måndag 14 januari 2013

Rekordår för turismen till Island - över 750 000 besökare

Över 750 000 turister besökte Island under förra året. Ökningen var hela 19,2 procent jämfört med det tidigare rekordåret 2011. Nästan hälften av turisterna besökte Island under de tre sommarmånaderna - men de största procentuella ökningarna skedde under lågsäsongen. Det visar statistik från Ferðamálastofa.

Aldrig tidigare har så många utländska resenärer rest från den internationella flygplatsen i Keflavík som under 2012. Antalet passagerare uppgick till 646 921 personer, en ökning med 19,6 procent jämfört med det tidigare rekordåret 2011.

Ökningen i Seyðisfjörður, där passagerare anländer ombord färjan Norræna, var blygsamma 2,2 procent. Under året kom totalt 12 780 utländska resenärer med fartyget.

Utöver dessa besökare stannade 92 000 passagerare till i Reykjavík på resa med kryssningsfartyg. Totalt gjorde 81 kryssningsfartyg strandhugg i den isländska huvudstaden. Ökningen av antalet passagerare var 46,7 procent.

Totalt innebär detta drygt 750 000 besökare, och då saknas än så länge statistik från övriga färjehamnar och de internationella flygplatserna i Reykjavík, Akureyri och Egilsstaðir. Här rör det sig dock inte om några större mängder resenärer. Omkring 95 procent av kryssningsfartygen stannar nämligen i Reykjavík, och trafikvolymen till de tre mindre flygplatserna brukar motsvara ett par procent av de resenärer som landar i Keflavík och går i land i Seyðisfjörður. Det gör att det sammanlagda antalet besökare bör vara omkring 770 000 personer.

Nästan 47 procent av de turister som kom med flyg eller färja besökte Island under de tre sommarmånaderna. Ökningen var visserligen 13,8 procent jämfört med samma period 2011. Procentuellt sett ökade dock tillströmningen av besökare betydligt mer under årets övriga nio månader. I särklass bäst var november, där uppgången var hela 60,9 procent.

Amerikaner är den största gruppen turister på Island. Därefter följer i tur och ordning britter, tyskar, norrmän, fransmän, danskar och svenskar. Två av tre utländska besökare kommer från något av dessa sju länder.

Det är dock helt andra länder som svarar för de största ökningarna. Antalet turister från Ryssland ökade under 2012 med 81,9 procent, kineserna blev 59,8 procent fler och japanerna ökade i antal med 49,9 procent. För Sveriges del stannade ökningen på 8,4 procent.

Siffrorna visar även att islänningarna i allt större utsträckning reser utomlands. Under året flög 358 201 isländska medborgare från Keflavík, en ökning med 5 procent jämfört med 2011.

Här kan du läsa mer om turismen till Island.