lördag 2 mars 2013

Framstegspartiet snart ikapp Självständighetspartiet

Framstegspartiet fortsätter att gå framåt i opinionen och utmanar nu Självständighetspartiet om att vara Islands största parti. Ordföranden Sigmundur Davíð Gunnlaugsson är dessutom den som flest vill se som statsminister efter valet. Samtidigt fortsätter den negativa trenden för Självständighetspartiet. Och väljarstödet för Ljus framtid har nästan halverats i Fréttablaðiðs mätning.

Icesave-domen har gett Framstegspartiet och ordföranden Sigmundur Davíð Gunnlaugsson rejäl medvind. Efter att hela mandatperioden ha misslyckats att omsätta Icesave-motståndet i väljarstöd rusar nu partiet framåt i opinionen sedan Island gått segrande ur den långvariga striden med Storbritannien, Nederländerna och EU.

Hela 26,1 procent av väljarkåren sympatiserar nu med Framstegspartiet, en ökning med 5,3 procentenheter jämfört med föregående mätning. Samma siffror i ett val skulle ge partiet 19 mandat i alltinget, vilket är 10 fler än i valet våren 2009.

Både Självständighetspartiet och Framstegspartiet höll nyligen landsmöten där bägge klubbade ett uttalat motstånd mot EU-medlemskap. Båda partierna kräver att förhandlingarna om inträde i unionen ska avbrytas och ansökan dras tillbaka. Nya förhandlingar ska bara inledas om en majoritet av folket står bakom beslutet i en folkomröstning. Självständighetspartiet gick till och med så långt att det nu även finns ett krav på att EU:s ambassad på Island måste stängas.

Inom bägge partierna är EU-motståndarna i klar majoritet. Inom Självständighetspartiet har dock länge en röststark falang förespråkat ett närmande till unionen. Den led ett stort nederlag vid landsmötet och har dessutom tappat inflytande i partitoppen. Internt har det funnits en viss oro att dessa väljare i stället ska söka sig till Socialdemokraterna eller Ljus framtid. Visserligen fortsätter den nedåtgående trenden för Självständighetspartiet, men det är inte mittenpartierna som lockar.

Självständighetspartiet får nu 29 procent, en minskning med 3 procentenheter jämfört med mätningen för en månad sedan. Under året har partiet tappat var fjärde väljare - och majoriteten tycks alltså ha gått över till Framstegspartiet. Självständighetspartiet ligger ändå en bra bit över valresultatet och skulle få 21 mandat jämfört med dagens 16.

Ljus framtid har haft en starkt uppåtgående kurva, men den är nu bruten. Partiet får nu 8,7 procent av väljarsympatierna, vilket nästan motsvarar en halvering sedan förra mätningen då Ljus framtid fick hela 16,4 procent. Detta skulle ge 6 mandat i parlamentet.

De båda regeringspartierna ligger alltjämt långt under valresultatet, men både Socialdemokraterna och Gröna vänstern ökar nu sitt väljarstöd. Socialdemokraterna noteras för 12,8 procent och en uppgång med 0,9 procentenheter. Detta motsvarar 9 mandat. Gröna vänstern klättrar till 11,8 procent, en ökning med 4,4 procentenheter. Om det var ett valresultat skulle det ge partiet 8 mandat.

Med knappt två månader till valet finns det en klar borgerlig majoritet i alltinget. Trots att Framstegspartiet alltjämt är mindre än Självständighetspartiet vill betydligt fler se Sigmundur Davíð Gunnlaugsson som regeringschef. Hela 28 procent av väljarkåren föredrar Framstegspartiets ordförande som statsminister. Motsvarande siffra för Bjarni Benediktsson är 19 procent.

Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir är enligt 15 procent den lämpligaste statsministern följt av 13 procent för Socialdemokraternas Árni Páll Árnason och 7 procent för Ljus framtids Guðmundur Steingrímsson.

Värt att notera är dock att drygt hälften av de tillfrågade inte svarade på frågan om vem de vill se som statsminister. Hela 18 procent nämnde andra politiker än någon av partiledarna, rapporterar Vísir.

Ljus framtid är fortfarande det enda nya partiet som tycks vara på väg att klara femprocentsspärren till alltinget. Höger-gröna och Demokratibevakaren får 2,6 procent var, Gryning 2 procent och Piratpartiet 1,5 procent. Övriga nya partier får mindre än 1 procent var av rösterna.

Mycket kan dock hända under veckorna fram till valet. Hela 42 procent av de tillfrågade svarade inte på frågan om vilket parti de hade lagt sin röst på om det hade varit val till alltinget i dag.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.