fredag 26 juli 2013

Lättar på kraven för utländska fastighetsköp på Island

Bosättning eller näringsverksamhet var kravet som tidigare inrikesministern Ögmundur Jónasson införde för att EES-medborgare ska få köpa fastigheter på Island. Efterträdaren Hanna Birna Kristjánsdóttir river nu upp beslutet eftersom hon anser att det kan strida mot EES-avtalet. Dessutom aviserar hon en översyn av regelverket för utlänningars möjligheter att äga fastigheter i landet.

Ett av Ögmundur Jónassons sista beslut som inrikesminister var att skärpa reglerna för EES-medborgarens möjligheter att köpa fastigheter på Island. Fastighetsköp av personer och företag utan hemvist inom EES-området måste redan i dag få tillstånd av inrikesministern. Nu höjdes kraven även för EES-medborgare. I beslutet talades det om att fastigheten skulle vara "nödvändig" för bosättning eller näringsverksamhet.

Exakt hur regeln skulle tolkas är oklart. Den som folkbokför sig på Island skulle inte ha några problem, men formuleringen skulle kunna användas för att stoppa köp av bostäder där en person bara vistas under delar av året.

Beskedet om de skärpta reglerna kom sedan Ögmundur Jónasson uttryckt sin oro för att utlänningar köper stora landsbygdsfastigheter där de tillbringar begränsat med tid men ser till att stoppa tillgången till marken för exempelvis jägare och fiskare. Bosättningskravet skulle göra det möjligt för regeringen att förhindra en sådan utveckling.

Redan när regeln infördes ifrågasattes om den var förenlig med EES-avtalets krav på fri rörlighet. Regelverket innebar nämligen att det alltjämt var fritt fram för islänningar att köpa fastigheter inom EES-området, medan EES-medborgare inte skulle få samma rättigheter på Island. Eftas tillsynsmyndighet ESA ska därför ha övervägt att stämma Island inför Efta-domstolen.

Hanna Birna Kristjánsdóttir river nu upp Ögmundur Jónassons beslut. Hon anser att det befinner sig i en gråzon och att det kan stå i strid med EES-avtalet. Hon vill också att utlänningar ska ha samma rättigheter på Island som islänningar har i utlandet. Dessutom vill hon se över de regler som gäller för utlänningars möjligheter att köpa fastigheter på Island.

Det är inte första gången Hanna Birna Kristjánsdóttir och Ögmundur Jónasson har olika uppfattningar om utländska medborgares egendomar på Island. När hon kämpade om ordförandeposten inom Självständighetspartiet tog hon till skillnad från ledaren Bjarni Benediktsson ställning för att den kinesiske investeraren Huang Nubo skulle få köpa Grímsstaðir á Fjöllum för ett lyxhotellbygge. Ögmundur Jónasson blockerade affären genom att inte bevilja Huang Nubo undantag från den lag som säger att bara EES-medborgare får äga fastigheter på Island.

Huang Nubo har fortfarande inte lämnat något besked om han alltjämt är intresserad av Grímsstaðir á Fjöllum. Han har möjlighet att gå runt Ögmundur Jónassons beslut eftersom flera kommuner i regionen vill köpa fastigheten och arrendera marken till honom.

Det är heller inte klart hur regeringen skulle ställa sig till en sådan affär. Chanserna för ett ja är dock betydligt större med den borgerliga koalitionen vid rodret. Bjarni Benediktsson motsatte sig visserligen planerna då, men den hållningen fick hård intern kritik och flera andra statsråd är positiva till en försäljning av marken. Dessutom är regeringen i stort behov av utländska investeringar. Många av de investeringar som den förra regeringen klubbade är nu hotade eftersom de till stor del skulle finansieras av den ökade fångstskatt för fiskeindustrin som högerkoalitionen nu har slopat.

Här kan du läsa mer om Ögmundur Jónassons beslut.