måndag 17 mars 2014

Bjarni Benediktsson öppnar för folkomröstning i EU-frågan

Finansminister Bjarni Benediktsson öppnar nu för en folkomröstning om EU-frågan. Men i stället för att ta ställning till förhandlingarnas framtid föreslår Självständighetspartiets ledare att islänningarna i stället ska få avgöra om Islands ansökan ska återkallas. Men om Framstegspartiet kan tänka sig att backa från regeringens konfrontatoriska linje är oklart.

Över 51 000 väljare - vilket motsvarar en dryg femtedel av de röstberättigade - har nu undertecknat namninsamlingen med krav på en folkomröstning om EU-förhandlingarnas framtid. Utanför alltinget fortsätter demonstrationerna, men i något mindre omfattning. Och i parlamentet har EU-debatten pågått långt in på småtimmarna.

Den senaste veckan har protesterna mot regeringens beslut att dra tillbaka Islands ansökan om EU-medlemskap mattats något. Samtidigt kommer allt fler signaler från Självständighetspartiet om att en kovändning i frågan kan vara på väg. Det är inte bara väljarnas reaktioner på ett sviket vallöfte som har gjort djupa avtryck - utan också hård intern kritik mot regeringens konfrontatoriska linje i frågan.

I alltinget har utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson de senaste dagarna i praktiken varit det enda statsrådet som faktiskt försvarat förslaget. Självständighetspartiets ministrar har lyst med sin frånvaro i talarstolen när regeringens förslag debatterats. Vilhjálmur Bjarnason, en av två av Självständighetspartiets ledamöter som hela tiden motsatt sig förslaget, gick i alltinget nyligen till hårt angrepp mot regeringens linje:
"Det är som plokkfiskur på en dålig restaurang som ställs framför gästerna med orden: Ät det."
Vilhjálmur Bjarnason hävdade att det i rapporten från Hagfræðistofnun, som utgjorde grunden för regeringens beslut att återkalla ansökan om EU-inträde, inte finns något som motiverar ett sådant agerande. Han sade vidare att mycket tyder på att Island varje år förlorar 80 till 100 miljarder isländska kronor på den egna valutan. Han kritiserade därför regeringen för att ha kastat bort det enda realistiska alternativet till kronan. Han trodde inte heller att fisket skulle bli det bekymmer i förhandlingarna som många förutspått.

Bjarni Benediktsson öppnar nu för att folkomrösta om EU-frågan. Men det kan enligt finansministern inte bli en omröstning som gäller om förhandlingarna om inträdesvillkor i unionen ska fullföljas. Det är nämligen ett initiativ från medborgarna "där folket kallar efter att en fråga ska sättas upp på dagordningen som inte diskuteras och som det inte finns någon majoritet för här i tinget".

Folkomröstningen måste enligt Bjarni Benediktsson handla om att alltingets beslut hamnar hos folket. Eftersom alltinget inte kommer att ta ställning till fortsatta förhandlingar går det inte att rösta om en sådan fråga. Däremot anser Bjarni Benediktsson att det kan vara motiverat att låta folket avgöra om ansökan ska återkallas för gott.

I debatten nämnde Bjarni Benediktsson ett kompromissförslag som lagts fram av Gröna vänstern. Det går ut på att ansökan i stället för att återkallas ska läggas på is tills det finns en majoritet i alltinget och bland väljarna för att återuppta förhandlingarna. Bjarni Benediktsson sade sig tolka förslaget som ett sätt för en EU-kritisk regering att inte behöva förhandla med unionen, men att hålla dörren öppen för beslut i annan riktning längre fram.

Om islänningarna skulle rösta för att inte återkalla ansökan skulle enligt Bjarni Benediktsson läget vara detsamma som i dag - med förhandlingarna avbrutna men med möjligheten att återuppta dem vid ett senare tillfälle. Om däremot regeringens linje skulle få majoritet skulle ansökan dras tillbaka för gott.

Bjarni Benediktsson ansåg att en sådan folkomröstning skulle genomföras under mandatperiodens andra halva. Närmast till hands ligger i så fall presidentvalet sommaren 2016.

Förslaget har dock fått blandade reaktioner. Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir var försiktigt positiv medan Ljus framtids Guðmundur Steingrímsson sade sig vilja tolka Bjarni Benediktssons utspel som en utsträckt hand. Partikamraten Heiða Kristín Helgadóttir ansåg däremot att regeringen inte kan skylla på att fortsatta förhandlingar skulle vara en "politisk omöjlighet" - hon hävdade att det är högerkoalitionen som skapat detta problem eftersom den under valrörelsen inte var ärlig mot väljarna om sina planer.

Från Socialdemokraterna har Bjarni Benediktssons förslag förkastats helt och hållet. Vice ordföranden Katrín Júlíusdóttir ansåg att den folkomröstning han nu kan tänka sig skulle innebära ett lika stort svek mot väljarna som att återkalla ansökan. Vid lördagens partistyrelsemöte undrade ordföranden Árni Páll Árnason i sitt tal om Bjarni Benediktssons förslag var ett skämt. Han hade utlovat en folkomröstning där islänningarna fick ta ställning till en framtidsfråga. Utan alternativet att återuppta förhandlingarna skulle det enligt Árni Páll Árnason inte finnas något att egentligen rösta om.

Här kan du läsa mer om Island och EU.