söndag 31 mars 2013

Dagens bonuscitat

"Jag vill bara understryka det att i alltingsvalet väljer man inte individer. I alltingsvalet väljer man den politiska riktning och politiska prioriteringar för landets styre under de fyra kommande åren. Bortsett från att individer som alltid kommer att vara omstridda heter Jón eller Gunna är grunden för alla kandiderande politiska partier i landet alltid någon politisk fråga, och Självständighetspartiets grundfilosofi har alltid att varit att slå vakt om näringslivet i landet och löntagarnas intressen."

Kristján Þór Júlíusson, andre vice ordförande för Självständighetspartiet, säger i Vísir att partiets usla siffror i opinionsmätningarna inte kan skyllas på partiledaren Bjarni Benediktsson.