torsdag 19 september 2013

Trädgården i Skrúður prisas för artrikedom i hårt klimat

För 104 år sedan invigde pastorn och rektorn Sigtryggur Guðlaugsson den botaniska trädgården Skrúður vid Núpur vid Dýrafjörður i Västfjordarna. Nu belönas den för sina historiska och kreativa värden med Carlo Scarpapriset. Juryn betonar särskilt att trädgården skapats i en karg och svår miljö inte långt från polcirkeln.

Den 8 juli 1909 invigdes Skrúður, en köksträdgård vid fjället Núpur i Dýrafjörður mellan Ísafjörður och Þingeyri i Västfjordarna. Initiativtagare var Sigtryggur Guðlaugsson, pastor och rektor för skolan i Núpur mellan 1907 och 1929. Han hade flera syften med trädgården. Han ville använda den för att undervisa eleverna om örter och odling, utnyttja den för att lära eleverna om örter som en viktig del av kosten och visa vilka växter som kunde trivas i isländsk jord.

Skrúður blev något av en symbol för den isländska floran. Sigtryggur Guðlaugsson samlade växter från hela landet som han planterade i den lilla trädgården nedanför fjället. För att engagera eleverna fick de plantera träd - många av dem står kvar än i dag tillsammans med en plakett som berättar vem det var som planterade trädet och hade som uppgift att sköta om det.

Invigningsdatumet var långt ifrån någon slump. Den 8 juli 1909 var det på dagen 150 år sedan prosten Björn Halldórsson i Sauðlauksdalur satte de första potatisarna på Island som skulle visa sig bli ätbara. Året innan, 1758, hade Björn Halldórsson satt potatis som aldrig blev större än pepparkorn.

Arbetet med att skapa trädgården var inte enkelt. Sigtryggur Guðlaugsson valde visserligen en plats som var skyddad för hårda vindar från Dýrafjörður och från betande boskap. Under gräset fanns mest grus. För att få en jämn yta användes både spett och sprängämnen.

Många av de ursprungliga utsmyckningarna finns kvar. Fontän, en huvudingång av valben, sidoingångar i trä.

Sigtryggur Guðlaugsson namngav också trädgården Skrúður. Skrúð betyder 'skrud', och hans val av namn för trädgården vid Núpur gjorde att senare botaniska trädgårdar och lustgårdar kallades skrúðgarðar.

I mars 1959 överlämnade Sigtryggur Guðlaugsson Skrúður till skolan i Núpur. Han avled i Ísafjörður samma år inte långt från sin nittiosjunde födelsedag.

Skolan, som grundades 1907, fungerade först som en vanlig skola för trakten och senare som ett internat för elever från regionen. Under många år placerades också problemelever från övriga landet i Núpur. Två av dem var Jón Gnarr, senare borgmästare i Reykjavík, och Birgitta Jónsdóttir, senare alltingsledamot för Piratpartiet.

När skolan stängdes 1992 hade trädgården förfallit. Samma år bildades en nämnd som skulle återskapa Skrúður. Trädgården invigdes på nytt år 1996 under närvaro av president Ólafur Ragnar Grímsson och hustrun Guðrún Katrín Þorbergsdóttir. Nämnden överlämnade så trädgården till utbildningsdepartementet som i sin tur överlämnade den till Ísafjörður.

Kommunen ansvarar i dag för skötseln av Skrúður. Trädgården innehåller nu fler blommor än örter. I övrigt är målet att bevara den ursprungliga tanken med trädgården. Den intilliggande skolan fungerar som hotell under sommaren.

Trädgården i Skrúður belönas nu med Carlo Scarpapriset. Valet föll på den nordisländska trädgården tack vare dess historiska och kreativa värden. Juryn lyfter också fram det engagemang som krävts för att bevara den och dess artrikedom i ett hårt klimat.

Carlo Scarpa var professor i arkitektur vid universitetet i Venedig. Han sades vara en person som kunde konsten att förena nutid och dåtid. På samma sätt poängteras att Skrúður har många för sin tid moderna inslag samtidigt som den har många drag från köksträdgårdar som skapades i övriga Europa flera hundra år tidigare.

Här kan du läsa mer om Björn Halldórssons odlingar i Sauðlauksdalur.