måndag 31 mars 2014

150 kan bli utan jobb när Vísir flyttar till Grindavík

Upp till 150 jobb riskerar att försvinna från Þingeyri, Húsavík och Djúpivogur när Vísir hf flyttar all fiskbearbetning till Grindavík. De anställda erbjuds att flytta med eller väntas få jobb genom nya affärer - men det är oklart hur många som faktiskt kommer att nappa. Valet faller på Grindavík eftersom det är nära både till exporthamnar och flygplatsen i Keflavík.

Vísir hf är Islands tionde största fiskeföretag med en total kvotandel på 3,5 procent. Företagets fem trålare fiskar framför allt torsk och kolja, men har också betydande fångster av sej och djuphavskungsfisk. Huvudkontoret ligger i Grindavík på sydvästra Island. Kontor finns också i Þingeyri i Västfjordarna, i Húsavík på norra Island och i Djúpivogur i sydost.

På varje ort har Vísir hf femtiotalet anställda och på företagets trålare arbetar ytterligare omkring hundra personer. Men företaget kommer enligt ett pressmeddelande från vd Pétur Hafsteinn Pálsson under det närmaste året att flytta all bearbetning av fisk till Grindavík. Anledningen till att Vísir väljer Grindavík är närheten till exporthamnar och den internationella flygplatsen i Keflavík.

Bakgrunden till beslutet är att marknadspriserna har minskat med 20 procent. Förra året minskade resultatet med hälften jämfört med 2012. Samtidigt ställer allt fler kunder krav på snabba leveranser av färsk fisk. Det innebär enligt Pétur Hafsteinn Pálsson ökade krav på flexibilitet i produktionen. Därför flyttas all bearbetning till Grindavík, som har det geografiskt mest gynnsamma läget både sett till exportmarknaden och de fångster som säljs i landet.

Samtidigt kommer Vísir hf att gå från fem till fyra trålare som fiskar med långrev. En del av de anställda ombord båtarna väntas därför varslas om uppsägning.

Totalt riskerar omkring 150 personer att bli av med sina jobb när Vísir hf avvecklar verksamheten i Þingeyri (247 invånare), Húsavík (2 205 invånare) och Djúpivogur (372 invånare). I både Þingeyri och Djúpivogur är Vísir hf den största privata arbetsgivaren. På dessa två orter kan nu vart fjärde jobb försvinna.

Företagets mål är dock att alla anställda i land ska erbjudas nya tjänster antingen på samma ort eller genom att flytta med till Grindavík. I Djúpivogur hoppas Vísir hf att företaget ska kunna ta över hanteringen av den fisk som odlas i Berufjörður. Det skulle skapa 20 till 25 jobb. Bofasta i Djúpivogur skulle få förtur på tjänsterna medan andra anställda skulle få möjlighet att arbeta i Grindavík.

I Húsavík diskuteras möjligheterna använda byggnaderna till den stadigt växande turistindustrin på orten. Målet är att nyttja dem till något som skapar jobb - till exempel hotell. I Þingeyri hoppas Vísir hf kunna hitta ett nytt användningsområde för lokalerna - men säger inget om vad det skulle kunna vara.

Anläggningen i Húsavík bommas igen redan den 1 maj i år. I Þingeyri stoppas produktionen om ett år. Den lokala fackklubbsordföranden Gunnhildur Elíasdóttir säger till RÚV att beskedet om avvecklingen i Þingeyri kom som en total överraskning:
"Detta är enligt min mening en ren smäll på käften för bygden."
Hon ställer sig också tveksam till företagets erbjudande om att låta de anställda flytta med till Grindavík och få omkostnaderna betalda. Om samtliga skulle nappa på detta skulle en stor del av Þingeyris befolkning försvinna i ett slag.

Aðalsteinn Baldursson, ordförande för fackföreningen Framsýn i Húsavík, säger till Vísir att ingen anat att företaget skulle vara på väg att lämna orten. Han talar om beslutet som en chock och om sorg och ilska bland anställda och invånare. För dem som har familj och bostad i Húsavík är det inte heller lätt att bara riva upp rötterna och flytta:
"De försvinner med kvoten på ett bräde. En kvot som skapades här i Húsavík."
Det finns ännu inget besked om när anläggningen i Djúpivogur ska stängas. Kommunchefen Gauti Jóhannesson säger till Morgunblaðið att han alltjämt hoppas att planerna inte ska genomföras.