måndag 4 februari 2013

Icesave-domen lyft i opinionen för Framstegspartiet

Framstegspartiet tar ett jättekliv framåt och är nu Islands näst största parti. I en opinionsmätning utförd av Vísir ökar partiet med 8 procentenheter på två veckor. Förklaringen till uppgången är sannolikt Icesave-domen, där väljarna nu belönar partiet för att ha motsatt sig samtliga tre Icesave-avtal. Majoriteten av de nya sympatisörerna har tagit steget över från Självständighetspartiet. Samtidigt fortsätter Ljus framtid att hitta nya anhängare.

När Sigmundur Davíð Gunnlaugsson för fyra år sedan valdes till ordförande för Framstegspartiet hade han nyss betalat medlemsavgiften. Som en av talespersonerna för nätverket Indefence, som kämpade emot det andra Icesave-avtalet, hade han gjort sig ett namn som bara några veckor senare förde honom ända till partiledarposten.

Trots det folkliga motståndet mot Icesave-avtalen har Sigmundur Davíð Gunnlaugsson aldrig lyckats omsätta Framstegspartiets hållning i frågan till väljarsympatier. Tills nu. I Vísirs mätning, som är gjord dagarna efter Icesave-domen, ökar partiet till 20,8 procent och är därmed Islands näst största parti. Uppgången motsvarar hela 8 procentenheter sedan den förra undersökningen som gjordes för två veckor sedan.

På samma sätt tycks Självständighetspartiets ledare nu straffas för sitt ja till det tredje och sista Icesave-avtalet. Partiet backar i mätningen från 38 till 32 procent. De flesta partibytare har sannolikt vänt sig till Framstegspartiet.

Även Socialdemokraterna straffas hårt av väljarna för partiets hållning i Icesave-tvisten. Jóhanna Sigurðardóttir lämnar ordförandeskapet med mandatperiodens i särklass sämsta opinionssiffror. Bara 11,9 procent av väljarkåren stödjer Socialdemokraterna, en nedgång med 8 procentenheter på två veckor.

Koalitionspartnern Gröna vänstern går däremot i motsatt riktning. Väljarstödet ökar från bottennoteringen 7 procent för två veckor sedan, till 11,4 procent.

Ljus framtids uppgångskurva fortsätter. Partiet har nu stöd av 16,4 procent, en ökning med 1,9 procentenheter.

Störst bland de övriga partierna är Höger-gröna med 4,3 procent. Därefter följer Gryning med 1,5 procent av väljarsympatierna, Piratpartiet 0,5 procent och Optimistpartiet 0,2 procent.

Om detta vore ett valresultat står det klart att det inte blir något fortsatt vänsterstyre. Det är nämligen omöjligt att bilda en majoritetsregering utan stöd från Självständighetspartiet eller Framstegspartiet. Socialdemokraterna och Gröna vänstern får tillsammans bara 16 mandat, vilket är mer än en halvering jämfört med alltingsvalet våren 2009. Självständighetspartiet får 21 mandat, Framstegspartiet 14 mandat och Ljus framtid 12 mandat.

Värt att notera är dock att hela 45 procent av de tillfrågade avböjde att delta i undersökningen.

I en mätning utförd av Capacent Gallup är det i stället Ljus framtid som är den stora vinnaren. Undersökningen har dock gjorts under hela januari och bara en liten del  av de tillfrågade har svarat efter att Icesave-domen. Ljus framtid är här näst största parti med 18,6 procent av väljarsympatierna, en ökning med 6,3 procentenheter jämfört med decembermätningen.

Samtidigt fortsätter Socialdemokraternas kräftgång. Med 15,6 procent av väljarstödet har partiet inte varit svagare i opinionen sedan 1999. Koalitionspartnern Gröna vänstern backar till 7,9 procent. Bara var fjärde väljare skulle i dag lägga sin röst på något av regeringspartierna.

Självständighetspartiet backar marginellt till 35,5 procent medan Framstegspartiet ökar till 14,2 procent.

Inget av de övriga partierna är i närheten att klättra över femprocentsspärren. Höger-gröna får 2,5 procent, Gryning 2,1 procent, Piratpartiet 2,1 procent och Enighet 1 procent. Övriga partier får 0,4 procent av väljarsympatierna.

Stefanía Óskarsdóttir, lektor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, säger i Morgunblaðið att hon tror att Framstegspartiet kan gå framåt i valet på grund av Icesave-effekten. Däremot fick Jóhanna Sigurðardóttir inget särskilt lyckligt slut på sin ordförandetid. Bägge mätningarna, som redovisar bottensiffror för partiet, publicerades den 1 februari - på dagen fyra år sedan den rödgröna koalitionen tog över regeringsmakten och samma dag som hon höll sitt sista tal som partiledare:
"Det är givetvis inte roligt för statsminister Jóhanna Sigurðardóttir att få sådana undersökningar på hennes sista dag som Socialdemokraternas ordförande, och som visar det låga stödet för hennes parti och impopulariteten för hennes regering, och det på dagen fyra år efter att hon tog över som statsminister."
Jóhanna Sigurðardóttir slutade också som en av landets mest impopulära partiledare. Bara 18,3 procent anser att hon gjort ett bra jobb. Det visar en mätning utförd av Plúsinn för Bylgjan. De svarande består dock av en frivillig nätpanel som inte är statistiskt representativ.

Bäst betyg får även här Sigmundur Davíð Gunnlaugsson med 52,1 procent nöjda väljare. På samma sätt som han hyllas för sitt agerande i Icesave-tvisten straffas Bjarni Benediktsson för detsamma. Bara 17,1 procent tycker att Självständighetspartiets ledare gör ett bra jobb. För Gröna vänsterns Steingrímur J. Sigfússon är motsvarande siffra 19,5 procent.

I särklass står dock president Ólafur Ragnar Grímsson. Hela 80,6 procent uppskattar statschefens arbete.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.