torsdag 13 mars 2014

Dagens citat

"Romanen aktualiserar frågan om förhållandet mellan ett skuldsatt samhälles strukturerande av moral och det pris dess medborgare får betala. Men relationen åskådliggörs inte genom något enkelt samband mellan orsak och verkan, utan snarare genom att romanens egen logik förvandlas."

Khashayar Naderehvandi i Helsingborgs Dagblad om Steinar Bragis Höglandet.