fredag 15 februari 2013

Vill förbjuda utomhusrökning i Kópavogur

Förbud mot rökning utanför offentliga byggnader som skolor och simhallar i Kópavogur. Och helst ett totalförbud mot rökning på all kommunal mark. Det föreslår Ómar Stefánsson, fullmäktigeledamot för Framstegspartiet i Kópavogur. Men kommunchefen Ármann Kr. Ólafsson anser att det vore att gå för långt att stoppa utomhusrökningen helt och hållet.

Rökningen är på stadig nedgång på Island. År 1991 satte dagligen tre av tio islänningar en cigarett mellan läpparna. År 2012 var det enligt en undersökning bara 13,8 procent som dagligen tog en cigarett, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Män är i något större utsträckning regelbundna rökare än kvinnor.

År 2007 rökte 19 procent av islänningarna. Den allmänna trenden är visserligen att många fimpat för gott på grund av hälsoriskerna, men flera skattehöjningar i finanskrisens kölvatten har också gjort cigaretter och andra tobaksvaror betydligt dyrare.

Attityden till rökning är även från politiskt håll synnerligen negativ. Siv Friðleifsdóttir, alltingsledamot för Framstegspartiet, föreslog tidigare tillsammans med sex ytterligare alltingspolitiker ett förbud mot rökning på film och teater, och ville dessutom se att cigaretter enbart skulle säljas på apotek. Förslaget fick uppmärksamhet utanför Islands gränser och fick bland annat tobaksjätten Philip Morris att oroat intressera sig för det lilla landet i norr.

Siv Friðleifsdóttirs partikamrat Ómar Stefánsson har tidigare lagt fram flera uppseendeväckande förslag. Han har bland annat motionerat om att Kópavogur liksom Reykjavík ska börja kalla sig stad i kommunnamnet samt att deltagarna till den populära tv-frågesporten Útsvar borde utses efter omröstningar och kunskapstester - allt för att göra Kópavogurborna så stolta som möjligt över sina representanter.

Rökning inomhus på allmänna platser är sedan tidigare förbjudet. Nu vill Ómar Stefánsson enligt ett förslag att Kópavogur ska gå betydligt längre. Han vill i första hand förbjuda rökning utanför offentliga byggnader som badhus, museer, bibliotek, hälsovårdsmottagningar och skolor. Men han vill också undersöka möjligheterna att totalförbjuda all rökning på kommunal mark.

Ómar Stefánsson motiverar förslaget med att det är en rättighet för medborgarna att inte behöva andas in tobaksrök på allmänna platser.

Om förbudet skulle bli verklighet skulle rökning därmed bara vara tillåten i den egna bostaden. Den som har egen trädgård kan lugnt blossa på även där, men om marken skulle råka vara kommunal är det möjligt att rökaren skulle tvingas att fimpa. Och på mark som tveklöst är kommunal - som fotbollsplaner och parker - vore det definitivt slutrökt.

Förslaget tycks dock ha små möjligheter att förverkligas i sin helhet. Ármann Kr. Ólafsson, kommunchef och Självständighetspartiets starke man i Kópavogur, säger till Vísir att ett totalförbud mot rökning på kommunal mark vore att gå för långt:
"Jag är inte oenig om att överväga att rökning blir förbjuden vid offentliga institutioner."
Kommunstyrelsen har dock i ett beslut gett klartecken till att undersöka möjligheterna till ett rökningsförbud i anslutning till kommunala institutioner. Förbudet kommer i så fall att skrivas in i kommunens ordningsstadgar.

Här kan du läsa mer om Siv Friðleifsdóttirs förslag att enbart sälja cigaretter på apotek.