onsdag 11 september 2013

Dramatisk ökning av sexbrottslingar i isländska fängelser

Fler sexbrottslingar och fler narkotikabrottslingar tillsammans med tyngre domar. Det är förklaringen till att de isländska fängelserna är överfulla och att dömda står i kö för att avtjäna sina straff. Allra mest ökar antalet personer som döms för sexövergrepp. Men kriminologen Helgi Gunnlaugsson anser att det inte nödvändigtvis innebär att brotten har blivit fler - i stället vågar fler anmäla att de blivit utsatta för övergrepp.

Hösten 2011 beslutade dåvarande inrikesministern Ögmundur Jónasson att Hólmsheiði utanför Reykjavík skulle bli platsen för Islands nya fängelse. Med 56 nya platser skulle kön till anstalterna kortas. Men bygget har ännu inte kommit i gång och inom den nya regeringen finns det politiker som ifrågasätter satsningen som beräknas kosta omkring 2,1 miljarder isländska kronor.

Inrikesminister Hanna Birna Kristjánsdóttir anser dock att Hólmsheiði är bästa alternativet. Bygget kommer dock inte att påbörjas förrän nästa år, då det ursprungligen var tänkt att den nya anstalten skulle stå klar. Regeringen har också halverat anslagen vilket gör att byggtiden kommer att förlängas. Just nu tar staten in anbud på bygget.

Under tiden fortsätter köerna till de befintliga anstalterna att bli längre och längre. År 2000 avtjänade i snitt 219 personer fängelsestraff på Island. Förra året hade antalet ökat till 389 personer. Den grupp av dömda som ökar mest är sexbrottslingar. År 2000 var de 10 personer. År 2012 var de 47 personer. Även antalet dömda narkotikabrottslingar har ökat dramatiskt och utgör nu hela 28 procent av dem som avtjänar fängelsestraff på isländska anstalter, rapporterar Vísir.

Helgi Gunnlaugsson, professor i kriminologi vid Háskóli Íslands, säger till Vísir att ökningen inte behöver bero på ökad brottslighet. I stället vågar fler brottsoffer anmäla samtidigt som polisen blivit bättre på narkotikabekämpning:
"Orsaken är först och främst att offren för våldsbrott, särskilt offer för sexualbrott, nu träder fram mycket mer än tidigare. Det vill säga offren träder oftare fram och anmäler nu oftare än förr. Vad gäller narkotika ser vi mer förebyggande arbete och mer övervakning från polisen för att klara upp narkotikamål. ... För det tredje har straffpolitiken förändrats. Vi ser tyngre straff och längre domar och detta är anledningarna som vi ser bakom antalet fångar i fängelser på Island."
Ett problem som Helgi Gunnlaugsson ser på anstalterna är att många dömda sexbrottslingar bildar grupper. Tidigare var de personer som straffades för övergrepp mot barn bara några få. Nu kan det finnas tio till femton pedofiler samtidigt på en anstalt. Han säger till Vísir att det är en olycklig situation:
"Det är en helt annan verklighet i dag, en verklighet som vi inte har stått inför tidigare. I fängelset har vi en särskild avdelning där tio sexbrottslingar mot barn vistas tillsammans. Det är helt nytt. För tio femton år sedan var deras vistelse i fängelset en ren mardröm och skräck. De utsatters för trakasserier och deras fängelsevistelse var ett rent helvete. Så är det på sätt och vis fortfarande men med det ökade antalet förändras detta. De börjar att bilda grupper inom fängelset."
Helgi Gunnlaugsson uppger i Vísir att den behandling som många sexbrottslingar utsätts för återspeglar samhällets attityd gentemot sådan brottslighet. Samtidigt efterlyser han bättre metoder för att hjälpa brottslingar som avtjänat sina straff tillbaka in i samhället. Annars riskerar samhällets avståndstagande att skapa förutsättningar för ny brottslighet:
"Om samhällets reaktion är sådan att de inte kan återvända till samhället föreligger det en risk att de fylls av bitterhet, inte har någonstans att ta vägen och då kan bli farligare än annars. ... Vi måste se detta i ögonen - hur de ska komma tillbaka efter att ha avtjänat ett långt fängelsestraff. De måste på något sätt anpassas till samhället på nytt. Vi får inte förlora oss i någon massuppvigling mot dem. Men samtidigt måste vi riskvärdera detta och verkligen följa dem som är farliga för sin omgivning."
Den lösning som Helgi Gunnlaugsson ser är att de sexbrottslingar som släpps ut efter lång tid får hjälp att integreras i samhället efter att de avtjänat straffet. Det innebär stöd och tillsyn - både för att de ska hamna på rätt spår och inte återfalla i brott.

En undersökning bland internerna visar enligt Morgunblaðið att varannan anser sig lida av depression och att var tredje någon gång har försökt begå självmord. Två av tre ska dessutom ha begått brott under inverkan från något berusningsämne, som alkohol eller narkotika. År 2011 använde var åttonde fängelsedömd knark minst en gång i månaden på anstalten, skriver Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om fängelsebygget i Reykjavík.