måndag 20 januari 2014

Översvämning i Skaftá - vägar riskerar hamna under vatten

Illustration: Veðurstofa
Íslands
En översvämning får vattenståndet och den elektriska ledningsförmågan att stiga snabbt i Skaftá. Översvämningen tros ha sitt ursprung i Skaftárjökulls västra kaldera i Vatnajökullmassivet. Allmänheten varnas för att närma sig översvämningens källa eftersom där kan finnas höga koncentrationer av den giftiga gasen svavelväte. Vägar i området riskerar också att hamna under vatten. Myndigheterna har höjt beredskapen med anledning av översvämningen.

Redan i augusti förra året kom det rapporter om att stora mängder smältvatten samlats i den västra kalderan vid Skaftárjökull, som ligger mitt emellan vulkanerna Grímsvötn och Hamarinn i Vatnajökullmassivet. Vid översvämningar är det dock inte smältvatten från glaciärens ytskikt som dominerar. Vattenmassorna utgörs i stället främst av is som smälter på grund av jordvärme långt under glaciärens täcke.

Vid Sveinstindur var vattenflödet i går 370 kubikmeter i sekunden och vid Skaftárdalur 176 kubikmeter i sekunden. Vattnets konduktivitet, elektriska ledningsförmåga, hade också ökat vilket tyder på att det har sitt ursprung i geotermiskt aktiva områden. Boende längs Skaftá rapporterade också om en påträngande lukt av svavelväte, uppger Veðurstofa Íslands.

När översvämningarna når Sveinstindur har vattnet forsat 40 kilometer under Vatnajökull och ytterligare 20 kilometer i Skaftá. Avståndet är sedan ungefär lika långt fram till ringvägen. Tidigare har som mest vattenflödet varit 900 kubikmeter i sekunden när den västra kalderan svämmat över.

Den västra kalderan svämmade över senast i september 2012. Om det på nytt är den som svämmar över, vilket förefaller sannolikt, kommer det knappast att handla om någon större översvämning. Den östra kalderan, som inte har svämmat över på tre år, kan däremot nå ett vattenflöde på 1 500 kubikmeter i sekunden.

Almannavarnir höjde i går beredskapen i området. Myndigheten varnar i ett pressmeddelande allmänheten för att ta sig nära Skaftárjökull, Tungnaárjökull och Síðujökull i sydvästra delen av Vatnajökullmassivet medan översvämningarna pågår. Myndigheten uppmanar också allmänheten att inte bege sig upp på glaciären eftersom översvämningarna kan skapa nya sprickor i istäcket. Den största faran är svavelväte, en giftig gas som kan skada slemhinnor i ögon och näsa. Gasen kan finnas i hög koncentration längs Skaftá - i synnerhet i närheten av glaciärens kant.

Grusvägar i området norr om ringvägen riskerar att hamna under vatten på grund av översvämningarna. Området är dock glesbefolkat med bara enstaka gårdar. Det är i dagsläget ingen fara för att vattenmassorna ska bli så kraftiga att ringvägen behöver spärras av. Det finns heller inget som tyder på att översvämningarna har något samband med vulkanisk aktivitet.

Experter från Veðurstofa Íslands kommer under förmiddagen att flyga över området för att undersöka översvämningarnas ursprung. Uppe på Vatnajökull finns också mätinstrument som behöver kontrolleras. De kommer att ge sig av med helikopter från Reykjavík så snart det ljusnar.

Polisen i Kirkjubæjarklaustur har inte fått några samtal om lukt av svavelväte på orten, men flödet i Skaftá har ökat även här. Det kan bli aktuellt att stänga av mindre vägar norr om samhället om översvämningarna, som vanligtvis pågår i två till tre dagar, ökar i omfattning. Då kommer polisen också att kontakta de nordligaste gårdarna i Skaftártunga, den bebyggelse som ligger närmast översvämningarnas källa, och kontrollera så att det är tomt i sommarstugeområdet Skaftárdalur.

Områden som skulle kunna drabbas av översvämningarna är från Álftaver i väster till Fljótshverfi i öster. Risken är dock störst vid Skaftárdalur och Skaftártunga.

Här kan du läsa mer om översvämningar i Skaftá.

Uppdatering: Flödet vid Sveinstindur nådde under den tidiga morgonen som mest 384 kubikmeter i sekunden. Vattenståndet i Skaftá var då 368 centimeter, vilket är nästan en meter högre än normalt. Samtidigt som konduktiviteten var hög var vattnet mindre genomsynligt än normalt, vilket brukar vara fallet när det rör sig om översvämningar som för med sig sediment och aska från glaciären.
Samma vattenmassor nådde Skaftá vid Kirkjubæjarklaustur ett par timmar senare på måndagsmorgonen. Där toppade flödet på 80 kubikmeter i sekunden - en ökning på 51 kubikmeter på ett dygn - och vattenståndet steg till 196 centimeter, vilket är dryga halvmetern högre än normalt.
Även i Hverfisfljót och Tungufljót har vattenståndet och flödet ökat något.