onsdag 18 december 2013

Islänningasagorna ges ut i svensk översättning på nätet

Det jättelika översättningsarbetet till danska, norska och svenska av de isländska sagorna utkommer inte bara i fem band på totalt 8 400 sidor. Regeringen köper rättigheterna till att publicera översättningarna även på nätet. Målet är att de samlade islänningasagorna ska ges ut till våren. Regeringens förhoppning är att översättningarna ska stärka de nordiska ländernas gemensamma kulturarv.

År 2005 köpte Island nätpubliceringsrätten till Complete Sagas of Icelanders, en engelsk översättning av de samlade islänningasagorna. Steget väckte idén om att ge ut samtliga sagor i norsk, dansk och svensk översättning.

Arbetet började 2006. Sedan dess har ett sextiotal experter och översättare varit inblandade i projektet. De samlade sagorna ska ges ut till våren på respektive språk. Det handlar om fem band på totalt omkring 8 400 sidor. Förmodligen rör det sig om den största enskilda översättningsinsatsen i världen.

Regeringen har nu köpt nätpubliceringsrätten till de nyöversatta sagorna. Island betalar i år tio miljoner isländska kronor för rättigheterna och kommer enligt ett pressmeddelande att fortsätta att betala under de sex till åtta närmaste åren. Exakt hur stor köpeskillingen är framgår inte.

Översättningsarbetet har finansierats med bidrag från alltinget och de övriga nordiska länderna.

Regeringens förhoppning är att nyöversättningarna ska stärka de kulturhistoriska banden mellan de nordiska länderna och göra sagorna tillgängliga för dagens och morgondagens generationer.