tisdag 12 februari 2013

Þór Saari nobbar topplatserna på Grynings valsedel

Þór Saari lämnar med all sannolikhet alltinget i vår. Han kommer inte att återfinnas i toppen av någon av Grynings valsedlar. I en intervju med DV säger han sig ha tröttnat på alltingets skyttegravspolitik och hävdar att många folkvalda inte behandlar mandatet från väljarna med respekt. Men han tänker fortsätta att ta plats i den politiska debatten trots att han lämnar parlamentet.

I kölvattnet av de protester som ledde fram till nyval våren 2009 föddes Medborgarrörelsen. Av de nya partier som bildades ur proteströrelsen var detta det enda som lyckades ta sig in i alltinget. En av ledamöterna var ekonomen Þór Saari.

Men det dröjde inte länge förrän gruppen skakades av interna konflikter. Först hoppade Þráinn Bertelsson av Medborgarrörelsen efter stridigheter med sina tre partikamrater, därefter lämnade trion Medborgarrörelsen efter en dispyt med ledningen och grundade i stället Rörelsen. Inför vårens alltingsval har dock Rörelsen och Medborgarrörelsen slutit fred, och ingår tillsammans med bland annat Liberalerna i Gryning, som med en gemensam plattform som grund ska försöka få småpartierna att klara femprocentsspärren. Rörelsens Birgitta Jónsdóttir ställer dock inte upp för Gryning utan försöker nå alltinget genom nybildade Piratpartiet.

Hittills ser uppgiften svår ut för Gryning. Partiet brukar inte få mer än ett par procent av väljarsympatierna i opinionsmätningarna.

Þór Saari säger till DV att han tror att många fler står bakom Gryning än vad undersökningarna visar. Han räknar med att partiet får åtminstone 15 procent i valet. Han utesluter inte att han kommer att återfinnas på någon av partiets valsedlar, men det blir inte på någon av de översta platserna. I praktiken innebär det att Þór Saari lämnar parlamentet:
"Jag har fått nog av alltinget och den politiska miljö som visar sig inne på tinget. Jag anser att alltinget är närmast odugligt som lagstiftande makt. Där råder bristande organisation och det klarar inte av mer än en liten del av de frågor som det ska klara av varje ting. Arbetsmiljön är irriterande."
De anställda gör enligt Þór Saari ett utmärkt arbete i alltinget. Det är i stället politikerna som brister i ansvar genom att inte respektera mandatet från väljarna. Men han säger i DV att han anser att Rörelsen har lyckats vara annorlunda och inte dragits in i konflikter mellan partier och folkvalda:
"Vi har talat och arbetat annorlunda. Vi har inte deltagit i skyttegravskriget, oavsett om vi har stått bakom minoriteten eller majoriteten. Vi har ställt oss bakom frågor efter frågornas förutsättningar. Vi har gett stöd åt vissa av regeringens frågor och andra inte. Vi stöder och kämpar för många av oppositionens frågor men andra inte. Det anser vi vara viktigt att man fortsätter att göra. ... Dessa skyttegravskrig i tinget är bara en maktkamp och den tjänar inte folket särskilt väl. Vi har lyckats vara en annorlunda röst och jag är stolt över det."
Þór Saari säger sig - åtminstone för tillfället - ha fått nog av alltinget. Däremot avser han inte att lämna politiken. Han säger i DV att han kommer att fortsätta att engagera sig i Gryning och i samhällsdebatten:
"Man kan ägna sig åt politik utan att nödvändigtvis sitta i tinget. Man kan göra utmärkt nytta utanför det."
Här kan du läsa mer om Gryning.