fredag 15 februari 2013

90 år sedan första kvinnan tog plats i alltinget

För 90 år sedan tog Ingibjörg H. Bjarnason plats i alltinget. Hon gjorde det som den första folkvalda parlamentarikern i Islands historia. Hon behöll platsen i hela 15 år - först för Kvinnolistan, sedan Högerpartiet och därefter Självständighetspartiet. Talmannen Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir höll ett kort tal till Ingibjörg H. Bjarnasons minne i samband med att dagens debatter i alltinget inleddes.

Sommaren 1922 blev Ingibjörg H. Bjarnason historisk som den första kvinnan att väljas in i alltinget. Det var ett stort politiskt genombrott som påbörjades redan 1908 när Kvinnolistan ställde upp i kommunalvalet i Reykjavík och blev största parti med fyra mandat.

Ingibjörg H. Bjarnason var 45 år när hon den 15 februari 1923 tog plats i alltinget. Hon hade då under många år varit verksam som lärare och rektor. Hon ägnade sig särskilt åt frågor rörande sjukvård, utbildning och jämställdhet. Ingibjörg H. Bjarnason var också en pionjär i kampen för lika rättigheter för kvinnor.

Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir citerade inför alltinget i dag dåvarande alltingsledamoten Jóhannes Jóhannessons ord om Ingibjörg H. Bjarnason:
"Detta blir första gången som en kvinna tar en plats i alltinget, och jag vill uttrycka min glädje över den händelsen. Jag önskar den högt ärade sjätte nationellt valda alltingsledamoten, Ingibjörg H. Bjarnason, framgång och glädje i sitt arbete och att kvinnornas deltagande i den lagstiftande processen blir en välsignelse för land och folk."
Ingibjörg H. Bjarnason blev 73 år gammal. Ett porträtt av henne ställdes dagen till ära fram i alltinget.

Här kan du läsa mer om Ingibjörg H. Bjarnason.