lördag 22 juni 2013

Öl är islänningarnas favoritdryck - äldre oftare nykterister

Det ska helst vara öl i glaset när islänningar dricker alkohol. Fyra av tio föredrar öl medan rödvin och vitvin tillsammans har nästan lika många förespråkare. Män och yngre är de som är mest förtjusta i öl - tillsammans med Piratpartiets sympatisörer. Intresset för vin ökar med åldern. Det gör också andelen islänningar som helt och hållet ratar alkohol. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Hela 42,3 procent av islänningarna uppger att de tycker bäst om öl när de dricker alkohol. Rödvin är förstavalet för 18,7 procent, 14,5 procent säger vitvin, 6,2 procent starksprit, 3,2 procent alkoläsk och 0,7 procent starkvin som sherry, portvin och vermouth. Av de tillfrågade svarade 14,3 procent att de inte dricker alkohol.

Öl uppskattas framför allt bland män och yngre. Det är favoritdrycken för 59,2 procent av männen men bara för 25,6 procent av kvinnorna. Bland kvinnorna är i stället vitvin aningen populärare och är valet för 26,1 procent. Nästan lika många, 23,4 procent, föredrar rödvin. Bland männen väljer 13,9 procent rödvin och 2,8 procent vitvin.

Öldrickandet avtar med åldern samtidigt som vinintresset ökar. I den yngsta gruppen, 18 till 29 år, håller 52,1 procent öl som sin favorit. I den äldsta gruppen, 68 år och äldre, är öl förstavalet för 28 procent.

Andelen islänningar som avstår från alkohol stiger också med åldern. I den yngsta gruppen ratar 9,8 procent alkoholhaltiga drycker. I den äldsta finns nästan dubbelt så många nykterister, 18,7 procent.

Dryckesvalet varierar också med partisympatier. Hela 62 procent av Piratpartiets väljare har öl som favoritdryck - inte helt oväntat med tanke på att unga män är överrepresenterade bland anhängarna. Av Ljus framtids väljare föredrar 46,6 procent öl. Motsvarande siffra för Framstegspartiet är 46 procent, Självständighetspartiet 39,8 procent, Socialdemokraterna 38,9 procent och Gröna vänstern 38,2 procent.

Med 38,3 procent är vin populärast i Gröna vänsterns led. Av Ljus framtids sympatisörer väljer 37,1 procent helst vin. Inom Självständighetspartiet är motsvarande notering 35,8 procent, Socialdemokraterna 34,1 procent, Framstegspartiet 27,5 procent och Piratpartiet 13,3 procent.

Flest nykterister finns inom Framstegspartiet och Socialdemokraterna. Färst nykterister påträffas inom Ljus framtid och Piratpartiet.

Öl är lika populärt på landsbygden som i huvudstadsregionen. Däremot dricker personer bosatta i Reykjavíkområdet vin i större utsträckning än landsbygdsbefolkningen.