söndag 10 februari 2013

Lilja Mósesdóttir leder Solidaritet - ställer inte upp i val

Solidaritet ställer inte upp i vårens alltingsval. Partiet ska i stället ägna sig åt opinionsbildning och att finna lösningar på aktuella samhällsproblem. Lilja Mósesdóttir valdes till ny ordförande under lördagens landsmöte i Reykjavík.

Det har bara gått ett år sedan Lilja Mósesdóttir, partilös i alltinget sedan hon lämnat Gröna vänstern, grundade Solidaritet. Ändå har partiet hunnit samla på sig en lång historia.

I en tidig opinionsmätning fick Solidaritet 20 procent av väljarsympatierna. Lilja Mósesdóttir talade om behovet av att lätta bördan för skuldsatta hushåll och småföretag, något som inledningsvis fick stort gensvar i väljarkåren. Rörelsen använde liknande argumentation och presenterade ett förslag på hur skulder skulle kunna avskrivas utan några kostnader för staten. Uträkningarna sågades av de övriga partierna och väljarna tog dem uppenbarligen med en rejäl nypa salt - inget av partierna har lyckats få gehör för idéerna.

Solidaritet rasade dock i opinionen lika snabbt som partiets stjärna stigit. De första personstriderna uppenbarade sig. Grundaren Lilja Mósesdóttir sade sig ta konsekvenserna av raset genom att inte kandidera till posten som partiledare.

I stället valdes en helt oerfaren och okänd partiledning för Solidaritet. I opinionen noterades partiet för en till två procent av väljarsympatierna. Alltinget tycktes långt borta. Och Lilja Mósesdóttir meddelade att hon inte tänkte kandidera till parlamentet på nytt.

Lilja Mósesdóttir föreslog också att Solidaritet skulle lägga kandidaturen på is och i stället sikta in sig på opinionsbildning. Det steget fick nästan hela den nyvalda styrelsen att avgå eftersom den plötsligt kände sig motarbetad av partiets grundare.

Under gårdagens landsmöte i Reykjavík stod Solidaritets framtid på spel. Lilja Mósesdóttir fick som hon ville. Partiet ställer inte upp i det kommande alltingsvalet. Solidaritet ska i stället sikta in sig på att vara ett öppet forum för samhällsdebatt. Partiet ska sträva efter att hitta konstruktiva lösningar på aktuella politiska frågor - det gäller bland annat sanering av hushållens skulder, avveckling av valutarestriktionerna, nytt valutasystem och en framtidsvision utan isländskt EU-medlemskap.

Lilja Mósesdóttir valdes enligt ett pressmeddelande dessutom enhälligt till ordförande sedan mötesdeltagarna uppmanat henne att ställa upp. Vice ordförande är Rakel Sigurgeirsdóttir, övriga i styrelsen är Jón Kr. Arnarson, Eiríkur Ingi Garðarsson och Jónas P. Hreinsson, och suppleanter är Hallgeir Jónsson och Helga Garðarsdóttir.

Här kan du läsa mer om Solidaritet.