måndag 11 februari 2013

Överskott på 75 miljarder för Islands handelsbalans

Importen ökade och exporten minskade. Island hade ändå ett stort plus i handelsbalansen för år 2012. Handelsöverskottet landade på 75,5 miljarder isländska kronor. En förklaring till det lägre överskottet är att importen av bilar håller på att vakna till liv efter krisen. Det visar statistik från Hagstofa Islands.

Island exporterade under 2012 varor för 631 miljarder isländska kronor. Omräknat till fasta växelkurser innebär det en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med 2011. Importen uppgick till 556 miljarder, en ökning med 3,9 procentenheter med den under året försvagade kronans kurs inräknad.

Fordonsimporten ökade under 2012 med hela 52,7 procent. Efter krisen stannade nästan nybilsförsäljningen av helt och hållet. Nu är branschen på väg att återhämta sig.

Produkter från tillverkningsindustrin svarade för 52,4 procent av den isländska exporten. Nedgången på 3,7 procent berodde främst på sviktande priser för aluminium. Marina produkter stod för 42,5 procent av exporten och ökade med 4,3 procent. Goda priser för färsk fisk var huvudskälet till uppgången.