söndag 24 mars 2013

Får oväntade äggtjuvar i småspovens bon

Att räv, mink och fåglar tar ägg från fågelbon är känt sedan länge. Men en oväntad äggtjuv kan vara fåret. Biologen Borgný Katrínardóttirs undersökningar visar nämligen att får i betydligt större utsträckning än tidigare känt kan vara skyldiga till äggstölder. Av tretton stölder från bon tillhörande småspov låg får bakom sju av dessa, skriver Fréttablaðið.

På Shetlandsöarna är det sedan länge känt att får ofta äter ägg från silvertärnans bon. Beteendet har kopplats ihop med mineralbrist. Även på Island har det under de senaste årtiondena visat sig att får gör sig skyldiga till äggstölder från reden. Hur ofta det sker är dock oklart.

I sin masteruppsats undersökte biologen Borgný Katrínardóttir småspovens livsvillkor. Hon placerade bland annat rörelsestyrda kameror vid reden. Vid tretton tillfällen lyckades kamerorna fånga äggtjuvar på bild. Och den vanligaste tjuven var får, som låg bakom sju stölder. Labb var skyldig till tre äggstölder, hästar till två och räv till en.

Borgný Katrínardóttir vågar inte spekulera i hur representativa de äggtjuvar hon lyckades avslöja är. Hon säger i Fréttablaðið att de många stölderna som kunde tillskrivas får var en överraskning:
"Det förvånade mig att får låg bakom vid så många tillfällen och detta kan vara vanligare än man trott. ... Det fanns faktiskt en hel del får på mina studieområden och därför var det kanske mer sannolikt att de gav sig på reden. Men om det är nödvändigt verkar de ibland äta ägg. Ägg är naturligtvis toppenföda. ... Sett till mina resultat kan inverkan på äggläggningen vara avsevärd i områden där det finns mycket får."
Får har länge setts som ett skäl till den minskade vegetationen bland annat på höglandet. Det är också känt att de kan förstöra trädplantor. Nu ser det alltså ut som att får även skulle kunna påverka fågelbeståndet.