lördag 18 maj 2013

Isländsk arbetslöshet på väg ned mot rekordlåga nivåer

Arbetslösheten på Island var 4,9 procent i april, en nedgång med hela 0,4 procentenheter jämfört med mars. Minskningen förutspås fortsätta under maj och då nå de lägsta nivåerna sedan landet drabbades av finanskrisen hösten 2008. Den största ljusningen på arbetsmarknaden sker på Suðurnes, den region som kämpar med den högsta arbetslösheten i landet. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

När de isländska storbankerna kollapsade hösten 2008 dröjde det ett halvår innan kraschen till fullo gjort sitt avtryck på arbetslöshetsstatistiken. Som mest räknade Vinnumálastofnun med en arbetslöshet på drygt 9 procent.

Sedan dess har arbetslösheten minskat från år till år. I sommar väntas den nå de lägsta noteringarna hittills efter kraschen. I april var arbetslösheten 4,9 procent, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med mars i år och hela 1,6 procentenheter lägre än april förra året.

Vinnumálastofnun förutspår en fortsatt tillbakagång i maj med upp till 0,7 procentenheter. Det skulle betyda den lägsta arbetslösheten hittills efter krisen. Den nuvarande bottennoteringen, 4,7 procent från juli förra året, väntas slås redan i maj. Under högsommaren kan arbetslösheten för första gången komma att sjunka under 4 procent.

Den största minskningen, med hela 1,2 procentenheter jämfört med mars i år, sker på Suðurnes där nu 7,6 procent står utanför arbetsmarknaden. I Reykjavíkområdet var arbetslösheten 5,3 procent (-0,4), Norðurland eystra 4,1 procent (-0,5), Suðurland 3,7 procent (-0,5), Vesturland 2,8 procent (-0,2), Västfjordarna 2,7 procent (-0,6), Austurland 2,5 procent (-0,2) och Norðurland vestra 1,8 procent (oförändrat).

Hela sex isländska kommuner hade full sysselsättning under april: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Skagabyggð i Norðurland vestra, Tjörneshreppur i Norðurland eystra, Fljótsdalshreppur i Austurland och Ásahreppur i Suðurland.

Arbetslösheten är just nu större bland kvinnor än bland män. I april stod 5,3 procent av kvinnorna utanför arbetsmarknaden jämfört med 4,5 procent av männen. Drygt hälften, 53 procent, av de arbetslösa har varit utan jobb i minst ett halvår.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.