onsdag 22 januari 2014

16-årig Geir H. Haarde: Negrer ska inte få medborgarskap

Relationer mellan islänningar och mörkhyade är ohälsosamma. Negrer borde varken släppas in i landet eller kunna beviljas medborgarskap. Och islänningarnas semester- och shoppingresor utomlands är en skam för nationen. Så låter det när den blivande statsministern Geir H. Haarde i januari 1968 som 16-åring i gymnasietidningen Fjörnir ger sin syn på Islands moraliska problem.

Under 22 år i alltinget gjorde sig Geir H. Haarde känd som en politiker som ofta tog strid för invandrares rättigheter. Men den tidigare stats- och finansministern har inte alltid förespråkat en liberal invandringspolitik. DV publicerar utdrag ur en artikel som Geir H. Haarde skrev som 16-årig gymnasieelev i Reykjavík. Åsikterna påminner i stället om äldre brodern Bernhards, som under ett par år i början på 1960-talet ledde den marginaliserade nazistiska rörelsen i landet genom ständiga namnbyten och enstaka offentliga aktioner.

I Fjörnir skriver Geir H. Haarde att Island står inför svåra moraliska problem. Han anser bland annat att "ökad rasblandning mellan mörkhyade människor och islänningar" är ett bekymmer för hela samhället:
"Jag anser alltså att sådan blandning minst sagt är mycket ogynnsam och ohälsosam. Konsekvenserna av misstag, som ovetande begår inom detta område, kan bli fruktansvärda. Det vore ganska olustigt att höra och se alla slags neger- och mulattfolk tala vårt modersmål och räkna sig till vårt folk. Det räcker att se vad som redan har skett. Vi kan lära av de andra nordiska ländernas otäcka erfarenhet på detta område."
Samtidigt hävdar den 16-årige Geir H. Haarde att hans uttalanden inte ska betraktas som hatiska:
"Ingen får förstå mina kommentarer som att jag är någon särskild negerhatare eller knyter dem till andra ytterligheter. Men jag är ändå emot att negrer beviljas isländskt medborgarskap eller att de allmänt släpps in i landet. Jag vill dock på inget sätt förknippa mig med utbildningssnobbar eller andra kulturtöntar."
I skolan upplever Geir H. Haarde att respekten för lärarna har gått förlorad och han vill därför återinföra möjligheten för lärarna att aga eleverna. Han beskyller också sina landsmän för lathet. Geir H. Haarde hävdar att bristen på arbetskraft gör att många inte gör mycket annat på sina jobb än att ta rast. Han går dessutom till angrepp mot "islänningarnas slöseriresor till utlandet":
"Slöseri av miljoner och åter miljoner i utländska valutor till människor vars enda mål är att roa sig på lyxigaste sätt möjligt är totalt olämpligt. Isländska gruppresor och andra utflykter på utländsk mark har för länge sedan blivit en skam för nationen, för att inte tala om de ökända shoppingresorna. Har det inte blivit dags att ta tag i tömmarna?"
I dag tar Geir H. Haarde avstånd från de åsikter han gav uttryck för i Fjörnir 1968. Han säger också till DV att det är ett slag under bältet att gräva fram den gamla artikeln och att det inte gynnar samhällsdebatten:
"De citerade uttalandena sattes på pränt av en 16-årig ungdom för nästan 50 år sedan med den tidens vokabulär. De var och är absurda och inte till författarens heder. Mitt arbete och mitt skrivande senare vittnar inte om sådana åsikter."
Geir H. Haarde får stöd av flera av landets ledande politiker. Árni Páll Árnason, ordförande för Socialdemokraterna, skriver på Facebook att Geir H. Haarde under sin tid i alltinget gjorde stora insatser för att bekämpa främlingsfientlighet:
"När Geir var verksam inom politiken gick han längre än de flesta andra politiker när det gällde att tala emot ståndpunkter om utlänningshat. För mig är det särskilt minnesvärt när han tog sig själv som exempel på ett invandrarbarn och talade emot villkorslösa krav på kunskaper i isländska för invandrare med argumentet att hans far, som bodde här i årtionden och var medborgare i landet, aldrig hade fått ett tillfredsställande grepp om isländskan."
Dagur B. Eggertsson, ledare för Socialdemokraterna i Reykjavík, skriver på Facebook att Geir H. Haarde vann hans respekt för sin syn på invandringspolitiken:
"Jag anser det vara viktigt att minnas att under sin politiska karriär tog Geir alltid parti för liberalism i invandringsfrågor och tog klart avstånd mot invandrarfientlighet när den debatten var som hetast inom isländsk politik för ett årtionde sedan eller så. Där simmade han i viss mån emot strömmen och fick respekt för det."
Margrét Tryggvadóttir, tidigare alltingsledamot för Rörelsen, tar i ett blogginlägg också ställning för Geir H. Haarde. Hon skriver att det är orimligt att han i dag ska stå till svars för något han skrev som tonåring:
"Det är svårt, om inte omöjligt, att spola tillbaka och försöka att förstå det samhälle som en sådan artikel växer fram ur, och det är lika viktigt att den snarare återspeglar precis det - själva samhället på Island år 1968 snarare än individen som gav åsikterna ord.
Alla har vi någon gång varit unga och dumma och dragit slutsatser utifrån en begränsad syn eller världsbild. Så utvecklas vi och världsbilden växer och förändras. Jag har för det mesta inte hållit med Geir Haarde i politiken eller hans parti över huvud taget, men jag anser inte att det är rättvist att döma hans ord från 1968 utifrån det mångkulturella samhälle som vi, tack och lov, har lyckats att skapa här år 2014. Tyvärr har de attityder som framkommer i artikeln från 1968 dock inte försvunnit helt och det är allas vår uppgift att utrota dem. Gör hellre det än att angripa en 17-årig pojke som inte längre finns."
Unnsteinn Manuel Stefánsson, musiker i Retro Stefson, tycker däremot att det är bra att Geir H. Haardes åsikter från tonåren uppmärksammas och att den tidigare statsministern inte bör göras till offer för att de har dragits fram i ljuset. Han skriver på Facebook att Björn Bragi Arnarsson, som i direktsänd tv jämförde Islands seger mot Österrike i handbolls-EM med Nazitysklands intåg i landet, inom en timme bad om ursäkt för ett misslyckat skämt. Geir H. Haarde har inte bett om ursäkt för allvarligt menade åsikter trots att han haft ett halvt liv på sig. Unnsteinn Manuel Stefánsson pekar också på att svarta invandrare länge bemöttes på ett helt annat sätt än invandrare från Norge, som Geir H. Haardes far.

Logi Pedro Stefánsson, som också spelar i Retro Stefson, undrar på Facebook när Geir H. Haarde bytte åsikt. Han skriver att han själv begick många misstag som tonåring, men att inget kan jämföras med det hat och den ondska som genomsyrar Geir H. Haardes artikel i gymnasietidningen.

Här kan du läsa mer om Geir H. Haarde.