söndag 24 mars 2013

Dagens bonuscitat

"Våren 2009 vid Självständighetspartiets landsmöte blåste återuppbyggnadsrapporten, som den avgående ordföranden hade förberett, ut till havs med gapskratt. På grund av detta har partiet haft större besvär att göra upp med krisen än förväntat. Det senaste landsmötet beslutade att göra partiets inställning till möjliga nya steg mot västerländskt samarbete snävare än Gröna vänsterns. Det skadade idétyngdpunkten i utrikespolitiken."

Þorsteinn Pálsson, tidigare statsminister och partiledare för Självständighetspartiet, skriver i Fréttablaðið att förklaringen till partiets ras i opinionen är ointresset av att göra upp med finanskrisen och den nya Europapolitiken med krav på att förhandlingarna om EU-medlemskap stoppas.