onsdag 13 mars 2013

Seltjarnarnes backar ur - medicinmuseum läggs ned

Lækningaminjasafn Íslands är ett av Reykjavíkområdets mindre kända museer. Nu vill kommunen Seltjarnarnes slippa huvudansvaret för de medicinhistoriska samlingarna och låta staten ta över verksamheten. Det innebär att museet läggs ned. Och det nybygge som är tänkt för museet vill en majoritet inom kommunen ska användas till något annat - helst naturhistoriska samlingar.

År 1760 blev Bjarni Pálsson den förste att få ansvaret för islänningarnas folkhälsa. Sju år senare stod byggnaden Nesstofa färdig, ritad av den danske hovarkitekten Jacob Fortling och med generösa möjligheter till utomhusodling av läkeörter. Nesstofa är en av Islands äldsta stenbyggnader tillverkad av isländsk basalt och dansk kalksten.

I dag rymmer Nesstofa museet Lækningaminjasafn Íslands, en institution som sedan 1940 har ansvaret för att kartlägga landets medicinhistoria. Byggnaden ligger nästan ute på Seltjarnarnes västspets, och är därmed granne med ett naturskyddsområde och ett rikt fågelliv.

Trots läget är Lækningaminjasafn Íslands ett av Reykjavíkområdets minst kända museer. Det har i regel bara öppet under sommaren, och inom kommunen Seltjarnarnes har huvudansvaret för samlingarna länge varit måttligt populärt.

Redan 1996 klubbades en ny detaljplan där samlingarna skulle flyttas till en ny byggnad ännu närmare stranden och fågellivet. Det dröjde dock ända till 2007 innan det fattades ett beslut om ett nybygge. De beräknade kostnaderna för ett hus på 1 400 kvadratmeter uppgick då till 393 miljoner isländska kronor. Kommunen, staten, fackföreningar för verksamma inom medicinyrken och arvsmedel skulle stå för finansieringen.

I september 2008 sattes spaden i marken. Bygget har gått långsamt och i etapper. Det är dock ingen risk för att bygget skadas eftersom det är klart utvändigt. Däremot har inget gjorts åt insidan. Målet är att huset ska stå klart under slutet av 2013.

Tanken var att huset skulle rymma både museet och ett kafé som skulle göra det möjligt för besökare att njuta av utsikten genom storslagna panoramafönster. Men nu backar kommunen. En majoritet inom fullmäktige vill att staten tar över huvudansvaret för museet och att nybygget får nya användningsområden. Men beslutet är inte oomstritt.

Självständighetspartiet har egen majoritet i Seltjarnarnes med fem av sju mandat. Socialdemokraterna och lokalpartiet Neslistinn har var sin representant i fullmäktige. Självständighetspartiet skriver i ett brev till kultur- och utbildningsminister Katrín Jakobsdóttir att staten bör ta över ansvaret för Lækningaminjasafn Íslands.

Minoriteten reserverar sig mot beslutet. Den anser dels att majoriteten går för fort fram och borde ge beslutet en frist på ytterligare ett år, dels hävdar den att Självständighetspartiet kastar bort både pengar och framtidsmöjligheter. Socialdemokraterna och Neslistinn skriver i sin reservation att Självständighetspartiet, som var med om att sätta i gång projektet, visar brist på uthållighet. Genom att lägga över ansvaret på staten finns också en risk att skattebetalarnas pengar har använts i onödan. Dessutom försvinner möjligheten att det nya museet blir en länk mellan natur och historia.

I stället vill majoriteten i kommunen att Seltjarnarnes ska bli platsen för Náttúruminjasafn Íslands. De naturhistoriska samlingarna har under många år varit hemlösa, trots att det står i lagen att detta är ett av landets tre grundmuseer med statligt ansvar.

Före årsskiftet kom Reykjavíks kommun överens med energibolaget Orkuveita Reykjavíkur om att köpa Perlan. Prislappen är 950 miljoner isländska kronor. Men köpet är villkorat med att kommunen kommer överens med staten om att Náttúruminjasafn Íslands flyttar in i Perlan. Annars kan affären gå tillbaka.

Det är alltså detta som nu majoriteten i Seltjarnarnes önskar. För att färdigställa det nya bygget krävs 400 miljoner isländska kronor, lika mycket som öronmärkts för att bygga om delar av Perlan för det naturhistoriska museets behov. Kommunen hoppas nu att valet ska falla på Seltjarnarnes i stället för Reykjavík.

Beslutet innebär att det medicinhistoriska museet läggs ned. Samlingarna övertas av Þjóðminjasafn Íslands.