onsdag 6 februari 2013

Isländska ministrar i ordkrig om FBI och Wikileaks

Isländska myndigheter gav FBI tillstånd att utreda misstänkta hackerattacker mot regeringskansliet. Det hävdar rikspolisen och riksåklagaren i ett uttalande. Men både inrikesminister Ögmundur Jónasson och utrikesminister Össur Skarphéðinsson förnekar att de fått kännedom om besöket och än mindre godkänt det. De kunde inte acceptera att FBI verkade i landet och avsåg att hålla förhör med isländska medborgare. Därför skickades amerikanerna ur landet.

Ett underligt ordkrig har blossat upp mellan två statsråd och rikspolisen och riksåklagaren. I förra veckan avslöjade Kristinn Hrafnsson, talesperson för Wikileaks, att utredare från FBI sommaren 2011 anlände till Island för att undersöka Wikileaks och personer med koppling till organisationen. När inrikesminister Ögmundur Jónasson på omvägar fick kännedom om den amerikanska utredningen sammankallade han regeringen som i sin tur uppmanade de FBI-anställda att omedelbart lämna landet.

Ögmundur Jónasson bekräftade historien och sade att FBI ville inleda ett samarbete med åklagare och polis. Han ansåg dock att Island inte kunde tillåta att FBI på isländsk mark utredde isländska medborgare. Därför avvisades agenterna.

Men rikspolisen och riksåklagaren har en helt annan bild av händelseförloppet. I juni 2011 ska de genom FBI ha fått information om att en sammanslutning av utländska hackare skulle planera en attack mot regeringskansliets datorsystem. Säkerheten var vid denna tid i högsta grad ifrågasatt. Bara några månader innan avslöjades att en spiondator upptäckts i alltinget där den använts för att följa all datortrafik i parlamentet.

Under sommaren hade isländska myndigheter regelbunden kontakt med FBI. Den 23 augusti 2011 dök en isländsk man upp vid den amerikanska ambassaden i Reykjavík. Han sade sig ha viktig information om nära förestående angrepp mot regeringskansliets datorsystem.

Dagen därpå landade amerikanska åklagare i sällskap av FBI-agenter på flygplatsen i Reykjavík. Polisen och åklagaren hävdar att detta skedde i samråd med regeringen, men detta tillbakavisas alltså av två ministrar. Den 25 augusti kom beskedet från inrikesdepartementet att isländska poliser och åklagare inte fick delta i några förhör tillsammans med FBI. Amerikanerna ansåg sig ändå ha tillåtelse att fortsätta utredningen genom att hålla ytterligare förhör med den källa som vänt sig till ambassaden. Den 30 augusti uppmanades de av regeringen att avbryta undersökningarna och lämna landet.

Men inte heller här är Össur Skarphéðinsson och Ögmundur Jónasson överens med myndigheterna. Össur Skarphéðinsson säger till Vísir att det inte fanns någon som helst koppling mellan FBI-agenternas ankomst till Island och befarade hackerangrepp mot regeringskansliet eller hot mot rikets säkerhet. Han vidhåller också att det var uppenbart att FBI anlände till Reykjavík utan tillstånd.

FBI ska dessutom utan tillstånd ha förhört den isländske mannen som vände sig till amerikanska ambassaden. Össur Skarphéðinsson säger till Vísir att det för regeringen också handlade om att skydda en isländsk medborgare. Källan kunde enligt utrikesministern inte överblicka konsekvenserna av att låta sig förhöras av FBI utan myndigheternas kännedom.

En talesperson för den amerikanska ambassaden hävdar dock i Morgunblaðið att FBI-aktionen skedde i samförstånd med isländska myndigheter och regering. Utredningsarbetet ska också ha följt isländsk lag.

Riksåklagaren och rikspolisen skriver i uttalandet att utredningen om förberedelser till dataintrång fortsätter. Utredningen påstås ha kopplingar till Wikileaks.

En 20-årig isländsk man ska enligt Morgunblaðið vara den som utreds som misstänkt för att ha planerat storskaliga it-attacker mot isländska myndigheter. Det ska röra sig om samma person som tidigare i år framträdde i ett avsnitt av BBC:s The Documentary. Där tog han på sig ansvaret för att Kaupþings lånebok läckt ut på nätet och sade sig arbeta för Wikileaks. Om uppgifterna stämmer ska han bara ha varit 18 år när han sommaren 2011 förhördes av FBI.

Kristinn Hrafnsson tillbakavisar uppgifterna om att någon sådan person ska ha arbetat för Wikileaks och förnekar allt samröre med sammanslutningar av hackare. Han säger i Morgunblaðið att alla teorier om att organisationen ska ha försökt rikta ett angrepp mot regeringskansliet är befängda. I synnerhet som han själv i rollen som journalist vid flera tillfällen pekat på bristande säkerhet i myndigheternas it-system.

Ögmundur Jónasson befinner sig i Kina och har därför inte kommenterat FBI-affären ytterligare. Ett uttalande är dock att vänta när inrikesministern är tillbaka på Island. Klart står dock att han och Össur Skarphéðinsson har en helt annan uppfattning om vad som hänt än polis och åklagare.

Här kan du läsa mer om FBI-affären.