fredag 27 september 2013

Tre av fyra vill behålla inrikesflyget i Reykjavík

Tre av fyra islänningar vill behålla inrikesflygplatsen på Vatnsmýrin i Reykjavík. Bara var sjätte förespråkar en flytt av inrikestrafiken. Reykjavíkborna är mer positiva till att flytta flygplatsen än landsbygdsbefolkningen, men även i den isländska huvudstaden vill en majoritet behålla flygplatsen på Vatnsmýrin. Det visar en opinionsundersökning utförd av Maskína.

Inrikesflygplatsen i Reykjavík är en ständig stridsfråga. Mycket tyder på att den kan bli en av de viktigaste frågorna i vårens kommunalval. Bästa partiet och Socialdemokraterna vill flytta flygplatsen från Vatnsmýrin och använda marken för bostäder. Men både i alltinget och på landsbygden är motståndet mot planerna stort.

Landsbygdskommun efter landsbygdskommun har protesterat mot en flytt. En namninsamling för att behålla flygplatsen på Vatnsmýrin har samlat närmare 70 000 underskrifter. Bakom initiativet står enligt DV den nyliberala opinionssajten AMX, som är lojal med Självständighetspartiets tidigare ledare Davíð Oddsson.

Jón Gnarr, borgmästare i Reykjavík, tog nyligen tillsammans med andra kommunpolitiker emot underskrifterna. Han sade i Morgunblaðið att han förväntat sig att ännu fler islänningar skulle ha undertecknat namninsamlingen.

Den styrande koalitionen i Reykjavík har hittills utnyttjat kommunens makt över stadsplaneringen som ett sätt att inleda avvecklingen av inrikesflygplatsen. Målet är att stänga en av banorna redan år 2016. Det skulle göra att flygplatsen betydligt oftare skulle tvingas att stänga vid ogynnsamma väderförhållanden.

Marken ägs både av kommunen och staten. I alltinget har politiker börjat argumentera för att hela flygplatsen ska klassas som ett nationellt intresse och därmed hamna under statlig kontroll. Det skulle omöjliggöra en flytt framtvingad av Reykjavíks kommun.

Argumenten för att behålla inrikesflygplatsen på Vatnsmýrin är att närheten till Reykjavíks centrum är av stor vikt för landsbygdsbefolkningen. Närheten till landets mest avancerade sjukhus framhålls också. Vid akuttransporter kan några få minuter ha avgörande betydelse - och där ses alternativet, en flytt till Hólmsheiði, som betydligt sämre.

Hólmsheiði ligger högre vilket betyder mer nederbörd som faller som snö i stället för regn och lägre temperaturer. Väderförhållandena, med mer vindar och mer dimma, sägs också vara avsevärt sämre än på Vatnsmýrin. Att bygga nytt ses av rikspolitikerna också som en alldeles för dyr lösning.

Alla som vill se en flytt av inrikesflygplatsen förespråkar dock inte Hólmsheiði. Många ser hellre att även inrikesflyget skulle använda den internationella flygplatsen i Keflavík. Där är dock motståndet från landsbygden kompakt eftersom det skulle innebära en fördubbling av restiden.

Hela 72,2 procent vill inte flytta flygplatsen från Vatnsmýrin. Av dessa uppger 60,4 procent att de känner mycket starkt för att behålla flygplatsen där den är nu. Bara 17,4 procent vill flytta inrikesflyget medan 10,3 procent varken är för eller emot en flytt. Det visar en opinionsundersökning utförd av Maskína.

Landsbygdsbefolkningen är mer positivt inställd till en framtid på Vatnsmýrin, men även bland Reykjavíkborna är en majoritet för att inte flytta flygplatsen. Kvinnor är i högre utsträckning än män för Vatnsmýrin medan högskoleutbildade oftare vill se en annan placering.

En mätning utförd av MMR på uppdrag av Hjartað í Vatnsmýrinni, det nätverk som står bakom namninsamlingen mot en flytt av flygplatsen, ger ett liknande resultat. Där uppger 71,8 procent av Reykjavíkborna att de vill behålla inrikesflyget på Vatnsmýrin.

Det största motståndet mot en flytt finns bland Framstegspartiets väljare. Där säger hela 89,2 procent att flygplatsen inte bör flyttas. Samma åsikt har 87,2 procent av Självständighetspartiets sympatisörer, 65,1 procent av Gröna vänsterns väljare, 62,1 procent av Ljus framtids anhängare, 46,3 procent av Piratpartiets sympatisörer och 44,9 procent av Socialdemokraternas väljare.

Också en mätning utförd av Capacent Gallup på uppdrag av RÚV visar att en majoritet inte vill flytta flygplatsen. Hela 73 procent av Reykjavíkborna vill även i fortsättningen att inrikesflygets nav ska finnas på Vatnsmýrin - en åsikt som delas av hela 90 procent av landsbygdsbefolkningen. Utslaget på hela landet förespråkar 82 procent Vatnsmýrin som framtida flygplats.

Bland dem som vill flytta inrikesflyget var Keflavík det populäraste alternativet med hela 65 procent. Hólmsheiði, som av många har förts fram som alternativ till Vatnsmýrin, nämns bara av 15 procent.

Här kan du läsa mer om debatten om inrikesflyget.