söndag 3 februari 2013

Nytt elevrekord i Finnbogastaðaskóli i Árneshreppur

Till vårterminens början fick Finnbogastaðaskóli vid Trékyllisvík i Västfjordarna en ny elev. Nu undervisas sju barn i Islands minsta skola. Det är det högsta antalet på många år. För bara några år sedan hade skolan bara två elever.

Árneshreppur är sett till invånarantalet Islands minsta kommun. Bara 52 personer är folkbokförda i Árneshreppur, varav två tredjedelar bor i kommunen året runt.

Den nedersta gränsen för att få fortsätta vara en självständig kommun är 50 invånare. Den kommun som tre år i följd har färre invånare tvingas till samgående med en grannkommun.

Tre år i rad - mellan 2007 och 2009 - låg Árneshreppur just under gränsen, men myndigheterna ingrep aldrig. Invånarna har tidigare röstat nej till en union med grannkommunerna i söder. Möjligen spelade det också in att en större översyn av kommunsystemet är på gång. Regeringens mål är att banta antalet kommuner till 20 senast år 2022. Det innebär att nästan tre fjärdedelar av dagens kommuner kommer att försvinna.

Finnbogastaðaskóli, som byggdes 1929, är Islands minsta skola. Men trenden är på uppåtgående. Inför vårterminen fick skolan enligt Bæjarins Besta sin sjunde elev. Hagstofa Íslands statistik över elevantalet per skola går visserligen bara tillbaka till år 2001, men det är ett rekord sett till denna period. Då hade kommunen också något fler invånare. Längre tillbaka, när flera hundra personer var bosatta i Árneshreppur, fanns fler elever i skolan.

Just skolan har varit ett viktigt skäl för befolkningen i Árneshreppur att säga nej till samgåenden med andra kommuner. Många befarar att skolan, som i dag erbjuder undervisning från årskurs ett till åtta, skulle läggas ned. Utan skola skulle det bli ännu svårare att locka barnfamiljer till den ensligt belägna kommunen.

Skolan har i dag fyra anställda, en rektor, en lärare, en kock och en timlärare. Sex av de sju eleverna bor i Trékyllisvík nära skolan. En av eleverna får skjuts från gården Akranes.

Här kan du läsa mer om skolan i Árneshreppur.