onsdag 11 september 2013

Dagens citat

"Vi ser nyheter om att MS får avkastning genom att producera för konsumtion i andra länder, de nordiska länderna, eftersom det finns en rasande efterfrågan på isländsk skyr. Men då vi är bundna av restriktioner har vi inte tillträde till den europeiska marknaden som vi hade haft med EU-medlemskap, och då flyttar vi dessa jobb från landet. Isländsk skyr - made in Sweden."

Árni Páll Árnason, partiledare för Socialdemokraterna, tog i en debatt i alltinget upp skyr som en potentiellt större exportprodukt vid ett isländskt EU-inträde då mejeriet MS inte längre hade behövt bekymra sig om exportkvoter och därmed inte hade behövt sälja tillverkningslicenser till exempelvis Kavli, som producerar den skyr som säljs i Sverige och Norge i just Norge - läs mer här.