lördag 23 mars 2013

Majoritet av isländska företag vill stå utanför EU

En majoritet av de isländska företagen vill att Island står utanför EU. Hela 52,8 procent av medlemmarna i Samtök iðnaðarins, en branschorganisation för arbetsgivare, är motståndare till ett isländskt inträde i unionen. Nästan lika många uppger att kapitalkontrollerna inte har någon inverkan på verksamheten. Företag som ägnar sig åt export anser i större utsträckning att valutarestriktionerna påverkar driften.

Samtök iðnaðarins har ungefär 1 200 medlemsföretag. Det gör sammanslutningen till den största branschorganisationen för arbetsgivare i landet. I en undersökning utförd av Outcome har medlemmarna fått ta ställning till frågor om bland annat isländskt EU-medlemskap.

En klar majoritet, 52,8 procent, är motståndare till EU-inträde medan 33 procent är för isländskt EU-medlemskap. Övriga är varken positivt eller negativt inställda till att ansluta sig till unionen.

Något fler, 54,3 procent, vill fullfölja förhandlingarna om EU-medlemskap. Däremot uppger 34,8 procent att de vill avbryta förhandlingarna.

På flera punkter är det närmast dött lopp mellan ja- och nej-sidan. Knappt 30 procent anser att EU-medlemskap vore fördelaktigt för Island. Lika många säger att det skulle försämra förutsättningarna. En tredjedel tror att effekterna varken skulle vara positiva eller negativa.

Hela 49 procent uppger att kapitalkontrollerna har liten eller ingen inverkan på verksamheten. Bara 20 procent säger att de har stor inverkan medan 29 procent anger att de varken har stor eller liten effekt. De som främst anser att valutarestriktionerna påverkar verksamheten är företag där exporten är viktig.

Av de tillfrågade säger 41,2 procent att den isländska kronan passar varken bra eller dåligt som valuta. Något fler, 29 procent, tycker att kronan är problematisk än de 26 procent som menar att den fungerar väl som betalningsmedel. Företag på landsbygden är i allmänhet mer positiva till kronan.

De isländska företagen har fortfarande en ganska dyster framtidsbild. Nästan 65 procent anser att förhållandena i näringslivet är dåliga. En fjärdedel tycker att de är varken bra eller dåliga medan bara 8,4 procent klassar dem som goda.

Under de närmaste sex till tolv månaderna räknar 53 procent med att villkoren blir oförändrade, 24 procent förutspår en försämring och 22,5 procent tror på förbättrade förhållanden inom näringslivet.

Här kan du läsa mer om EU-opinionen.