onsdag 25 september 2013

Akranes vill locka fler turister till kommunen

Fyrarna på Breiðartangi, sandstranden Langisandur och hamnen med möjligheter till valskådning och havsfiske. Det är några av de saker som kommunchefen Regína Ásvaldsdóttir ska locka fler turister till Akranes. Som ett led i satsningen hoppas hon också kunna ge nytt liv åt den gamla stadskärnan vid Akratorg, skriver Fréttablaðið.

Trots närheten till Reykjavík är det förhållandevis få turister som svänger av från ringvägen och hittar in till Akranes. Orten har inte heller många traditionella turistattraktioner. Langisandur är visserligen den bästa sandstranden på sydvästra Island, men i bästa fall nio grader i vattnet gör att endast de tappra försöker sig på ett havsbad. Multimuseet - tillägnat idrottsklubben ÍA, stenar, båtar, byggnader och isländskt folkliv - är ingen turistmagnet. Och vid hamnen tronar tornen på den sex hektar stora tomten som tillhör cementfabriken där produktionen upphört.

Kommunchefen Regína Ásvaldsdóttir säger i Fréttablaðið att hon ser stora möjligheter för turistnäringen att växa på orten. Hon nämner fyrarna på udden Breiðartangi, Langisandur, golfbanan samt valskådning och havsfiske med hamnen som utgångspunkt:
"Här finns oändliga möjligheter för företagsamma parter. ... Det som de flesta turisterna har gemensamt är att de söker sig till äldre delar av byar och städer och där måste vi bättra oss."
Regína Ásvaldsdóttir hoppas nu att den gamla stadskärnan vid Akratorg ska få nytt liv. Kommunen köpte nyligen Landsbankis gamla kontor och öppnade i somras en turistbyrå i lokalerna. Kommunen har också kommit överens med Íbúðalánasjóður om försäljning av femton bostäder i centrum. Förhoppningen är att köparna ska renovera de förfallna husen och hyra ut dem, eftersom hyreslägenheter är en brist i staden.

Hamnområdet domineras av båtplatser, fiskeindustri och den jättelika cementfabriken. De sista säckarna av isländsk cement producerades i februari 2012. Sedan dess har Sementverksmiðjan importerat cement från Norge eftersom den inhemska produktionen inte längre lönade sig. År 2012 såldes bara 32 000 ton cement, vilket var den lägsta siffran sedan fabriken öppnade 1958. År 2007, året före krisen drabbade Island, såldes hela 152 000 ton cement.

Produktionen i cementfabriken i Akranes var på många sätt unik. De främsta ingredienserna var ryolit från en gruva vid Hvalfjörður och snäcksand från Faxaflói. Den enda beståndsdelen som importerades var gips.

Men så länge ingen produktion sker i fabriken utnyttjas bara en liten del av den drygt sex hektar stora fastigheten. Vid ett boendemöte i november kommer kommunen att ta upp stadsplaneringen i området. Regína Ásvaldsdóttir hoppas då få in förslag på nya användningsmöjligheter för cementfabrikens mark.

Hamnbolaget Faxaflóahafnir har också förklarat sig redo att sälja vissa byggnader i hamnområdet mot villkoret att de används till restauranger eller annan verksamhet med koppling till turism. Sedan flera år tillbaka finns inte heller något helårsöppet hotell i Akranes. Regína Ásvaldsdóttir säger i Fréttablaðið att hon hoppas på att någon ska våga satsa på ett sådant:
"Det kan nämnas att några parter har talat med kommunstyrelsen om att driva ett hotell i Akranes, och det har länge saknats ett hotell som är öppet hela året."
Här kan du läsa mer om att turista i Akranes.