söndag 17 mars 2013

Icelandair förlorar - tvingas byta namn på hotell i Keflavík

Icelandair Hotels förlorar namntvisten mot Hótel Keflavík. Flygbolaget tvingas därför byta namn på sitt konkurrerande hotell i staden - Icelandair Hótel Keflavík anses nämligen inkräkta på ett registrerat varumärke. Icelandair Hotels tvingas dessutom betala 2,8 miljoner isländska kronor i rättegångskostnader. Det är innebörden i en dom från Hæstiréttur Íslands.

År 1986 invigdes Hótel Keflavík på Vatnsnesvegur. Två år senare fick hotellet en närliggande konkurrent på Hafnargata, Flughótelið í Keflavík. Vid millennieskiftet tog Icelandair över driften av det senare hotellet. När det efter att ha renoverats fick det 2011 det nya namnet Icelandair Hotel Keflavík.

Under tiden hade Hótel Keflavík fått namnet registrerat som ett varumärke. Hotellet krävde att Icelandair Hotels skulle byta namn, men konkurrenten vägrade. Därför valde Hótel Keflavík att stämma Icelandair Hotels för varumärkesintrång.

Icelandair Hotels argumenterade inför rätten att det var orimligt att skydda så allmänna ord som Hótel och Keflavík både var för sig och i kombination. Varken Héraðsdómur Reykjaness eller Hæstiréttur Íslands ansåg dock att Icelandair Hotels hade rätten på sin sida. I stället fanns det en uppenbar förväxlingsrisk som inte gynnade konsumenterna eftersom de liknande namnen kunde vara förvirrande.

Icelandair Hotels tvingas därför inte bara byta namn på hotellet i Keflavík. Företaget måste också betala närmare 2,8 miljoner isländska kronor i rättegångskostnader.

I dag kallas hotellet åtminstone tillfälligt Keflavík Icelandair Hotels eller Icelandair hótel í Keflavík.

Här kan du läsa domen i sin helhet.