lördag 30 november 2013

Dagens citat

"Detta är ett stort och glädjande steg för mig. Som du säger får de flesta fall som hamnar där ett mycket sorgligare öde. Där ställs vissa grundläggande frågor från domstolen som den isländska regeringen måste besvara. Dessa frågor visar att det finns vissa invändningar som har vaknat hos dem som behandlar det här fallet."

Tidigare statsminister Geir H. Haarde i Vísir om beskedet att Europadomstolen för mänskliga rättigheter granskar rättsprocessen mot honom - läs mer här.