måndag 11 februari 2013

Framstegspartiet vill stoppa Islands EU-förhandlingar

Islands intressen bevakas bäst genom att landet står utanför EU. Det fastslog delegaterna på Framstegspartiets partikongress i Reykjavík i helgen. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson omvaldes till ordförande och Eygló Þóra Harðardóttir till sekreterare. Till ny vice ordförande valdes Sigurður Ingi Jóhannsson.

Med ett plötsligt och kraftigt uppsving i opinionen präglades Framstegspartiets kongress av de frågor som lagt grunden för uppgången - motståndet mot Icesave och EU. Sedan Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tog över ordförandeskapet för fyra år sedan har partiet närmast kovänt i EU-frågan. Från en försiktigt positiv attityd till EU-inträde är motståndet nu kompakt.

I en resolution fastslog kongressen att Islands intressen tjänas bäst av att stå utanför unionen. Framstegspartiet vill också avbryta förhandlingarna om EU-medlemskap. De ska inte återupptas utan att en majoritet av islänningarna i en folkomröstning säger ja till fortsatta förhandlingar. Däremot ska Island enligt resolutionen sträva efter internationellt samarbete eftersom detta är av vikt för landets utveckling.

Vid en borgerlig valseger förefaller det därmed troligt att Islands ansökan om EU-medlemskap återkallas. Även Självständighetspartiet driver samma linje, och i dagsläget har de tillsammans med Framstegspartiet en majoritetsregering inom räckhåll.

I en annan resolution, som tveklöst måste ses som riktad mot EU, vill Framstegspartiet förbjuda utländska regeringar eller organisationer från att finansiera politisk propaganda på Island. De inhemska partierna har så begränsade ekonomiska resurser att det vore lätt för kapitalstarka utländska intressen att påverka opinionen. Detta skulle i sin tur vara negativt för demokratin.

Även om EU inte nämns i texten är resolutionen sannolikt ett första steg att försöka komma åt de pengar som unionen spenderar på olika typer av information. EU ser den som ett sätt att upplysa om vad unionen är och inte, medan det finns en hel del på motståndarsidan som snarare betraktar informationen som partsinlagor med syftet att försköna bilden av EU.

Sedan tidigare finns en lag som förbjuder utländska ambassader och institutioner att bekosta utgivning av tidningar och tidskrifter med syftet att stödja ett visst politiskt parti eller opinionsbildande sammanslutning. Resolutionen måste ses som ett försök att utvidga det befintliga förbudet.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson omvaldes till ordförande med 97,6 procent av rösterna. Ingen motkandidat anmälde sig.

Alltingsledamoten Sigurður Ingi Jóhannsson, partiets toppnamn i den södra valkretsen, valdes till ny vice ordförande efter avgående Birkir Jón Jónsson. Han var den enda kandidaten och fick 94,5 procent av rösterna.

Eygló Þóra Harðardóttir fick nytt förtroende som sekreterare. Omvalet gjordes med 91,7 procent av rösterna. Inte heller här fanns någon motkandidat.

Två tunga namn lämnar alltinget och politiken i samband med vårens val. Avgående vice ordföranden Birkir Jón Jónsson sade i sitt avskedstal att han alltjämt skulle strida som ett lejon för Framstegspartiets värderingar, och veteranen Siv Friðleifsdóttir - som har suttit i alltinget i arton år - svarade med att lova att hon skulle gå vidare som en kämpaglad valkyria.

Siv Friðleifsdóttir var bara en av de många framstegspartister som kritiserade regeringen. I sitt sista tal sade hon att regeringssamarbetet försämrats dag efter dag och nu nått en nivå där ingenting sker. Hon förutspådde bland annat att inget mer skulle hända under denna mandatperiod, utan att den rödgröna koalitionen kommer att misslyckas med återstående nyckelfrågor som fiskekvotsystemet och grundlagen.

Här kan du läsa mer om Framstegspartiets uppgång i väljaropinionen.