söndag 17 mars 2013

Bandnate ny växt i isländska vatten

Bandnaten är en ny medlem i den isländska faunan. Vattenväxten upptäcktes i Berufjarðarvatn i södra Västfjordarna i somras. Totalt finns ett fyrtiotal vattenväxter i isländska vattendrag. Bandnaten finns i stora delar av Europa och har sannolikt kommit till Island med flyttfåglar. Det berättar Náttúrufræðistofa Kópavogs i ett pressmeddelande.

Berufjarðarvatn är en liten sjö belägen nära Reykhólar och Bjarkalundur i sydvästra Västfjordarna. Den är runt 0,15 kvadratkilometer stor, som mest två meter djup och ligger 49 meter över havet. I sjön växer bland annat hästsvans, hårslinga, gräsnate, rostnate, spädnate, trådnate, islandsstarr och finnmarksstarr.

När Náttúrufræðistofa Kópavogs i somras undersökte växtligheten i sjön upptäckte forskarna en växt som tidigare inte observerats på Island, bandnate. Arten fanns på upp till 1,7 meters djup. Den påminner om gräs, kan bli upp till 2 meter hög och har långa, smala blad.

Bandnaten är en europeisk art som nu har nått Europas västligaste utkanter. Den troligaste förklaringen till att växten kommit till Island är att fåglar fört den med sig. Bandnatens frön gror nämligen bättre om de har tagit vägen genom fåglarnas matsmältningssystem.

Det nya fyndet läggs till det fyrtiotal sedan tidigare kända vattenlevande växter som finns på Island. Totalt finns omkring 490 kärlväxter i landet.

Berufjarðarvatn var en av fyrtiotalet sjöar som kartlades under sommaren. Syftet är att få en bättre bild av växtligheten i vattendrag. Det är den första systematiska kartläggningen av sjöarna som genomförs i landet.