. Så följer berättelser om Lakis giftdimmor, Heklas beredskap och Katlas förstörelseförmåga. Och någonstans här försöker PBS sätta något likhetstecken mellan isländska vulkaner och jordens undergång.

Vulkanutbrott ska visserligen inte underskattas, men trots att Island drabbas av eruptioner i snitt vart tredje år är skadorna ytterst begränsade. Några dödsoffer har inte förekommit på ett sekel. Om nu inte de dödsfall som - milt uttryckt - hade kunnat undvikas ska räknas in, som fotografen som klättrade upp på Hekla under 1947 års utbrott och träffades av lava från kratern och omkom, som inbrottstjuven som berusad missade evakueringen från Heimaey 1973 och avled av giftångorna, som de två turister som uselt förberedda körde vilse när de skulle återvända hemåt efter att ha bevittnat Eyjafjallajökulls utbrott 2010 och frös ihjäl sedan de lämnat bilen.

I programmet syns flera isländska experter. Páll Einarsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, säger i Morgunblaðið att de kolleger som intervjuades av PBS inte kände till programmets inriktning. Och när de väl fick göra det ångrade de sin medverkan:
"Detta är ren galenskap. ... Det finns ingen tickande tidsinställd bomb här. Detta är den billigaste sorten av sensationsjournalistik. ... Vi får passa oss så att vi inte sväljer galenskaper från utlänningar som inte känner till mycket. ... Därför de tror att alla vulkanutbrott är stora naturkatastrofer. Men vi vet bättre."
Eftersom vulkanutbrott ofta äger rum långt från bebyggelse blir skadorna ofta begränsade - även om det finns undantag. Páll Einarsson räknar i nuläget med att Katla och Hekla är redo att eruptera. Utvecklingen vid Krýsuvík och Askja är också högintressant. Att just Eyjafjallajökullutbrottet fick så stora konsekvenser berodde enligt Páll Einarsson på ett samspel mellan olika faktorer:
"Det var en samling av förutsättningar som orsakade att den skapade mer oreda än den borde ha gjort. Det var mycket som samspelade. Sedan kom ett mycket större utbrott i Grímsvötn året senare - bara för att visa oss att inte alla utbrott behöver vara farliga."
Här kan du läsa mer om Eyjafjallajökulls utbrott.