onsdag 8 januari 2014

Kräver offentlig utredning av flygkraschen i AkureyriUtredarna talar om ett fel som gjorde att flygplanet tappade höjd. Vittnena berättar om ett plan som medvetet tycks ha flugit alldeles för lågt. Flygexperter hävdar att planets lutning var så kraftig att den kan ha orsakat olyckan. I kraschen vid motorsportbanan i Akureyri omkom två personer. En läkare som tidigare arbetade med ambulansflyget uppger att flygbolaget Mýflug ofta slarvade med säkerheten - och till och med fraktade ost samtidigt som det genomförde sjuktransporter. En anhörig till en av de omkomna kräver nu en offentlig utredning av olyckan.

Klockan 14.59 den 5 augusti förra året kraschade ambulansflygplanet TF-MYX på motorsportbanan vid Hlíðarfjall i Akureyri. Planet var då på väg tillbaka från Reykjavík efter att först ha flugit till Höfn för att genomföra en sjuktransport. Innan planet lyfte från Reykjavík tankades planet med 738 liter bränsle, vilket ska ha varit tillräckligt för återresan till Akureyri.

Tjugo kilometer från flygplatsen begärde piloten kontrolltornet i Akureyri att få göra en kort tur över staden före landning. Han fick klartecken för detta.

Bara några minuter senare kraschade planet på motorsportbanan. Det hade då först flugit över den närliggande golfbanan på så låg höjd att ett golfspelande par ringde larmnumret 112. Planet kom in över motorsportbanan på en höjd av uppskattningsvis 30 meter i en djup vänstersväng. Vid slutet av banan slog vänstra vingen i marken och planet kraschade.

Både stjärten och vingarna slets vid kraschen av från flygplanskroppen. Två personer, piloten och en ambulanssjukvårdare, omkom i olyckan. Den andre besättningsmannen klarade sig med lindriga skador. Vid banan fanns medlemmar av motorklubben som just hade värmt upp inför en tävling. De lyckades rädda besättningsmannen ur det brinnande vraket.

Det kom aldrig något nödrop från ambulansflygplanet. Fréttablaðið och Stöð 2 har de senaste dagarna granskat händelseförloppet - och det finns enligt tidningen mycket som tyder på att haverikommissionens preliminära rapport inte går ihop med vittnesuppgifterna. DV har också tidigare publicerat uppgifter om att ett pilotmisstag skulle kunna ligga bakom kraschen.

Den fullständiga rapporten väntas bli klar under året. I den preliminära utredningen av olyckan talas det om att TF-MYX förlorade höjd. Detta brukar enligt Stöð 2 vara synonymt med att planet påverkats av faktorer bortom besättningens kontroll. Det finns dock i dagsläget inget som tyder på att det skulle ha varit några tekniska fel på planet eller att bränslet inte skulle ha varit tillräckligt.

I stället talar vittnen om att planet visserligen höll låg höjd när det flög in över motorsportbanan, men vittnena uppger att de fick intrycket att detta var en medveten manöver. Planet ska dock ha sjunkit alldeles för lågt i vänstersvängen och därför slagit i marken.

Medlemmarna i motorklubben hade nyligen genomfört en tidsträning inför en tävling senare samma eftermiddag. Piloten var kassör i klubben. En teori som framförts i DV är att piloten därför tog ett extra varv över banan men att den tänkta uppvisningen i stället förvandlades till en katastrof. Piloten hade dessutom meddelat att han skulle närvara vid eftermiddagens tävlingar.

Flygexperter som Stöð 2 talat med anser att flygplanets kraftiga lutning är den troliga haveriorsaken. När planet flyger in över motorsportbanan är lutningen omkring 70 grader. På så låg höjd blir planet omöjligt att manövrera och olyckan därmed omöjlig att undvika.

En läkare som tidigare var anställd vid sjukhuset i Akureyri och under ett par års tid samarbetade med Mýflug berättar i Fréttablaðið om skiftande kvalitet på piloter och bristande säkerhetsmedvetenhet hos vissa anställda. Han uppger att han vid ett tillfälle fruktade för sitt liv när ambulansflyget på vägen hem till Akureyri bestämde sig för att delta i en flyguppvisning. Planet ska då ha gjort så kraftiga svängar att han fruktade för sitt liv.

Läkaren uppger att han vid flera tillfällen ska ha tagit upp bristerna med Mýflugs ledning. Flygbolagets vd ska då, enligt läkaren "antingen ha gått upp i höga c eller skrattat åt en". Läkaren ska ha vänt sig både till departementet och sjukhuset med sina synpunkter. Med tiden ska flygbolagets säkerhetstänkande ha förbättrats något.

Vidare ska läkaren också ha anmärkt på bränsleläckage, trasiga kablar och sönderslitna däck. Inte heller avisning eller tankning ska ha skötts enligt regelverket. Ambulansflyget ska dessutom ha använts för helt andra ändamål. Samtidigt som sjuktransporter genomfördes ska planet vid ett tillfälle också ha haft ett halvt ton ost ombord för leverans till Bónus. Vid ett annat tillfälle ska en pilot haft med sig sin då fyraårige son på planet, något som enligt läkaren kan vara mycket olämpligt eftersom patienter som transporteras med flyg ofta har akuta och mycket svåra skador.

Brodern till den omkomne ambulanssjukvårdaren säger till Vísir att det är uppenbart att haverikommissionens slutsats - att planet tappat höjd - inte stämmer överens med de vittnen som talar om att planet sannolikt medvetet flög medvetet lågt. Regelverket säger dessutom att piloten inte får flyga lägre än på 300 meters höjd över hindren i närområdet. Brodern vill därför se en offentlig utredning av olyckan som går till botten med orsaken till kraschen.

Varken Mýflug eller haverikommissionen har uttalat sig om de nya uppgifterna. Mýflug har dock alltid hävdat att det inte varit något fel på planet eller bolagets säkerhetsrutiner.

Händelseförloppet filmades av kameror på några av tävlingsbilarna på motorsportbanan. Filmen, som du kan se ovan, ingår i haverikommissionens utredningsmaterial.

Här kan du läsa mer om flygolyckan i Akureyri.