fredag 7 mars 2014

Dagens citat

"Jag ser det som att regeringen är rådlös i denna fråga. Varje dag kommer det någon ny anledning om att det är rätt att avsluta förhandlingarna och inte gå till folkomröstning. Undantagslöst är detta bristen. Bristen på argument präglar denna fråga. Om jag var dem skulle jag försöka landa den här frågan i enighet och sämja. I den mån det är möjligt."

Guðmundur Steingrímsson, ledare för Ljus framtid, i Vísir om regeringens hantering av EU-frågan.