söndag 17 februari 2013

Dagens citat

"Medlemskap i EU löser inte alla problem. Men det är enligt min mening den lämpligaste vägen mot stabilitet i ekonomiska frågor och bättre livsvillkor på Island, som bland annat innefattar lägre räntor och priser. Medlemskap är också en nära väg till att öka stabiliteten, bidra till att avskaffa indexregleringen och kapitalkontrollerna och kronans svaghet som centralbanken anser vara källan till svängningarna. Vi har inget att frukta och borde välkomna att vi så småningom kommer att kunna sätta oss in i medlemskapsavtalet och ta ställning till det i en folkomröstning."

Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir skriver i Fréttablaðið om den rödgröna regeringens fyra år vid makten.