tisdag 5 februari 2013

Bjarni Ármannsson åtalas - skattade inte för 200 miljoner

Bjarni Ármannsson åtalas för upprepade brott mot skattelagstiftningen. Glitnirs tidigare vd missade under tre års tid att deklarera för 204 miljoner isländska kronor i kapitalintäkter. Därmed betalade han 20 miljoner för lite i skatt. Åklagaren Ólafur Þór Hauksson kräver att Bjarni Ármannsson straffas för brottet och tvingas stå för rättegångskostnaderna.

Bjarni Ármannsson basade över Glitnir fram till våren 2007 då Lárus Welding tog över som vd. Summorna han fick med sig när han slutade blev föremål för en het debatt om löner och förmåner inom finanssektorn. Bjarni Ármannsson återbetalade dock totalt en dryg miljard isländska kronor efter bankkraschen - både pengar som han fick i samband med att han slutade och mellanskillnaden mellan börsvärdet och det pris han fick när han samtidigt sålde sina aktier i Glitnir.

De bonusar Bjarni Ármannsson fick har varit föremål för utredning, men har inte lett fram till åtal. Nu åtalas han i stället för brott mot skattelagstiftningen. I tre års tid, 2007, 2008 och 2009, deklarerade Bjarni Ármannsson för låga kapitalintäkter. Sammanlagt redovisade han inte för 204 miljoner isländska kronor. Detta innebar i sin tur att han betalade 20,4 miljoner för lite i skatt.

De affärer som Bjarni Ármannsson inte deklarerat för gäller bland annat aktieförsäljningar, ränteintäkter, aktieutdelningar och valutaintäkter.

Åklagaren Ólafur Þór Hauksson kräver att Bjarni Ármannsson straffas för att ha brutit mot skattelagstiftningen och att han dessutom måste stå för rättegångskostnaderna. Om han skulle fällas i Héraðsdómur Reykjavíkur är det sannolika straffet dagsböter eller villkorlig dom.

Bjarni Ármannsson åtalas trots att han har betalat in den saknade skatten med tillhörande straffavgifter. Han har också medgett att självdeklarationerna var felaktiga men att detta varit oavsiktligt. Så fort han fick kännedom om bristerna ska han ha rättat till dem genom extra inbetalningar.

Den 44-årige Bjarni Ármannsson är i dag bosatt i Danmark.

Här kan du läsa åtalet mot Bjarni Ármannsson.