tisdag 30 april 2013

Strandade späckhuggare dog utanför Þórshöfn


Foto: Líney Sigurðardóttir/Landsbjörg
Sex späckhuggare strandade i går vid Heiðarhöfn på Langanes nära Þórshöfn på nordöstra Island. Räddningsarbetare kunde rädda ett djur, och de fick också loss en kalv från sandstranden. Men den simmade två gånger om rakt upp på stranden till familjen. Räddningsarbetarna använde under kvällen grävmaskin för att gräva hålor runt valarna så att de skulle vara delvis i vatten tills nattens flod, skriver Landsbjörg i ett pressmeddelande.

Larmet om de strandade späckhuggarna kom i går eftermiddag. Sex djur, de största sex meter långa och med en vikt på cirka tre ton, låg på sandstranden vid Heiðarhöfn på Langanes nära Þórshöfn på nordöstra Island.

Räddningsarbetarna kunde knuffa ut ett djur i tillräckligt högt vatten för att det skulle kunna ge sig av. De lyckades också flytta en kalv - runt en meter lång och cirka 150 kilo tung - ut i havet. De räddade den två gånger om men varje gång simmade kalven rakt upp på stranden till familjen. Räddningsarbetarna bestämde sig då för att försöka undsätta de övriga djuren.

Arbetet var mycket svårt i höga vågor. Räddningsarbetarna använde olika flythjälpmedel för att försöka få loss valarna. Samtidigt bedömdes arbetet som riskabelt eftersom späckhuggare kan attackera människor.

Ett vuxet djur dog på stranden. Runt de tre överlevande djuren och kalven som var fast på land grävde räddningsarbetarna med hjälp av grävmaskin runt valarna så att de delvis skulle vara täckta av vatten och därmed öka chanserna att överleva. Förhoppningen var att groparna skulle fyllas med vatten och att de skulle kunna ta sig ut till havs på egen hand när floden och högre vattenstånd kom vid tvåtiden på natten.

Räddningsarbetare och polis stannade kvar vid de strandade späckhuggarna hela natten. När floden kom lyckades de undsätta kalven, som denna gång inte återvände upp på land.

Förhållandena var dock svåra, med höga vågor och vind in mot stranden. Det stod vid tretiden på natten klart att de återstående djuren inte skulle gå att rädda. Polisen tog därför beslutet att skjuta dem för att inte förlänga lidandet. Späckhuggarna bedömdes då vara uttröttade och i mycket dålig kondition.

Missade alltinget - får miljoner i partistöd i fyra år

Både Gryning och Hushållens parti saknade 2 procentenheter för att klara spärren till alltinget. Ändå får de nu 9 miljoner isländska kronor om året i partistöd hela mandatperioden. Mest partistöd, 82 miljoner om året, får Självständighetspartiet. Socialdemokraterna får däremot se bidraget halveras efter det historiska raset i lördagens val till alltinget.

I budgeten för år 2013 öronmärks 289,9 miljoner isländska kronor för partistöd. För att ta plats i alltinget krävs 5 procent av rösterna, men för att kvalificera sig för partistöd krävs bara 2,5 procent. Det innebär att både Gryning och Hushållens parti, med 3,1 respektive 3,02 procent av rösterna, fick tillräckligt stöd för att få partistöd under de fyra kommande åren. Demokrativäktaren, med 2,46 procent, går däremot med knapp marginal miste om bidrag.

Pengarna fördelas efter röstfördelningen i alltingsvalet. Självständighetspartiet, som blev största parti med 26,7 procent av rösterna, får således 26,7 procent av det totala anslaget för partistöd. Eftersom omkring 6 procent av rösterna lades på partier som inte blir berättigade till stöd, blir dock andelen för de totalt åtta partier som får partistöd något högre.

Självständighetspartiet kan - under förutsättningen att inga förändringar i partistödet görs - enligt Islandsbloggens beräkningar under de fyra kommande åren kvittera ut 82 miljoner isländska kronor om året. Framstegspartiet dubblar nästan stödet från föregående mandatperiod, och får nu 75 miljoner.

Socialdemokraterna får 39 miljoner, Gröna vänstern 33 miljoner, Ljus framtid 25 miljoner, Piratpartiet 15 miljoner, Gryning 9 miljoner och Hushållens parti 9 miljoner.

Politiska partier kan också få bidrag för kostnader i samband med valrörelsen. Stödet är högst 3 miljoner isländska kronor per parti. För att kunna få bidraget måste partiet ha ställt upp i samtliga sex valkretsar och kunna visa kvitton på utgifterna.

Regeringspartierna började redan före valet anpassa kostnaderna efter den förmodat trängre kostymen. Gröna vänstern meddelade att nyhetssajten Smugan, som finansierats av partiet, läggs ned om ingen annan visar intresse för att ta över.

Här kan du läsa mer om resultatet i alltingsvalet.

Besked från presidenten i dag om Islands nya regering


Tre besked kom från gårdagens överläggningar på Bessastaðir mellan president Ólafur Ragnar Grímsson och ledarna för de sex partier som tar plats i alltinget: Självständighetspartiet vill regera tillsammans med Framstegspartiet, Piratpartiet vill inte ingå i någon regering och Árni Páll Árnason säger sig inte överväga att avgå efter Socialdemokraternas historiska ras och hård intern kritik. I dag väntas besked från Ólafur Ragnar Grímsson om vem som får uppdraget att bilda regering.


Bjarni Benediktsson, ordförande för Självständighetspartiet, var den första gästen på Bessastaðir. Han sade efter mötet att han vill bilda regering tillsammans med Framstegspartiet. De två borgerliga partierna har få punkter som ser ut som uppenbara hot mot ett samarbete. En sådan är dock hur de tänker lätta bördan för skuldsatta hushåll. Självständighetspartiets skattesänkningar och Framstegspartiets lånerabatter är inte två förslag som fungerar väl ihop.


Framstegspartiets Sigmundur Davíð Gunnlaugsson visade däremot ingen iver. Han sade sig inte ha haft några samtal om att bilda regering - och den han talat mest med efter valet var Piratpartiets Birgitta Jónsdóttir. Att han denna gång försöker utnyttja situationen - till skillnad från Bjarni Benediktsson har Sigmundur Davíð Gunnlaugsson möjligheten att bilda en regering tillsammans med mitten- och vänsterpartierna - är naturligt. När Framstegspartiet i februari 2009 backade upp den tillfälliga rödgröna minoritetsregeringen fick han senare kritik för att inte ha fått ut något av samarbetet. Nu har han också gått ut och sagt att Framstegspartiets åtgärder för att minska bolåneskulderna inte är förhandlingsbara.


Socialdemokraternas Árni Páll Árnason sade sig inte ha några planer att avgå trots det usla valresultatet och intern kritik för att ha varit delaktig i att svika partiets tre tyngsta vallöften: EU-förhandlingarna, fiskekvotsystemet och grundlagen. Han pekade ut Sigmundur Davíð Gunnlaugsson som valets stora segrare och menade därför, liksom Gröna vänstern och Ljus framtid, att budet att bilda regering bör gå till Framstegspartiet.


Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir var den partiledare som var mest fåordig efter mötet. Hon berättade att hon tillsammans med Ólafur Ragnar Grímsson diskuterat det politiska läget.


Heiða Kristín Helgadóttir och Guðmundur Steingrímsson var öppna för att ingå i en regering. Att Ljus framtid skulle få frågan förefaller dock inte särskilt troligt. Det ryktas om förhandlingstrevare mellan Framstegspartiet och Självständighetspartiet, och om de vill regera ihop har de en klar majoritet i parlamentet. Det folkliga stödet är däremot inte lika brett - precis över hälften - och Ólafur Ragnar Grímsson efterlyste i söndags en regering som hade ett brett folkligt stöd bakom sig och den politik som ska drivas. Om de två borgerliga partierna skulle försöka uppfylla en sådan önskan ligger Ljus framtid bra till, även om Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fortfarande inte uppskattar att Guðmundur Steingrimsson bröt sig ut ur Framstegspartiet för att grunda Ljus framtid.


Piratpartiet kommer inte att ingå i någon regering. Det var beskedet från Birgitta Jónsdóttir. Med bara tre ledamöter ansåg hon att piraterna kommer att göra mer nytta i parlamentet än i regeringen.

Ett besked om vem som får uppdraget att bilda regering väntas från Ólafur Ragnar Grímsson under dagen. Vid en koalition mellan Framstegspartiet och Självständighetspartiet måste någon backa från det tyngsta vallöftet, avskrivna bostadslån eller sänkta skatter. En annan besvärlig fråga är statsministerposten. Den är närmast ett måste för Självständighetspartiet - samtliga Bjarni Benediktssons företrädare som ordförande har vid något tillfälle varit regeringschef. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson lär inte ge upp jobbet så lätt. Han har fortfarande den klart bästa förhandlingspositionen. En lösning kan bli att de delar mandatperioden i hälften, och styr Island halva perioden var.

Här kan du läsa mer om det isländska valet.

Dagens citat

"If Sigmundur Davíd Gunnlaugsson wins, it will be because Icelanders fear abuse and exploitation by outside forces more than they do a return to the corrupt days of old."

Alda Sigmundsdóttir i The Guardian om Framstegspartiets uppgång i opinionen.

måndag 29 april 2013

Vägarbetare räddade undan ras vid KjálkafjörðurEtt jordskred med 150 000 kubikmeter av grus och jord var nära att orsaka en olycka i Västfjordarna. Vägarbetare var bara några få meter från att träffas av jordmassorna. Vägen fick spärras av på en 100 meter lång sträcka i ett dygn innan jorden kunde fraktas bort.

Vegagerðin, det isländska vägverket, arbetar just nu med att förkorta och förbättra väg 60 mellan Bjarkalundur och Flókalundur i södra Västfjordarna. I dag är det 16 kilometer grusväg mellan Eiði vid Mjóifjörður och Þverá vid Kjálkafjörður. När arbetet är klart ska sträckan vara både halverad och asfalterad.

Den 23 april var olyckan nära när ett stort jordskred rasade över landsvägen vid Kjálkafjörður inte långt från Flókalundur. Det handlade om totalt cirka 150 000 kubikmeter torr jord och grus som föll från slänten över vägen. Det var inte långt ifrån att vägarbetare drabbades av skredet. Om någon hade befunnit sig på den 100 meter långa skredsträckan hade den antingen begravts i jordmassorna eller knuffats från vägen och ned i fjorden.

Arbetet att återställa och öppna vägen gick fortare än väntat, och väg 60 var bara stängd i ett knappt dygn. Vägen spärrades dock av i mörkret mellan 23 och 7 eftersom risken för nya ras inte kan uteslutas.

Ovan kan du se ett klipp från arbetet med att öppna vägen.

Blönduósbær söker samgående med grannkommuner

Fyra nordisländska kommuner kan bli en enda. Blönduósbær sträcker ut en hand till Húnavatnshreppur, Skagaströnd och Skagabyggð. Om idén förverkligas får den gemensamma storkommunen närmare 2 000 invånare. Men det har bara gått åtta år sedan frågan senast var uppe på bordet. Då sade invånarna i alla kommuner utom Blönduósbær nej till en union.

Island har i dag 74 kommuner. Sedan finanskrisen drabbade landet hösten 2008 har fem kommuner försvunnit. I ett fall har skulder med koppling till kraschen haft direkt inverkan, men vid övriga fyra tillfällen har snarare medborgarna röstat ja till att formalisera ett samgående som redan funnits inom många kommunala områden, som skola, kultur, socialtjänst med mera.

Så har också skett sedan 2005 när Blönduósbær, Húnavatnshreppur, Skagaströnd och Skagabyggð röstade om ett samgående. I alla kommuner utom Blönduósbær sade en majoritet av invånarna nej till förslaget.

Under de senaste åren har tidigare statliga ansvarsområden flyttats över till kommunerna, exempelvis socialtjänst och service för personer med funktionshinder. För att små kommuner ska kunna erbjuda de tjänster som lagen kräver har många gått ihop och delat på kostnaderna. Det har också inneburit att samarbetet mellan de berörda kommunerna har ökat den senaste tiden.

Kommunstyrelsen i Blönduósbær vände sig först till grannen Húnavatnshreppur. Där var beskedet att även Skagaströnd och Skagabyggð borde ingå i utredningen av förslaget. Jens P. Jensen, kommunchef i Húnavatnshreppur, säger i Morgunblaðið att det var ett naturligt steg att undersöka förutsättningarna för en större union:
"Vi tycker dock att det är ett mer realistiskt alternativ att undersöka ett samgående mellan alla kommuner i regionen, och inte bara ett samgående mellan Húnavatnshreppur och Blönduósbær."
Argumenten från Blönduósbær går ut på att kommunerna redan har ett omfattande och gott samarbete. Gemensamma resurser svarar för äldrevård, kulturfrågor och musikskolan samt näringslivssatsningar.

Adolf H. Berndsen, kommunalråd i Skagaströnd, säger i Morgunblaðið att frågan inte varit aktuell sedan folkomröstningen år 2005. Men om ett samgående skulle kunna ge orten fler arbetstillfällen utesluter han inte att på nytt diskutera ett sådant förslag:
"Hur kommunstyrelsen ställer sig till ett sådant ärende kan jag inte säga nu. ... Det har inte varit någon debatt om samgåenden efter valet 2005, men sedan dess har dock samarbetet mellan kommunerna ökat på många områden och samarbetet mellan oss har varit gott."
De fyra kommunerna har i dagsläget omkring 1 900 invånare. Omkring en tredjedel av dem bor i Blönduós, som är regionens största stad.

Här kan du läsa mer om kommunala samgåenden.

Framstegspartiet isländska valets stora vinnare

Framstegspartiet är valets stora vinnare och en högst sannolik grundpelare i en ny isländsk regering. Även Ljus framtid och Piratpartiet skördade stora segrar. För Självständighetspartiet krävs en plats i regeringen - annars kan omöjligen Bjarni Benediktsson sitta kvar sedan han fört partiet till det näst sämsta valresultatet någonsin. Gröna vänstern tillhör förlorarna men utan att göra samma magplask som koalitionspartnern Socialdemokraterna.

I Icesave-tvisten satte de isländska skattebetalarna allt på rött - och det lönade sig. Nu väljer en majoritet av islänningarna att lita på två partier som utlovar enorma lättnader för skattebetalarna. Det kan löna sig om metoderna fungerar. Men om Framstegspartiet och Självständighetspartiet misslyckas med att banta hushållens bostadslån och skatterna kan väljarnas dom bli hård om fyra år.

Det går att skämta om att Island röstat sig tillbaka till 2007, till frikostiga löften om stora ekonomiska förbättringar. Men det handlar inte bara om att vrida tillbaka klockan sex år till rejäla budgetutrymmen och plånbokspolitik, inte bara om att Framstegspartiet och Självständighetspartiet övertrumfat konkurrenterna med kostsamma vallöften. I almanackan står det trots allt 2013, och regeringspartierna har den senaste mandatperioden gjort sig skyldig till flera ödesdigra felbedömningar.

Socialdemokraterna och Gröna vänstern har sanerat statsfinanserna, fått ekonomin att vända till positiva siffror och bantat arbetslösheten. Men vägen dit har varit svår. Många islänningar har sett tillgången till sjukvård försämras, sett antalet poliser i tjänst minska, sett hur pensionärer och invalider fått mindre pengar att röra sig med, sett vägar i allt sämre skick när resurserna till underhåll bantats, och så vidare.

Den rödgröna koalitionen lovade mycket i en svår tid. Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir ansåg sig ha ett tydligt mandat att förändra Island. Regeringen släckte de akuta bränderna, men missbedömde återuppbyggnaden. Det var ett kostsamt misstag.

Jóhanna Sigurðardóttir trodde på snabba EU-förhandlingar, på ny grundlag och på nytt fiskekvotsystem. Hon underskattade motståndet och arbetsinsatsen. Därför framstår EU-förhandlingarna som ett sådant fiasko - eftersom målet på att klara av processen på 18 månader förmodligen var orealistiskt redan innan Icesave-tvisten och makrillkriget blockerade förhandlingarna - och därför gick två av de tyngsta vallöftena i stöpet.

Kanske hade Socialdemokraterna hoppats att förslaget till ny grundlag skulle ge partiet en skjuts i valrörelsen. Nu vaknade partiet sent, och insåg också sent att väljarflykten till Ljus framtid brandskattade de egna leden.

Trots intern splittring och många svåra kompromisser under mandatperioden gjorde Gröna vänstern ett bättre val än Socialdemokraterna. Valet blev ingen katastrof, och nya partiledaren Katrín Jakobsdóttir sitter säkert. Detsamma kan inte sägas om Árni Páll Árnason. Han lyckades inte lyfta partiet i sitt första val, och i de egna leden uppskattar inte alla hans hårda domar över Jóhanna Sigurðardóttirs ledarstil.

Både Piratpartiet och Ljus framtid tog mandat i alltinget. Båda kan därmed i någon mån också utropa sig till segrare.

Självständighetspartiet gjorde sitt näst sämsta val någonsin - bara 2009 har varit sämre - men Bjarni Benediktsson sågs ändå som en segrare på de sista metrarna. Utan uppryckningen i valets slutspurt hade han tvingats avgå efter fiaskot. Om Framstegspartiet väljer en mittenregering i stället för en högerregering lär Bjarni Benediktsson få avgå ändå. Att Självständighetspartiet skulle stå utanför regeringen i över åtta år vore knappast acceptabelt.

Bjarni Benediktsson har främst talat om skattesänkningar som metod för att förbättras hushållens ekonomi. Framstegspartiets Sigmundur Davíð Gunnlaugsson har utlovat att pengar från de kollapsade bankerna ska gå till att avskriva bostadslån. Idén går ut på att köpa ut de utländska fordringsägarna till rejält rabatterade priser. Íslandsbanki och Arion Banki ägs till stor del i dag av staten. Eftersom de utländska fordringsägarna inte kan föra ut pengar ur landet räknar partiet med att de säljer fordringarna billigt mot att de får flytta pengarna.

Det har talats om skuldlättnader på bostadslån för totalt 300 miljarder isländska kronor eller 20 procent per hushåll. Men Framstegspartiets kalkyler är riskabla. Inget säger att fordringsägarna utan vidare accepterar upplägget, inget säger att detta inte leder till uppskruvad inflation och högre räntor som äter upp lånerabatterna.

I synnerhet Framstegspartiet, som har lovat större och har färre kärnväljare än Självständighetspartiet, riskerar ett oerhört bakslag om detta vallöfte inte infrias. Ett sådant misslyckande skulle väljarna sannolikt straffa ännu hårdare än Socialdemokraternas svikna vallöften.

Bilden av vilka som ska leda Island under de närmaste fyra åren kan komma att klarna redan i morgon eftermiddag. President Ólafur Ragnar Grímsson träffar under dagen företrädare för de sex alltingspartierna för att undersöka vilka möjligheter som finns att bilda en stabil och stark koalition. Men utgångstipset är Framstegspartiet och Självständighetspartiet ihop, med Framstegspartiet, Ljus framtid och Socialdemokraterna som mest sannolika reservalternativ.

Om det blir en borgerlig regering lär flera tunga beslut fattas snabbt för att visa handlingskraft. Det gäller ja till bygget av ett aluminiumsmältverk i Helguvík och ja till nya geotermiska borrhål för att förse det med kraft. Den nya fångstskatten kommer möjligen inte att bantas helt och hållet, men tveklöst att bantas rejält. Fler naturområden som används för energiutvinning och mindre fokus på miljöskydd står förmodligen på programmet.

Valutafrågan vore däremot ett frågetecken. Både Självständighetspartiet och Framstegspartiet har sneglat västerut, mot den amerikanska och kanadensiska dollarn. Samtidigt finns det hos bägge partierna tongivande röster som alltjämt förespråkar kronan. Att en ny valuta skulle införas redan under denna mandatperiod förefaller inte troligt.

Island har valt ett betydligt mer EU-skeptiskt allting i år. Inte bara sett till de partier som gått framåt, utan även till de många EU-negativa politiker inom de etablerade partierna. Det gör att sannolikheten för isländskt EU-inträde minskat kraftigt. Förhandlingarna ligger just nu på is. Tanken var att de skulle återupptas efter valet. För att så ska ske vill både Framstegspartiet och Självständighetspartiet ha en folkomröstning i frågan. En sådan omröstning är knappast något som något av partierna kommer att prioritera.

Här kan du läsa mer om det isländska valet.

Dagens citat

"People believe, quite rightfully, that politics is boring, and there is an incentive for politicians to keep politics boring so people don't question what they are doing. We want to open it up – not to say it's constantly fun, but show that politics does have a purpose."

Guðmundur Steingrímsson, ledare för Ljus framtid, i The Guardian om sin syn på politiken på Island.

söndag 28 april 2013

Besked om ny isländsk regering tidigast i morgon


Tidigast i morgon får en isländsk partiledare uppdraget att bilda regering. President Ólafur Ragnar Grímsson träffar samtliga partiledare under måndagseftermiddagen för att undersöka möjligheterna att bilda en stabil koalition. Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir lämnade i dag in regeringens avskedsansökan på presidentens residens Bessastaðir. Den fungerar dock som en övergångsregering tills en ny finns på plats. Det arbetet brukar i regel ta ett par veckor.


Kanske skrev Jóhanna Sigurðardóttir sitt namn i Bessastaðirs gästbok för sista gången i går. Mötet mellan den avgående statsministern och presidenten blev ovanligt långt, omkring en timme. Jóhanna Sigurðardóttir lämnade därefter Bessastaðir utan att, som utlovat, tala med journalisterna. Enligt Ólafur Ragnar Grímsson - som haft flera offentliga dispyter med Jóhanna Sigurðardóttir - hade de goda diskussioner och han tackade henne för ett gott arbete under svåra omständigheter.


Under den efterföljande presskonferensen sade Ólafur Ragnar Grímsson att han noterat att det fanns två lika stora partier i alltinget, men flera olika bud om vilka som ska regera. Självständighetspartiet är visserligen störst, men har lika många mandat som Framstegspartiet, som i sin tur är valets stora segrare. Vilken hänsyn som ska tas till dessa två faktorer var enligt Ólafur Ragnar Grímsson oklart. Genom historien har största partiet kontra största vinnaren hanterats på olika sätt. Men där Självständighetspartiet egentligen bara har Framstegspartiet som realistiskt alternativ till en majoritetskoalition, har Framstegspartiet fått inviter även från Socialdemokraterna, Gröna vänstern, Ljus framtid och Piratpartiet. Ólafur Ragnar Grímsson sade att den föregående mandatperioden understrukit behovet av en stabil och stark regering med gehör för väljarna. Vad det innebär i praktiken är osäkert, men tidigast i morgon eftermiddag kommer det ett besked om vem som får uppdraget att bilda regering. Om Framstegspartiet föredrar Självständighetspartiet är saken klar. Men partiledaren Sigmundur Davíð Gunnlaugsson har ännu inte tagit ställning, väl medveten om att Framstegspartiet har ett starkt förhandlingsläge. Målet med samtalen med partiledarna är för Ólafur Ragnar Grímsson att undersöka vilka förutsättningar som finns för regeringsbildning.


Eftersom Självständighetspartiet i praktiken saknar alternativ till Framstegspartiet har Sigmundur Davíð Gunnlaugsson en nyckelroll. Det logiska är dock en koalition med Självständighetspartiet. Där är det politiska avståndet enklast att överbrygga. Men hans val påverkar också Självständighetspartiet och Bjarni Benediktssons ställning. Utan att återta regeringsmakten blir Självständighetspartiets val ett tveklöst fiasko. Då lär heller inte Bjarni Benediktsson bli långlivad som partiledare. Att Självständighetspartiet skulle hållas borta från makten i över åtta år skulle knappast accepteras i de egna leden.

Här kan du läsa mer om valutgången på Island. I morgon kommer Islandsbloggens analys av valresultatet.

Isländska valet i bilder - regeringsfrågan fortfarande osäker


Bjarni Benediktsson hälsades med jubel när han vid midnatt anlände till Självständighetspartiets valvaka i Reykjavík. Han sade sig vara beredd att ta ansvar för regeringsmakten, och har det senaste dygnet förespråkat en tvåpartiregering ihop med Framstegspartiet. Men den tilltänkta koalitionspartnern, som visserligen fick färre röster men lika många mandat, tiger än så länge. Framstegspartiet har även möjlighet att bilda regering med två eller flera av Socialdemokraterna, Ljus framtid, Gröna vänstern och Piratpartiet. Än så länge ser det ut som att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson väntar ut Ólafur Ragnar Grímsson och eventuella signaler från presidenten om vem som bör få möjlighet att bilda ny regering. Framstegspartiet är trots allt valets stora segrare.


Efter en lätt oro i början tinade stämningen på valvakan snabbt. Hanna Birna Kristjánsdóttir och Illugi Gunnarsson, Självständighetspartiets toppnamn i de bägge Reykjavíkdistrikten, konstaterade nöjt att valresultatet var klart bättre än för fyra år sedan.


Hanna Birna Kristjánsdóttir var inte försiktig när hon talade till partivännnerna. Hon deklarerade snabbt att Självständighetspartiet både var störst i landet och i Reykjavík.


Sigmundur Davíð Gunnlaugsson togs emot med segervrål på Framstegspartiets valvaka på Hótel Borg. Att Island skulle få en regering utan partiet är i det närmaste uteslutet, och det är en position som det verkar som att han tänker utnyttja. EU-frågan gör att Självständighetspartiet egentligen bara har Gröna vänstern som alternativ att regera ihop med, och de mandaten räcker inte till majoritet. Om Sigmundur Davíð Gunnlaugsson skulle gå emot oddsen och satsa på en trepartiregering är Socialdemokraterna och Ljus framtid mest troliga. Med en borgerlig tvåpartiregering väntas några av de första politiska besluten bli en sänkning av fångstskatten för fiskeindustrin och klartecken för bygget av ett aluminiumsmältverk i Helguvík.


Katrín Jakobsdóttir behövde inte le ansträngt hela kvällen. Stämningen på Gröna vänsterns valvaka på Hótel Saga i Reykjavík var gladare än väntat. Partiet gick visserligen tillbaka, men inte alls lika dramatiskt som koalitionspartnern Socialdemokraterna. Sett till de fem alltingsval partiet deltagit i var detta det tredje bästa.


De första siffrorna gav Piratpartiet en plats i det isländska parlamentet, men under natten fattades ständigt några promille för att piraterna skulle klättra över spärren. Med de sista siffrorna på morgonkvisten fick Birgitta Jónsdóttir de röster som behövdes för att behålla sin plats i alltinget. Dramatiken tycktes dock inte bekymra henne nämnvärt under valvakan på Kaffi Reykjavík. Hon tillhörde de pirater som dansade och festade - medan andra såg bedrövade ut över att i många timmar se ut att vara på väg att missa femprocentsspärren med minsta möjliga marginal.


På Socialdemokraternas valvaka på Rúgbrauðsgerðin i Reykjavík var stämningen däremot dyster. Partiet vann visserligen tillbaka en del väljare under valrörelsens två sista veckor, men tappade ändå över hälften av mandaten. Socialdemokraterna rasade med 17 procent, det största tappet i den isländska rikspolitikens historia. Partiledaren Árni Páll Árnason var under valnatten mycket kritisk mot sin företrädare Jóhanna Sigurðardóttir, som han anklagade för att ständigt försöka driva igenom frågor genom politisk makt i stället för att söka samförstånd. Detta hade enligt Árni Páll Árnason varit negativt för partiet under valrörelsen.

Här kan du läsa mer om valresultatet på Island. En analys av utgången kommer under kvällen efter Ólafur Ragnar Grímssons presskonferens och möte med avgående statsministern Jóhanna Sigurðardóttir.

Slutresultatet i isländska valet - valkrets för valkrets

Inte ens i Reykjavík lyckades Socialdemokraterna eller Gröna vänstern bli större än Framstegspartiet. Framstegspartiet, som av tradition har sitt starkaste stöd på landsbygden, lyckades också med bred marginal vinna de tre landsbygdsvalkretsarna. I de tre storstadsdistrikten var Självständighetspartiet störst. Socialdemokraterna och Gröna vänstern var som vanligt störst i de två Reykjavíkdistrikten. Där hade även Ljus framtid och Piratpartiet flest väljare.

Här är slutresultatet i det isländska valet:
Självständighetspartiet: 26,7 procent
Framstegspartiet: 24,43 procent
Socialdemokraterna: 12,85 procent
Gröna vänstern: 10,87 procent
Ljus framtid: 8,25 procent
Piratpartiet: 5,1 procent
Gryning: 3,1 procent
Hushållens parti: 3,02 procent
Demokrativäktaren: 2,46 procent
Höger-gröna: 1,73 procent
Regnbågen: 1,07 procent
Landsbygdspartiet: 0,17 procent
Sturla Jónsson: 0,12 procent
Humanistpartiet: 0,07 procent
Folkfronten: 0,06 procent

Nordvästra valkretsen:
Framstegspartiet: 35,17 procent
Självständighetspartiet: 24,67 procent
Socialdemokraterna: 12,23 procent
Gröna vänstern: 8,47 procent
Ljus framtid: 4,56 procent
Regnbågen: 4,46 procent
Piratpartiet: 3,09 procent
Gryning: 1,89 procent
Landsbygdspartiet: 1,88 procent
Demokrativäktaren: 1,45 procent
Höger-gröna: 1,2 procent
Hushållens parti: 0,93 procent

Nordöstra valkretsen:
Framstegspartiet: 34,62 procent
Självständighetspartiet: 22,57 procent
Gröna vänstern: 15,81 procent
Socialdemokraterna: 10,61 procent
Ljus framtid: 6,51 procent
Piratpartiet: 3,03 procent
Gryning: 1,95 procent
Demokrativäktaren: 1,33 procent
Regnbågen: 1,3 procent
Höger-gröna: 1,25 procent
Hushållens parti: 1,02 procent

Södra valkretsen:
Framstegspartiet: 34,46 procent
Självständighetspartiet: 28,26 procent
Socialdemokraterna: 10,17 procent
Gröna vänstern: 5,88 procent
Piratpartiet: 4,72 procent
Ljus framtid: 4,47 procent
Gryning: 3,36 procent
Hushållens parti: 2,92 procent
Höger-gröna: 2,61 procent
Demokrativäktaren: 1,6 procent
Regnbågen: 1,53 procent

Sydvästra valkretsen:
Självständighetspartiet: 30,71 procent
Framstegspartiet: 21,53 procent
Socialdemokraterna: 13,64 procent
Ljus framtid: 9,22 procent
Gröna vänstern: 7,86 procent
Piratpartiet: 5 procent
Gryning: 3,79 procent
Hushållens parti: 3,62 procent
Demokrativäktaren: 2,44 procent 
Höger-gröna: 1,42 procent
Regnbågen: 0,37 procent

Södra Reykjavík:
Självständighetspartiet: 26,81 procent
Framstegspartiet: 16,8 procent
Socialdemokraterna: 14,19 procent
Gröna vänstern: 12,12 procent
Ljus framtid: 10,73 procent 
Piratpartiet: 6,17 procent
Hushållens parti: 3,95 procent 
Gryning: 3,29 procent
Demokrativäktaren: 2,9 procent 
Höger-gröna: 1,63 procent
Sturla Jónsson: 0,63 procent
Regnbågen: 0,46 procent
Humanistpartiet: 0,16 procent
Folkfronten: 0,15 procent

Norra Reykjavík:
Självständighetspartiet: 23,35 procent
Framstegspartiet: 16,44 procent
Gröna vänstern: 15,67 procent
Socialdemokraterna: 14,26 procent
Ljus framtid: 10,21 procent 
Piratpartiet: 6,87 procent
Demokrativäktaren: 3,99 procent  
Hushållens parti: 3,67 procent 
Gryning: 3,06 procent
Höger-gröna: 1,59 procent
Regnbågen: 0,51 procent
Humanistpartiet: 0,2 procent
Folkfronten: 0,18 procent

Här kan du läsa mer om utgången av valet på Island.

Stor förnyelse i Islands allting - 21-åring yngsta ledamoten

Foto: Framsóknarflokkurinn
Hela 27 nya ledamöter tar plats i det isländska alltinget. Så många nya folkvalda har bara valts in en gång tidigare. En av de nya i parlamentet är Framstegspartiets Jóhanna María Sigmundsdóttir, som med sina 21 år blir den yngsta någonsin att väljas in i alltinget. Valdeltagandet slutade på förhållandevis låga 81,4 procent.

Precis som efter valet 2009 tar nu 27 nya ledamöter plats i alltinget. Den stora förnyelsen beror främst på Framstegspartiet, som både genomgick stora förändringar inför förra valet och nu genom tio nya mandat öppnar dörren för tolv färska namn (även om en av dem tidigare varit ersättare i parlamentet). Men årets förnyelse beror också till stor del på Ljus framtids och Piratpartiets inträde. Bägge partiernas ledamöter består till två tredjedelar av politiker som är nya i parlamentet.

Yngst i alltingets historia blir Jóhanna María Sigmundsdóttir, 21 år från gården Látrar vid Mjóifjörður i Ísafjarðardjúp. Hon fyller 22 år den 28 juni, men har ändå samlat på sig en gedigen erfarenhet. Hon är både ordförande för Samtök ungra bænda, föreningen för unga bönder, och styrelseledamot för ungdomsförbundet Samband ungra framsóknarmanna.

Jóhanna María Sigmundsdóttir blir en av 25 kvinnor i alltinget. Antalet män är 38. Förra valet var könsfördelningen 36 män och 27 kvinnor.

Totalt röstade 193 792 islänningar i gårdagens val, vilket ger ett valdeltagande på 81,4 procent. I förra alltingsvalet gick 85,1 procent till vallokalerna.

Det högsta valdeltagandet, 83,6 procent, noterades i den nordvästra valkretsen, och det lägsta i norra Reykjavík, där 78,9 procent röstade. I nordöstra valkretsen var valdeltagandet 83,4 procent, i sydväst 82,4 procent, i söder 81,8 procent och i södra Reykjavík 80,1 procent.

Här kan du läsa mer om utgången av valet på Island.

Så gick det i isländska valet - dött lopp mellan två största

Självständighetspartiet får flest röster men Framstegspartiet lika många mandat i alltinget. På småtimmarna lyckades Piratpartiet klättra över femprocentsspärren och blir därmed det andra nya partiet i parlamentet tillsammans med Ljus framtid. Socialdemokraterna tappar drygt hälften av väljarstödet, medan Gröna vänstern gör ett något bättre val. Vem som ska styra Island under de fyra kommande åren är fortfarande en öppen fråga.

Avståndet mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet är 2,3 procentenheter. Men valsystemet, som ger landsbygdsrösterna större tyngd än storstadsrösterna, gör att Framstegspartiet också slutar på 19 mandat.

I relationen mellan de två har Framstegspartiet traditionellt varit det mindre syskonet. Om Island åter ska få en högerregering har Sigmundur Davíð Gunnlaugsson en stark förhandlingsposition. Till skillnad från Bjarni Benediktsson kan han välja att sträcka ut en hand åt mitten och vänstern - såväl Ljus framtid och Socialdemokraterna som Gröna vänstern flörtade under valnatten med Framstegspartiets ledare - medan Självständighetspartiets ännu hårdare EU-motstånd i praktiken bara ger ett alternativ, Gröna vänstern. Och de mandaten räcker inte för att nå majoritet i parlamentet.

Både Självständighetspartiet och Framstegspartiet får alltså 19 mandat, Socialdemokraterna får 9, Gröna vänstern 7, Ljus framtid 6 och Piratpartiet 3.

Här är slutresultatet i det isländska valet:
Självständighetspartiet: 26,7 procent
Framstegspartiet: 24,43 procent
Socialdemokraterna: 12,85 procent
Gröna vänstern: 10,87 procent
Ljus framtid: 8,25 procent
Piratpartiet: 5,1 procent
Gryning: 3,1 procent
Hushållens parti: 3,02 procent
Demokrativäktaren: 2,46 procent
Höger-gröna: 1,73 procent
Regnbågen: 1,07 procent
Landsbygdspartiet: 0,17 procent
Sturla Jónsson: 0,12 procent
Humanistpartiet: 0,07 procent
Folkfronten: 0,06 procent

Här är de 63 politiker som tar plats i alltinget efter gårdagens val:

Nordvästra valkretsen:
1) Gunnar Bragi Sveinsson, Framstegspartiet
2) Einar K. Guðfinnsson, Självständighetspartiet
3) Ásmundur Einar Daðason, Framstegspartiet
4) Haraldur Benediktsson, Självständighetspartiet
5) Guðbjartur Hannesson, Socialdemokraterna
6) Elsa Lára Arnardóttir, Framstegspartiet
7) Jóhanna María Sigmundsdóttir, Framstegspartiet
8) Lilja Rafney Magnúsdóttir, Gröna vänstern

Nordöstra valkretsen:
1) Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Framstegspartiet
2) Kristján Þór Júlíusson, Självständighetspartiet
3) Höskuldur Þór Þórhallsson, Framstegspartiet
4) Steingrímur J. Sigfússon, Gröna vänstern
5) Líneik Anna Sævarsdóttir, Framstegspartiet
6) Valgerður Gunnarsdóttir, Självständighetspartiet
7) Kristján L. Möller, Socialdemokraterna
8) Þórunn Egilsdóttir, Framstegspartiet
9) Bjarkey Gunnarsdóttir, Gröna vänstern
10) Brynhildur Pétursdóttir, Ljus framtid

Södra valkretsen:
1) Sigurður Ingi Jóhannsson, Framstegspartiet
2) Ragnheiður Elín Árnadóttir, Självständighetspartiet
3) Silja Dögg Gunnarsdóttir, Framstegspartiet
4) Unnur Brá Konráðsdóttir, Självständighetspartiet
5) Páll Jóhann Pálsson, Framstegspartiet
6) Oddný G. Harðardóttir, Socialdemokraterna
7) Ásmundur Friðriksson, Självständighetspartiet
8) Haraldur Einarsson, Framstegspartiet
9) Vilhjálmur Árnason, Självständighetspartiet
10) Páll Valur Björnsson, Ljus framtid

Sydvästra valkretsen:
1) Bjarni Benediktsson, Självständighetspartiet
2) Eygló Harðardóttir, Framstegspartiet
3) Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Självständighetspartiet
4) Árni Páll Árnason, Socialdemokraterna
5) Willum Þór Þórsson, Framstegspartiet
6) Jón Gunnarsson, Självständighetspartiet
7) Guðmundur Steingrímsson, Ljus framtid
8) Ögmundur Jónasson, Gröna vänstern
9) Vilhjálmur Bjarnason, Självständighetspartiet
10, Þorsteinn B. Sæmundsson, Framstegspartiet
11) Katrín Júlíusdóttir, Socialdemokraterna
12) Birgitta Jónsdóttir, Piratpartiet
13) Elín Hirst, Självständighetspartiet

Södra Reykjavík:
1) Hanna Birna Kristjánsdóttir, Självständighetspartiet
2) Vigdís Hauksdóttir, Framstegspartiet
3) Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Socialdemokraterna
4) Pétur H. Blöndal, Självständighetspartiet
5) Svandís Svavarsdóttir, Gröna vänstern
6) Róbert Marshall, Ljus framtid
7) Guðlaugur Þór Þórðarson, Självständighetspartiet
8) Karl Garðarsson, Framstegspartiet
9) Helgi Hjörvar, Socialdemokraterna
10) Jón Þór Ólafsson, Piratpartiet
11) Óttarr Proppé, Ljus framtid

Norra Reykjavík:
1) Illugi Gunnarsson, Självständighetspartiet
2) Frosti Sigurjónsson, Framstegspartiet
3) Katrín Jakobsdóttir, Gröna vänstern
4) Össur Skarphéðinsson, Socialdemokraterna
5) Brynjar Þór Níelsson, Självständighetspartiet
6) Björt Ólafsdóttir, Ljus framtid
7) Sigrún Magnúsdóttir, Framstegspartiet
8) Árni Þór Sigurðsson, Gröna vänstern
9) Birgir Ármannsson, Självständighetspartiet
10) Helgi Hrafn Gunnarsson, Piratpartiet
11) Valgerður Bjarnadóttir, Socialdemokraterna

Analys och bilder från valvakor kommer på Islandsbloggen under dagen.

Så är läget i isländska valet - Självständighetspartiet segrar

Självständighetspartiet är landets största parti. Framstegspartiet går framåt kraftigt medan Socialdemokraterna halverar sitt väljarstöd från 2009 års val. Gröna vänstern gör ett något bättre val än väntat och är nästan ikapp koalitionspartnern. Ljus framtid är klart över femprocentsspärren medan Piratpartiet behöver klättra ett par procentenheter i riket för att nå mandat i alltinget.

Så här ser de preliminära siffrorna ut klockan 3 lokal tid (klockan 5 svensk tid). Rösträkningen kommer att pågå hela natten och morgonen:

Självständighetspartiet: 26,87 procent
Framstegspartiet: 23,98 procent
Socialdemokraterna: 13,27 procent
Gröna vänstern: 11,3 procent
Ljus framtid: 8,39 procent
Piratpartiet: 4,78 procent
Hushållens parti: 3,1 procent
Gryning: 3,03 procent
Demokrativäktaren: 2,4 procent
Höger-gröna: 1,6 procent
Regnbågen: 0,99 procent
Sturla Jónsson: 0,12 procent
Folkfronten: 0,07 procent
Humanistpartiet: 0,06 procent
Landsbygdspartiet: 0,04 procent

Just nu får Självständighetspartiet 20 mandat, Framstegspartiet 19 mandat, Socialdemokraterna 10 mandat, Gröna vänstern 8 mandat och Ljus framtid 6 mandat. Eftersom landsbygdsrösterna väger tyngre kan Framstegspartiet få lika många eller till och med fler mandat än Självständighetspartiet trots lägre procentsiffror i riket som helhet.

lördag 27 april 2013

Valvaka med Islandsbloggen

Under kvällen och natten kan du följa utvecklingen i det isländska valet med Islandsbloggen direkt från Reykjavík. Först och främst på Twitter, men fram på småtimmarna även här på bloggen. Vallokalerna stänger klockan 22 lokal tid (klockan 24 svensk tid). En första prognos är att vänta runt kvarten senare. De sista rösterna väntas dock inte inkomma förrän vid femtiden på morgonen (klockan 7 svensk tid) från vidsträckta valkretsar som nordväst, nordost och söder. Det oväder som är på väg in över landet och därmed riskerar att försena transporten av valsedlarna ser ut att slå till något senare, vilket bör tala för en smidig rösträkning.

Några av de frågor som kan bli besvarade tidigt under natten är om både Piratpartiet och Ljus framtid klarar femprocentsspärren till alltinget, hur stort raset blir för regeringspartierna Gröna vänstern och Socialdemokraterna och vilket parti som blir störst av Framstegspartiet och Självständighetspartiet. En fråga som däremot kan ta tid att besvara är om det kan bli så att Framstegspartiet får fler mandat i alltinget än Självständighetspartiet trots färre röster.

Några ögonblick i och fakta om det isländska valet


Hela 14 procent av väljarkåren hade i går kväll förtidsröstat i alltingsvalet. Det innebär 34 051 röster, varav 4 457 är poströster främst från utlandet. Särskilt i norr uppmanas väljarna i dag att rösta så tidigt som möjligt. Ett rejält busväder är på väg in över landet och de mindre vägarna, som för ovanlighetens skull plogas en lördag just på grund av valet, kommer inte att kunna hållas öppna ända tills de sista vallokalerna stänger klockan 22 lokal tid (klockan 24 svensk tid). De första vallokalerna öppnade klockan 9. En första prognos för valresultatet är att vänta strax efter vallokalerna stängt.


Ovädret innebär att rösträkningen kan dra ut på tiden och kanske inte blir klar förrän under söndag eftermiddag. I dåligt väder med begränsad framkomlighet kan det ta tid att samla in röster från de vidsträckta valkretsarna i söder, nordost och nordväst. I den nordvästra valkretsen, där rösterna räknas i Borgarnes, införs två ytterligare rösträkningsställen, Patreksfjörður och Ísafjörður, om vädret gör vägarna oframkomliga. De sista rösterna, som kan tänkas komma från isolerade platser som Mjóifjörður, Árneshreppur och Grímsey, kommer dock inte att ha någon nämnvärd inverkan på procenttalen. Men om det blir jämnt kan de bli viktiga för mandatfördelningen. I dagsläget skulle nämligen Framstegspartiet kunna bli större än Självständighetspartiet i alltinget - trots lägre väljarstöd. Framstegspartiet plockar nämligen så många fasta mandat i de mindre valkretsarna att utjämningsmandaten riskerar att inte räcka till.

De ovanligt många förtidsrösterna gör också att rösträkningen kan att dra ut på tiden. Dels måste rösterna kontrolleras så att väljaren inte röstat både i förtid och i vallokalen på valdagen, dels måste förtidsröster som avgivits i en valkrets men där väljaren tillhör en annan valkrets slussas till rätt rösträknare.


Mycket tyder på att Självständighetspartiet har lyckats locka tillbaka tillräckligt många väljare för att bli största parti. Men siffror på under 30 procent, vilket opinionsmätningarna pekar på, måste historiskt sett betraktas som ett svagt valresultat. Det vore dock nog för att inte tvinga partiledaren Bjarni Benediktsson till att avgå.


Av tradition pågår inget kampanjande under själva valdagen, och även fredagen är fri från kampanjarbete - förutom den traditionella partiledardebatten i RÚV. Men även om det inte äger rum några stora möten pågår valarbetet på gator och torg. Socialdemokraterna i Reykjavík försöker på Laugavegur locka väljare till att stanna till för en kopp kaffe och lite partiinformation.


Jóhanna Sigurðardóttir lämnade i går politiken efter 35 år i alltinget. Under eftermiddagen samlades närmare tusen personer utanför regeringskansliet för att hylla den avgående statsministern med röda rosor. Hon tog emot ett rejält fång med röda rosor, några som inte hann eller kunde tränga sig fram satte sina blommor i gräset utanför och hundratals rosor fick följa med medarbetarna hem.


Utanför alltinget vid Austurvöllur låg en ensam ros.


Även Gröna vänstern kampanjade på Laugavegur - men ironiskt nog var de flesta som stannade till nyfikna turister, förutom Demokrativäktarens Þorvaldur Gylfason som med måttlig entusiasm tog emot information om konkurrentens vallöften.

Totalt femton partier kandiderar till alltinget i dagens val. Elva av dessa ställer upp i samtliga valkretsar. Att något av de fyra regionala partierna ska ta sig in i parlamentet är inte troligt. För det krävs - beroende på distrikt - 8,3 till 12,5 procent för att kunna vara säker på ett mandat. Antalet namn på valsedlarna är sammanlagt 1 512. Av dessa är 58,2 procent män och 41,8 procent kvinnor. Medelåldern på kandidaterna är 46,2 år.


För första gången sedan 1987 ser det ut som att en sittande regering faller och tvingas bort från makten. Maktskiften har skett på andra sätt senare - den rödgröna koalitionen regerade först i minoritet före nyval sedan samarbetet mellan Socialdemokraterna och Självständighetspartiet havererat, och Självständighetspartiet har också bytt partner efter val men regerat vidare med ett annat parti.

Om Socialdemokraterna inte skulle göra ett skrällval - år 2009 bestämde sig hela 29 procent av väljarna på valdagen - lämnar statsminister Jóhanna Sigurðardóttir troligtvis redan i morgon in sin avskedsansökan till president Ólafur Ragnar Grímsson. Han uppmanar då, som traditionen bjuder, regeringen att styra landet tills en ny regering är bildad. Det brukar ta omkring två veckor.


Presidenten samlar av hävd partiledarna när valresultatet är klart. Sådana trevare lär gå ut redan på valnatten mellan de aktuella partiledarna. Det mesta pekar mot en koalition mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Om de, vid mötet med presidenten, säger sig vilja bilda regering är saken i praktiken klar. Annars kan presidenten göra sonderingar för att se om det går att hitta en stabil regering. Presidenten vänder sig i regel till det största partiet, men det finns inget i lagen som säger att Ólafur Ragnar Grímsson inte skulle kunna göra ett annat val. Enda uppenbara utmanaren till en borgerlig tvåpartiregering är en koalition mellan Framstegspartiet, Socialdemokraterna och Ljus framtid.

Alltinget återsamlas preliminärt den 21 maj. Vid en borgerlig valseger kan två frågor hamna först på dagordningen. Dels budgetförberedelser inför 2014, dels en omedelbar sänkning av fångstskatten för fiskeindustrin.

Så går det i valet på Island - Självständighetspartiet segrar

Om tolv timmar finns de första prognoserna som pekar på vilka som kommer att styra Island under de fyra kommande åren. Islandsbloggen plockade fram spåkulan och kan därför redan nu avslöja valresultatet - förändringarna på valdagen blir inte dramatiska, men tillräckligt stora för att Självständighetspartiet, som blir största parti i alltinget, ska kunna välja flera olika alternativ att regera med.

Självständighetspartiet:
Bjarni Benediktsson reste sig på nio när Självständighetspartiet stod inför en närmast historisk käftsmäll. Bara ett par veckor före valdagen skedde det närmast otänkbara, att partiet i opinionen sjönk långt under det historiskt usla valresultatet från våren 2009. Efter att ha blottat strupen i direktsänd valdebatt har stödet vänt uppåt, och partiet vinner tillbaka ytterligare väljare på valdagen. Bjarni Benediktsson kommer att leda Självständighetspartiet till valseger och därmed tillfälligt oskadliggöra den interna kritiken mot honom. Men historiskt sett är partiet långt ifrån sina glansdagar. Arvet från krisåren och det alltjämt utbredda missnöjet med Bjarni Benediktsson tynger partiet. I synnerhet som det inte lyckades vinna mer politiskt i ett val där regeringen är sällsynt impopulär.
Valresultat: 28,8 procent.

Framstegspartiet:
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson förlorar visserligen stöd i slutspurten men leder ändå Framstegspartiet till ett av partiets bättre val under de senaste decennierna. Företrädarna har i debatten inte alltid varit övertygande för hur de utlovade avskrivningarna av bostadslån ska förverkligas. I takt med att motståndarna skjutit in sig på partiets mirakelkur för skuldsatta hushåll har också metoden - att låta utländska fordringsägare köpa ut sig ur Arion banki och Íslandsbanki mot rejäla rabatter - ifrågasatts på samma sätt som prislappen. Framstegspartiet har talat om 800 miljarder isländska kronor, en siffra som är ifrågasatt.
Valresultat: 24,7 procent.

Socialdemokraterna:
Vaknade sent under valrörelsen när väljarflykten till Ljus framtid redan var långt gången. Den underligaste reaktionen i kampen om mittenväljarna svarade avgående statsministern Jóhanna Sigurðardóttir för, när hon i en debatt i radio på nyåret sade sig vara nöjd med att lyssna på Guðmundur Steingrímsson i stället för att själv ge sig in i diskussionerna. Socialdemokraterna har senaste månaden främst vunnit tillbaka väljare från Ljus framtid, men också från Framstegspartiet. Árni Páll Árnason får en tuff start som partiledare, om än mindre katastrofal än vad den såg ut att bli för några veckor sedan.
Valresultat: 15,3 procent.

Gröna vänstern:
Katrín Jakobsdóttir får också en första tuff valrörelse som färsk partiledare. Gröna vänstern når visserligen ett hyfsat resultat, men långt ifrån 2009 års siffror. Har liksom koalitionspartnern inte lyckats övertyga väljarna om vad regeringen fått uträttat under de fyra senaste åren. Rycker upp sig på slutet och klarar femprocentsspärren med bred marginal, men Katrín Jakobsdóttir lyckas inte få sin personliga prägel att lyfta Valresultat: 8,6 procent.

Ljus framtid:
Talet om mål i stället för vallöften har inte fått väljarna att strömma till Ljus framtid. Dessutom har Bästa partiet varit ganska blygsamt i sin uppbackning av Ljus framtid som ett syskonparti. Guðmundur Steingrímsson får därför vänta på att gå i förfädernas spår som statsminister, men han behåller åtminstone platsen i alltinget.
Valresultat: 7,6 procent.

Piratpartiet:
Har på kort tid tvingats ta fram ett ganska heltäckande politiskt program från att ha varit en rörelse med få frågor på dagordningen i inledningen. Har liksom Ljus framtid främst lockat väljare från regeringspartierna, i synnerhet Gröna vänstern. De isländska piraterna seglar över femprocentsspärren med viss marginal, och blir därmed det första piratpartiet att ta plats i ett lands nationella parlament.
Valresultat: 6,0 procent.

Här kan du läsa mer om de sista opinionsmätningarna inför valet.

Självständighetspartiet åter störst inför isländska valet

Självständighetspartiet ser ut att ha återtagit positionen som Islands största parti. Nu avser 27,9 procent av islänningarna att rösta på Bjarni Benediktssons parti. Sigmundur Davíð Gunnlaugssons Framstegspartiet noteras för 24,7 procent. De två högerpartierna är var för sig större än den rödgröna koalitionen tillsammans, bestående av Socialdemokraterna och Gröna vänstern. Det visar en opinionsmätning utförd av Capacent Gallup på uppdrag av RÚV.

Storebror är åter större än lillebror. Så ser styrkeförhållandet ut i den sista väljarbarometern inför dagens alltingsval, där Självständighetspartiet återtar positionen som landets största parti från Framstegspartiet.

Självständighetspartiet ökar med 3,8 procentenheter jämfört med förra veckans mätning och har nu stöd av 27,9 procent av väljarna. Framstegspartiet backar 2 procentenheter och landar på 24,7 procent.

Dörren för en borgerlig majoritetsregering står alltså öppen. Om detta vore ett valresultat skulle Bjarni Benediktsson först få frågan om att bilda en regering. Till skillnad från Framstegspartiet har han färre möjligheter att samarbeta med mittenpartierna, Socialdemokraterna och Ljus framtid, och han har också talat sig varm för en koalition bestående av två partier.

Socialdemokraterna backar 0,6 procentenheter till 14,6 procent och Gröna vänstern ökar 1,2 procentenheter till 10 procent. De bägge regeringspartierna är alltjämt mindre tillsammans än de två borgerliga partierna var för sig. Bägge ser också ut att förlora drygt hälften av rösterna från valet år 2009.

Både Piratpartiet och Ljus framtid faller tillbaka ned mot femprocentsspärren. Ljus framtid tappar 1,4 procentenheter till 6,6 procent, och Piratpartiet förlorar 2,3 procentenheter till 6,1 procent.

Hoppet för övriga nio partier att ta sig in i alltinget tycks vara ute. Demokrativäktaren får 2,8 procent, Höger-gröna 2,6 procent, Gryning 2,6 procent och Hushållens parti 1,3 procent. Övriga partier når inte upp till 1 procent av väljarstödet.

Framstegspartiet är i särklass störst i landsbygdsdistrikten, och har enligt RÚV 35 procent av väljarna bakom sig i den södra valkretsen och 34 procent i nordväst och nordost. Självständighetspartiet går bäst i sydväst med 33 procent. Socialdemokraterna når flest väljare, mellan 16 och 17 procent, i de tre storstadsvalkretsarna i sydväst. Gröna vänstern har flest sympatisörer i norra Reykjavík där hela 17 procent avser att rösta på partiet. Ljus framtid samlar flest anhängare i de två Reykjavíkdistrikten, medan Piratpartiet går bäst i norra Reykjavík och den södra valkretsen.

Eftersom Framstegspartiet är störst i de valkretsar där det krävs färst röster för att få ett mandat kan partiet, om det blir jämnt, ändå få fler ledamöter i alltinget även om Självständighetspartiet blir större på nationell nivå. Det är nämligen osäkert om utjämningsmandaten räcker till för att skapa en proportionell mandatfördelning när ett parti är så starkt i de minsta valkretsarna.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.

Dagens citat

"We have to save ourselves from ourselves. We have to minimize the effect our own politicians can have on our society. We have to get some rules from the outside."

Författaren Hallgrímur Helgason i The Independent om varför han anser att Island bör gå med i EU.

fredag 26 april 2013

Kandiderar på dubbla listor - riskerar böter

På en lista är han systemtekniker, på en annan mekanikerstuderande. Rúnar Páll Rúnarsson ställer upp i alltingsvalet för Hushållens parti - på två olika listor. Att dubbelkandidera är olagligt. Eftersom allt pekar på att Hushållens parti lämnat in felaktiga listor som ändå godkänts av myndigheterna riskerar Rúnar Páll Rúnarsson böter. Det rapporterar DV.

Hushållens parti bildades som en utbrytning ur Självständighetspartiet efter årets landsmöte. Möjligheterna att ta sig in i parlamentet tycks små. Hushållens parti har i bästa fall nått 2,5 procent av väljarstödet i opinionen.

Sannolikheten för att Hushållens parti ska nå representation i alltinget är liten. Än mindre är den att nummer nio på listan i den nordvästra valkretsen ska få en plats. Och än mindre är den att nummer tjugotvå på valsedeln i norra Reykjavík ska få sätta sig i alltingets bänkar.

Men det innebär inte att det är tillåtet att ställa upp på två olika listor. Den som dubbelkandiderar riskerar böter.

Rúnar Páll Rúnarsson är den som råkat hamna på två valsedlar för Hushållens parti. Misstaget begicks enligt DV i ett pressutskick från partiet daterat den 14 april, där alla kandidater presenterades. I norra Reykjavík uppgavs Rúnar Páll Rúnarsson vara mekanikerstuderande, i nordväst sades han vara systemtekniker. De olika titlarna gjorde sannolikt att ingen reagerade på att han förekom vid två tillfällen. Samma information förmedlades sedan till myndigheterna, som inte heller reagerade på dubbelkandidaturen.

Rúnar Páll Rúnarsson säger i DV att han fått ett halvt löfte från valmyndigheten om att han ska strykas från platsen i norra Reykjavík:
"Jag registrerade mig inte på bägge ställena. Jag registrerade mig på en lista i den nordvästra valkretsen men sedan verkar något strul ha ägt rum som ledde till att jag också fördes upp på den andra listan."
Myndigheterna utreder dubbelkandidaturen.

Flög 700 mil för att rädda Socialdemokraternas valsedel

En enda underskrift saknades för att Socialdemokraternas lista i den sydvästra valkretsen skulle godkännas. Men den som glömt att skriva under befann sig på Västbanken när misstaget uppdagades. Inom loppet av ett dygn flög Amal Tamimi 700 mil för att underteckna valsedeln. Annars hade Socialdemokraterna tvingats att möblera om i listorna, skriver DV.

Hösten 2011 blev Amal Tamimi både den första invandrade kvinnan och den första muslimen att ta plats i alltinget. Inför valet 2009 återfanns hon på Socialdemokraternas sjunde plats på listan i den sydvästra valkretsen, en position hon har även i årets val.

För att listan ska vara giltig ska samtliga kandidater ha skrivit under den innan den lämnas in till myndigheterna för ett slutgiltigt godkännande. Partikamraterna upptäckte strax innan det var dags att Amal Tamimis namn saknades - och att hon var på besök hos sin syster på västbanken.

Socialdemokraterna hade två val. Antingen att ändra listan och lägga fram en valsedel utan Amal Tamimis namn, eller att på något sätt ordna underskriften. Hon berättar för DV att hon själv kom på lösningen:
"Slutresultatet blev att jag skulle flyga från Tel Aviv till London och skriva under dokumentet där. ... Resan fram och tillbaka tog ett dygn. Jag var ganska trött efter resan men den var värd det."
I London möttes Amal Tamimi av en partikamrat som kunde föra den kompletta listan till Island och överlämna den till myndigheterna.

Eysteinn Eyjólfsson, informationsansvarig för Socialdemokraterna, säger i DV att många ovanliga händelser dyker upp i samband med val till alltinget. Att ändra listan var dock inget alternativ. Han tror inte att någon tidigare har rest så långt för att skriva under och därmed bekräfta sin plats på valsedeln:
"Detta visar tre saker. Folk är snabba på att reagera och lösa problemen när de dyker upp. Detta är ett stort parti och alla är beredda att lägga sin hand på plogen. Det finns inget oöverstigligt. Inte ens att rädda en underskrift från Jerusalem till Island på en dag."
Här kan du läsa mer om Amal Tamimi.

Framstegspartiet kan bli störst i alltinget - trots lägre stöd

Striden mellan Framstegspartiet och Självständighetspartiet om vilket som blir Islands största parti ser ut att bli ytterst jämn. I de tre opinionsmätningar som presenterades i går är marginalerna mellan de två högerpartierna ytterst små. Framstegspartiet kan trots lägre stöd i landet ändå få fler mandat än Självständighetspartiet. Framstegspartiet är nämligen så stort i landsbygdsvalkretsarna att utjämningsmandaten inte ser ut att räcka till.

Tendensen i opinionen är fortsatt samstämmig i de tre olika opinionsmätningarna. Framstegspartiet och Självständighetspartiet ligger båda runt 25 procent, regeringspartierna Gröna vänstern och Socialdemokraterna är på väg uppåt medan Piratpartiet och Ljus framtid båda ser ut att nå representation i alltinget med ett par procentenheters marginal.

Självständighetspartiet ökar till 24,8 procent, en uppgång med 0,4 procentenheter, i en mätning utförd av Félagsvísindastofnun publicerad i Morgunblaðið. Framstegspartiet backar 3,7 procentenheter till 24,4 procent. Skillnaden mellan partierna ligger inom felmarginalen.

Stödet för Socialdemokraterna ökar med 1,4 procentenheter till 13,6 procent och Gröna vänstern klättrar med 1,5 procentenheter till 10,8 procent. Ljus framtid minskar med 0,1 procentenheter till 7,3 procent och Piratpartiet ökar med 0,1 procentenheter till 6,4 procent.

Närmast femprocentsspärren är Gryning med 3,2 procent, Höger-gröna med 2,8 procent, Demokrativäktaren med 2,6 procent och Hushållens parti med 1,4 procent.

Om detta vore ett valresultat skulle det - trots att Självständighetspartiet är större - ge Framstegspartiet 20 mandat och Självständighetspartiet 18. Detta kan även missgynna Piratpartiet som ser ut att bli sist in i alltinget.

I det nordvästra distriktet går det bara 2 668 röster på ett mandat, i sydväst går det hela 4 858 röster på ett mandat. Eftersom rösterna från landsbygdsvalkretsarna, där Framstegspartiet har sitt starkaste stöd, väger tyngre än storstadsdistrikten får Framstegspartiet så många fasta mandat på landsbygden att antalet utjämningsmandat inte räcker för att fördela mandaten helt och hållet efter andelen röster.

I dagsläget ser det ut som att Självständighetspartiet riskerar att förlora på detta. Samma öde kan drabba Piratpartiet. Femprocentsspärren till alltinget innebär nämligen inte att den som får 5 procent av rösterna är garanterad representation. Garantin innebär enbart att partiet deltar i kampen om utjämningsmandaten.

Att utjämningsmandaten inte räcker till för att skapa en jämn fördelning har på Island inte hänt sedan 1983 års val. I förslaget till ny grundlag är en huvudpunkt att göra Island till en enda valkrets i stället för dagens sex. Det skulle göra alla röster lika mycket värda.

Även i MMR:s mätning har Självständighetspartiet ett knappt försprång till Framstegspartiet. Självständighetspartiet backar 0,8 procentenheter till 26,7 procent medan Framstegspartiet går tillbaka 3,2 procentenheter till 22,4 procent. Trots ett avstånd mellan partierna på drygt 4 procent ligger förändringarna inom felmarginalen.

Socialdemokraterna backar 0,5 procentenheter till 13 procent, Gröna vänstern ökar 3,5 procentenheter till 11,6 procent, Ljus framtid minskar 0,6 procentenheter till 7,7 procent och Piratpartiet klättrar med 0,8 procentenheter till 7,5 procent.

Demokrativäktaren har stöd av 3,5 procent av väljarna, Gryning får 2,9 procent, Hushållens parti 1,8 procent, Höger-gröna 1,3 procent, Sturla Jónsson, 0,8 procent, Regnbågen 0,5 procent, Landsbygdspartiet 0,2 procent och Folkfronten 0,1 procent.

I en mätning utförd av Fréttablaðið är däremot Framstegspartiet störst med 25,6 procent av rösterna, en nedgång med 4,7 procentenheter jämfört med föregående mätning. Självständighetspartiet backar 3,9 procentenheter till 23 procent. Detta skulle ge de två borgerliga partierna 36 av 63 platser i alltinget.

Socialdemokraterna ökar 1,1 procentenheter till 14,8 procent, Gröna vänstern klättrar 3,1 procentenheter till 11 procent, Ljus framtid stiger 1,2 procentenheter till 7,7 procent och Piratpartiet går framåt med 0,8 procentenheter till 6,4 procent. I mandat betyder det tio för Socialdemokraterna, åtta för Gröna vänstern, fem för Ljus framtid och fyra för Piratpartiet.

Bland småpartierna noteras Gryning för 3 procent, Hushållens parti för 2,7 procent, Höger-gröna för 2,4 procent, Demokrativäktaren för 2 procent, Regnbågen för 0,9 procent, Humanistpartiet och Sturla Jónsson för 0,2 procent och Landsbygdspartiet och Folkfronten för 0,1 procent.

De två regeringspartierna, Socialdemokraterna och Gröna vänstern, ligger i dagsläget på cirka 25 procent av rösterna tillsammans. Detta skulle betyda att de förlorar halva väljarkåren, ett tapp som skulle bli det största i Islands historia. År 1978 sattes det nuvarande rekordet, då regeringspartierna förlorade 18 procent.

Här kan du läsa mer om opinionsläget och här mer om mandatfördelningen.

Dagens citat

"Vi har en mycket större känsla av samhörighet med våra nordiska grannar än med något Natomedlemskap. Politiker och medborgare uppskattar verkligen att ni deltar mer i hanteringen av säkerhetsfrågor här."

Magnús Orri Schram, alltingsledamot för Socialdemokraterna, i Hufvudstadsbladet om Finlands och Sveriges eventuella övervakning av Islands luftrum.

torsdag 25 april 2013

85 år mellan yngst och äldst i isländska valet

Hlíf Böðvarsdóttir fyllde 104 år den 11 april. Björn Virgill Hartmannsson fyller 19 år den 9 december. Det skiljer nästan 85 år mellan den äldsta och den yngsta kandidaten i det isländska valet. Men ingen av dem har några större möjligheter att få ta plats i alltinget nästa mandatperiod.

Den sista platsen på de isländska valsedlarna är av tradition något av en hedersplats. Ofta är den vikt åt trotjänare inom partiet som tack för många års arbete, men den är också ett sätt att understryka banden mellan nytt och gammalt.

Liksom Ljus framtids partiledare Guðmundur Steingrímsson övergivit Framstegspartiet har också hans farmor Hlíf Böðvarsdóttir gjort samma politiska resa. Den 11 april fyllde hon 104 år. Hon återfinns på plats 22 på Ljus framtids valsedel i norra Reykjavík. Det gör henne till den äldsta islänningen någonsin att kandidera till alltinget.

84 år yngre är partikamraten Hjalti Vigfússon, som kandiderar i samma valkrets. Han är dock född 1994, och det gör honom inte till allra yngst i valet.

Yngst är i stället Björn Virgill Hartmannsson, som fyller 19 år den 9 december. Han kandiderar för Höger-gröna, ett parti som ser ut att inte nå över alltingets femprocentsspärr, som sjätte namn på listan i den södra valkretsen. Han är alltså nästan 85 år yngre än Hlíf Böðvarsdóttir.

Här kan du läsa mer om Hlíf Böðvarsdóttir.

Majoritet för isländsk högerregering - trots minskat stöd

Både Framstegspartiet och Självständighetspartiet backar i opinionen, men har fortfarande tillräckligt med stöd för att kunna bilda en borgerlig majoritetsregering. Mätningens vinnare är Ljus framtid och Gröna vänstern. Möjligheterna för en fortsatt rödgrön koalition är dock små - om inte Framstegspartiet väljer att regera vänsterut. Det visar en opinionsundersökning utförd av Fréttablaðið.

För tre veckor sedan nådde Framstegspartiet något som närmast kan beskrivas som chocksiffror i opinionen. Då uppgav hela 40 procent att de skulle rösta på partiet i lördagens val. Nu har stödet rasat till 25,9 procent, en nedgång med 4,4 procentenheter jämfört med föregående mätning.

Samtidigt tycks Självständighetspartiets återhämtning ha kommit av sig. När Framstegspartiet noterades för 40 procent nådde Självständighetspartiet bottennivån 17,8 procent, den i särklass sämsta opinionssiffran under mandatperioden. Efter ett kliv uppåt med 9 procentenheter i förra mätningen, som gjordes för en vecka sedan, backar partiet nu till 23,8 procent, bara marginellt bättre än i alltingsvalet 2009.

Mätningens vinnare är Gröna vänstern och Ljus framtid. Efter att ha balanserat på femprocentsspärren ökar Gröna vänstern med 2,5 procentenheter till 10,4 procent. Ljus framtid klättrar 1,6 procentenheter till 8,1 procent. Socialdemokraterna minskar däremot med 0,4 procentenheter till 13,3 procent.

Piratpartiet håller sig alltjämt över spärren. Piraterna ökar nu med 0,7 procentenheter till 6,3 procent.

Övriga partier ser däremot inte ut att kunna nå över spärren. Demokrativäktaren får 2,6 procent, Höger-gröna och Hushållens parti 2,5 procent, Gryning 2,4 procent, Regnbågen 0,7 procent, Humanistpartiet och Landsbygdspartiet 0,1 procent medan Sturla Jónsson och Folkfronten inte hade en enda sympatisör i mätningen.

Partierna utanför spärren har alltså 10,9 procent av väljarkåren bakom sig. Med så många röster som inte ger mandat öppnas dörren för en stabil borgerlig majoritet, trots att Självständighetspartiet och Framstegspartiet i dagsläget inte har hälften av väljarna med sig.

Om detta vore ett valresultat skulle Framstegspartiet få 19 mandat, Självständighetspartiet 17 mandat, Socialdemokraterna 10 mandat, Gröna vänstern 7 mandat, Ljus framtid 6 mandat och Piratpartiet 4 mandat.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.

Så vill de elva nya partierna förändra Island efter valet

Den gamla vanliga fyrklövern bestående av Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Socialdemokraterna och Gröna vänstern - och så elva nykomlingar som vill ta sig in i alltinget. Aldrig tidigare har så många partier eller medborgare kandiderat till parlamentet. Åtminstone två av uppstickarna, Ljus framtid och Piratpartiet, ser ut att ha goda möjligheter att lyckas ta sig över femprocentsspärren. För Demokrativäktaren och Gryning är hoppet ännu inte helt ute.

Aldrig tidigare har intresset för att kandidera till alltinget varit så stort. Över 1 200 islänningar ställer upp i valet. Den tiofaldiga siffran har backat upp någon av kandidaturerna genom att skriva på den namnlista som ger rätt att delta i val till alltinget.

Misstroendet mot de etablerade partierna är fortfarande stort. Bara var tionde islänning har förtroende för alltinget och mandatperioden har präglats av skyttegravspolitik. Många upplever att den rödgröna regeringen svikit viktiga vallöften och inte gjort tillräckligt för att lätta bördan för skuldsatta hushåll. Andra anser att de borgerliga partierna gjort sig skyldiga till det största sveket genom att mer eller mindre blockera förändringar av grundlagen.

Samtidigt som missnöjet är stort visade kommunalvalen 2010 att medborgarinitiativ kan lyckas. I både Reykjavík och Akureyri tog uppstickare makten efter framgångsrika valkampanjer.

I hela landet kandiderar elva partier till alltinget. Ytterligare fyra partier kandiderar enbart i en eller flera valkretsar. Mest att välja på har de röstberättigade i södra Reykjavík, där fjorton partier går till val.

Hälften av de nya partierna ser ut att bara locka någon promille av väljarkåren. Men i dagsläget ser det ut som att förnyelsen i alltinget blir omfattande med två nya partier, Ljus framtid och Piratpartiet. Både Gryning och Demokrativäktaren ligger runt 3 procent i opinionsmätningarna, och med tanke på hur väljarströmmarna förändras och hur många som bestämmer sig i sista minuten har de alltjämt ett visst hopp om att nå över 5 procent och därmed säkra representation i parlamentet.

Drygt 20 000 personer har redan förtidsröstat. Det skulle kunna gynna Ljus framtid och missgynna Piratpartiet, eftersom piraternas valrörelse kom igång sent medan Ljus framtid hade starkare siffror i början av året.

Här följer en kort genomgång av de elva nya partierna och deras politik.

Ljus framtid:
Liberalt mittenparti grundat av förre framstegspartisten och socialdemokraten Guðmundur Steingrímsson och Bästa partiets Heiða Kristín Helgadóttir. Var uppe och nosade på opinionssiffror runt 15 procent men väljarstödet har halverats efter en svag valrörelse. Vill ta ställning till frågor utifrån fakta och argument i stället för ideologi - något som möjligen fått partiet att framstå som blygsamt och svåridentifierat. Positivt inställda till både EU och EMU. Vill klubba förslaget till ny grundlag. Talar mycket om vikten av att förbättra debattklimatet för att återskapa förtroendet för politiken.

Piratpartiet:
De isländska piraterna driver klassiska piratfrågor: transparens, informationsfrihet, direktdemokrati, medbestämmande och - kanske inte lika klassiskt - avkriminalisering av narkotikabruk. Användning av narkotika ska enligt Piratpartiet behandlas som ett medicinskt och inte ett polisiärt problem. Lockar främst yngre väljare från vänsterkanten. Ses på sina håll som lite tuffare och inte lika helylle som Gröna vänstern. Mest kända namnet är Birgitta Jónsdóttir, som suttit en mandatperiod i alltinget för först Medborgarrörelsen och sedan Rörelsen.

Gryning:
Ett paraplyparti som inte lyckades samla de utomparlamentariska partierna till en bred och kraftfull opposition. Partiets bas utgörs av Medborgarrörelsen (det som återstod av partiet när Rörelsen bröt sig ut), Rörelsen och Liberalerna (som försvann ur alltinget 2009). Tanken var också att Gryning skulle samla ledamöter av grundlagsrådet i sina led för att kunna driva på i frågan om en ny grundlag. Men av de tilltänkta samarbetspartierna valde både Demokrativäktaren och Piratpartiet att kandidera på egen hand, medan Solidaritet hoppade av efter usla opinionssiffror. Grundlagen, ett reformerat fiskekvotsystem och bättre lånevillkor för hushållen är hjärtefrågor.

Demokrativäktaren:
Gryning lyckades inte få alla grundlagsrådsledamöter att sluta upp. Några av de mest tongivande satsade i stället på egna Demokrativäktaren. Utöver grundlagsfrågan präglas principprogrammet av åtgärder som blickar tillbaka till finanskraschen. Partiet vill bland annat se ökad tillsyn av finanssektorn och ansvarsfull hantering av statsfinanserna. Vill underlätta för hushåll både genom nedskrivning av bostadslån och en bredare bostadsmarknad där färre ser sig tvungna att köpa sin bostad. Föreslår också, i linje med utkastet till ny grundlag, att alla naturresurser ska förklaras som statlig egendom.

Höger-gröna:
Ett parti som strävar efter att kombinera marknadsliberalism med en tydlig grön profil. Vill stå utanför både EU och EMU och se över EES-avtalet. I stället förespråkar Höger-gröna en ny isländsk valuta, riksdalern, som ska ersätta kronan och dess taskiga rykte. Partiet vill riva upp skattesystemet och ersätta dagens modell med en platt skatt på 20 procent. Utlovar också att bostadslån ska avskrivas med hela 45 procent. Partiet talar både om grön energi och utvinning av gas och olja samt fler kraftverk. Vill att intäkter från naturresurser samlas i en särskild statlig fond. För att skapa nya arbetstillfällen föreslår Höger-gröna bland annat tillfällig skattbefrielse för nya företag inom turistnäringen.

Regnbågen:
Trots namnet kännetecknas Regnbågen främst av två traditionella politiska färger, rött och grönt. Socialism och miljöskydd är två profilfrågor för detta parti som har sina rötter i avhoppare från Gröna vänstern. Till skillnad från Gröna vänstern vill Regnbågen stå utanför EU och inte fullfölja förhandlingarna om medlemskap eftersom de utgör en smyganpassning till unionens regelverk som enligt partiet går utanför det mandat som givits av alltinget. Jämställdhet, självständighet och hållbarhet är några av Regnbågens ledstjärnor. Mest kända namnet är Jón Bjarnason, tidigare fiske- och jordbruksminister.

Hushållens parti:
Bildades som en utbrytare från Självständighetspartiet efter årets landsmöte, där Halldór Gunnarsson på flera sätt visade sitt missnöje med ordföranden Bjarni Benediktsson. Ett av skälen var avsaknaden av åtgärder för att undsätta skuldsatta hushåll. Vill se en hederlig och transparent uppgörelse med finanskrisen. Efterlyser också skattesänkningar och avskaffande av handelstullar. Detta ska sänka priserna och öka konsumenternas köpkraft. Överväger också att skrota kronan som Islands valuta.

Folkfronten:
Kandiderar i två av sex valkretsar, norra och södra Reykjavík. Har i någon mån också sina rötter i Gröna vänstern - ordföranden Þorvaldur Þorvaldsson lämnade nyligen partiet i protest mot de kompromisser som gjorts i regeringssamarbetet med Socialdemokraterna. Folkfronten säger sig vara de arbetande människornas parti och kämpar för ökad jämlikhet. Därför tar partiet avstånd från EU, eftersom unionen sägs vara antidemokratisk och enbart syftar till att gynna marknadsliberalism. Kräver också att Island lämnar Nato.

Humanistpartiet:
Går också till val i södra och norra Reykjavík. En veteran bland småpartierna. Grundades 1984 och har ställt upp i tre alltingsval samt fyra kommunalval, men har aldrig vunnit några mandat. Humanistpartiet vill riva upp det ekonomiska tankesätt som sägs styra människan i dag, och i stället betona samhälleliga och sociala värden. Hållbarhet, förtroende och samarbete är några av partiets ledord. Humanistpartiet vill att staten ska kontrollera finansmarknaderna och att banker ska erbjuda räntefria lån. Ockerräntor och spekulation ska göras straffbart enligt lag.

Sturla Jónsson:
Ställer enbart upp i södra Reykjavík trots att partiledaren och grundaren Sturla Jónsson har sin hemvist i norra Reykjavík. Sturla Jónsson är en av landets mest kända demonstranter, och valde för några veckor sedan att döpa sitt parti efter sig själv eftersom han är den kandidat som flest känner till. Han försökte kandidera helt på egen hand, utan något parti bakom sig, men fick nej. Fokuserar på skuldlättnader för hushåll som kämpar med skenande bostadslånekostnader.

Landsbygdspartiet:
Kandiderar bara i nordvästra valkretsen. Vill föra upp glesbygdspolitiken på dagordningen. Partiet kräver bland annat statliga insatser som gör områden utanför storstäderna lika konkurrenskraftiga som de tätbefolkade områdena. Detta ska ske bland annat genom bidrag till transporter, ett fiskekvotsystem som garanterar att orter inte helt förlorar rätten att fiska även om kvotinnehavaren säljer sina fiskerätter och satsningar på välfärd som ökar intresset för att bosätta sig på landet. Landsbygdspartiet vill också banta antalet isländska ambassader i utlandet och ge alltingspolitiker rätten att klä sig i islandströja i parlamentet.

Här kan du läsa mer om isländska valet.

Dagens citat

"Jag tycker inte det eftersom jag tror att det kommer mer upp ur urnorna. ... Socialdemokraterna har gjort otroliga saker i ekonomiska frågor och återuppbyggt Island från konkurs. Och borde naturligtvis få mer än vad opinionsundersökningarna visar."

Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir svarar i Vísir på frågan om hon lämnar politiken med sitt parti i ruiner - läs mer här.

onsdag 24 april 2013

Rekord i Reykjavík - två tredjedelar kvinnor i fullmäktige

När Jón Gnarr öppnade förra tisdagens kommunfullmäktigemöte i Reykjavík var det inför en historisk samling. Aldrig tidigare har så många som tio av de femton ledamöterna på plats varit kvinnor.

När mötet inleddes klockan 14 var fjorton deltagare på plats: Óttarr Ólafur Proppé, Karl Sigurðsson, Sigurður Björn Blöndal, Eva Einarsdóttir, Diljá Ámundadóttir, Oddný Sturludóttir, Margrét Sverrisdóttir, Áslaug Friðriksdóttir, Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, Kjartan Magnússon, Hildur Sverrisdóttir, Hanna Birna Kristjánsdóttir och Sóley Tómasdóttir. Tjugo minuter senare anslöt sig enligt protokollet Eva Baldursdóttir till mötet.

Att tio av femton ledamöter varit kvinnor har aldrig tidigare hänt. I den mindre kommunstyrelsen, som träffas varje vecka och i regel samlar sju folkvalda, har däremot tidigare kvinnor varit i ännu större majoritet.