onsdag 20 februari 2013

Vill göra Sauðárkrókur till reservflygplats vid vulkanutbrott

Gör Alexandersflugvöllur i Sauðárkrókur till reservflygplats för Keflavík, Reykjavík och Akureyri. Det skulle kunna förkorta restiderna avsevärt om någon av de internationella flygplatserna tvingas att stänga på grund av vulkanutbrott eller andra naturkatastrofer. Det skriver sex alltingsledamöter i en tvärpolitisk motion. De uppmanar inrikesminister Ögmundur Jónasson att utreda kostnaderna för att flygplatsen i Sauðárkrókur ska uppfylla kraven.

Vid årsskiftet återupptogs flygtrafiken mellan Reykjavík och Sauðárkrókur efter att ha legat nere i ett år. Trots statsbidrag är det svårt för de små inrikesflygbolagen att få sträckan att gå runt. Flygplatsen var alltså igenbommad i ett år. Men nu vill alltingsledamöterna Gunnar Bragi Sveinsson, Ásmundur Einar Daðason, Ólína Þorvarðardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Jón Bjarnason och Ásbjörn Óttarsson ge Alexandersflugvöllur en viktig roll.

I en motion föreslår de att inrikesminister Ögmundur Jónasson undersöker möjligheterna att göra Sauðárkrókur till reservflygplats för Reykjavík, Keflavík och Akureyri. Statsrådet ska återkomma till alltinget med en kostnadsplan senast i september i år.

Under vulkanutbrotten vid Grímsvötn och Eyjafjallajökull tvingades flera isländska flygplatser att stänga. Av de fyra internationella flygplatserna var det tidvis bara Egilsstaðir på östra Island som var öppen. Många flyg tvingades att landa där i stället för Keflavík, och passagerarna bussades de 65 milen till Reykjavík.

Att liknande situationer kommer att uppstå i framtiden är sannolikt. Alltingsledamöterna pekar bland annat på Krýsuvík och Bláfjöll som aktiva vulkaniska system som ligger granne med både Reykjavíkområdet och Keflavík. Vid utbrott där är det mycket troligt att landets två största flygplatser skulle tvingas att stänga på grund av farorna med vulkanaska i luften.

Detta talar enligt motionärerna för att utrusta flygplatsen i Sauðárkrókur så att den uppfyller internationella krav och kan användas som reservflygplats vid vulkanutbrott eller andra naturkatastrofer. Det är flygplatsens läge som är avgörande. Sauðárkrókur ligger 26 mil från Reykjavík och 12 mil från Akureyri. Om storflygplatserna i sydväst inte kan användas är Sauðárkrókur ett alternativ som ligger på betryggande avstånd från aktiva vulkaner, men samtidigt ligger förhållandevis nära Islands bägge befolkningscentrum.

Sauðárkrókur skulle, i en situation där även flygplatsen i Akureyri är användbar, spara tid för många resenärer. Det skulle inte bara ge ökad trygghet för flyget utan också förbättra den nationella säkerheten.

Men det finns fler faktorer än avstånden som talar för Sauðárkrókur. Alltingsledamöterna påpekar att flygplatsen ligger öppet utan hinder i närheten, att banan går i en gynnsam riktning från norr till söder och att regionen sällan har problem med stora mängder snö under vintern. En satsning på Sauðárkrókur skulle enligt motionärerna dessutom öka tryggheten på hela norra Island eftersom den skulle skapa ett bra alternativ till flygplatsen i Akureyri.

Även vägförhållandena talar enligt politikerna för Sauðárkrókur. Om ringvägen av någon anledning skulle vara oframkomlig går det ändå att navigera sig fram till Alexandersflugvöllur. Dessutom är sträckan mellan Reykjavík och Sauðárkrókur mer sällan avspärrad på grund av snö eller oväder än hela vägen till Egilsstaðir.

Här kan du läsa mer om flyget i Sauðárkrókur.